Modelskibsværksted – opsætning og sikkerhed

Indretning af dit modelskibsværksted er et vigtigt skridt i færdiggørelsen af din modelbåd, så den bliver så god som mulig. Lær mere om værkstedsopsætning og sikkerhed her.

Indhold

Opsætning af værksted

Når du skal bygge et modelsæt i træ, har du brug for et arbejdsområde. Arbejdsområdet behøver ikke at være stort og omfattende. Den skal simpelthen opfylde dine behov. Følgende faktorer skal tages i betragtning, når man vælger og indretter et arbejdsområde.

Arbejdsområdet skal helst være et sted, hvor din delvist færdige model kan stå uforstyrret, indtil du er klar til at arbejde på den igen. Et område, der kan sikres mod små børns nysgerrige hænder eller udforskende katte, er altid en hjælp.

Arbejdsbordet skal være stort nok til at rumme en model af rimelig størrelse, og der skal være plads til værktøj og opbevaring af udstyr. Bænkpladen skal være mindst en 12 mm tyk krydsfinerplade på ca. 1,5 m x 2,0 m. Højden på bænken vil være ca. 80 cm. En justerbar stol eller skammel er også en vigtig funktion. Juster højden på stolen/skamlen, så den passer til dine behov.

God belysning er det vigtigste. Belysningen over og omkring arbejdsområdet skal være rigtig god. Et par forlænger- eller svingarmlamper med basen monteret på væggen giver dig mulighed for at flytte lampen, så den oplyser et bestemt område af bænken eller modellen efter behov. Det er en bonus at have arbejdsbordet ved siden af et vindue, så der kan falde naturligt lys ind på arbejdsområdet.

God ventilation er også meget vigtigt. Når man arbejder med lim, maling, lak eller andre opløsningsmidler, kan dampene forårsage åndedrætsbesvær og/eller irritere øjnene. Læs altid sikkerhedsinstruktionerne på emballagens etiket, før du bruger den, og følg instruktionerne til punkt og prikke.

Det anbefales at have vand til rådighed enten fra hanen eller i en beholder til fortynding af PVA-lim. Det er en fordel at have et område, hvor man kan rense pensler efter maling eller lakering. Bortskaf altid rengøringsmidlerne sikkert og miljøvenligt som angivet på emballagens etiket.

Hylder på væggene omkring bænken og opbevaringsskuffer på hver side af bænken er ideelle til opbevaring af bor, knivblade og en lang række andre småting, der bruges regelmæssigt. En knageplade med aftagelige kroge gør det også nemt at finde værktøjet hurtigt.

Hav et område på væggen enten foran eller ved siden af arbejdsbordet, hvor du kan hænge tegningerne af den model, du arbejder på. På den måde kan du nemt finde tegningerne frem og holde dem væk fra bænken.

Sikker arbejdspraksis

Generelle sikre arbejdsmetoder er vigtigst. Mange ulykker sker i hjemmet, og med et værksted er der flere potentielle farer. God værkstedspraksis og sund fornuft vil forhindre ulykker og gøre det muligt for dig at nyde din hobby på en sikker måde. Følgende faktorer skal huskes og praktiseres.

Værkstedet skal til enhver tid holdes ryddeligt. Af hensyn til den generelle sikkerhed må der ikke ligge skarpkantet værktøj på bænken. Hold gulvet rent. Materiale, der efterlades på gulvet, kan udgøre en snublefare. Rengør og ryd op i værkstedet, og læg værktøjet tilbage på sin plads efter hver arbejdssession.

Vær altid opmærksom på sikkerheden. Fortrolighed med et værktøj eller en maskine kan føre til en ulykke. Vær konstant på vagt. Mange værkstedsskader skyldes, at man har travlt med at udføre et stykke arbejde. Tag dig altid god tid.

Opbevar maling, lim, lak og andre opløsningsmidler i et aflåseligt skab eller på en høj hylde, så de ikke er i nærheden af undersøgende børnehænder.

Brug øjen- og høreværn, når du bruger maskiner. Lædersko med beskyttende ståltåkapper skal bæres, når du er på værkstedet. Det kan ske, at man taber skarpt værktøj, eller at loddetinnet sprøjter.

Hvis du sidder for længe på din stol eller skammel ved dit arbejdsbord, kan det give dig smerter. Vær bevidst om din kropsholdning, når du sidder ned. Stå op regelmæssigt og bevæg dig rundt. Lav nogle blide strækøvelser for at løsne de stive led.

Hav en førstehjælpskasse placeret i værkstedet. Sørg for, at kittet er fyldt op.

Lad altid et familiemedlem derhjemme vide, at du er i værkstedet og arbejder på din model.

El-værktøj

Efterhånden som du kommer videre med din modellering, vil du begynde at anskaffe dig en række elektrisk drevne værktøjer. Disse værktøjer kan omfatte en slibeskive, drejebænk, elektrisk boremaskine, stiksav, rundsav, høvl eller elektrisk plankebukker. Placeringen og den sikre brug af disse værktøjer er meget vigtig. Følgende punkter er relevante for sikker placering og brug af disse værktøjer.

Sørg for, at alle stikkontakter i dit arbejdsområde er installeret af en kvalificeret og autoriseret elektriker.

Det er bedst at placere alt elværktøj på et separat bord. Hold ledningerne til elværktøjet fri og væk fra skæreblade, slibeskiver eller varmekilder. Kontrollér altid strømledningerne for hak eller snit i isoleringen, strømstikket og stikkontakten for ødelagte dele. Hvis der er et problem, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker.

Hold altid elbordets arbejdsområde fri for træafskæringer, træspåner, dele eller andre værktøjer eller materialer.

Sæt dig ind i de driftsprocedurer, som producenten af hver maskine i dit værksted har udarbejdet. Vid, hvor OFF-kontakten er på hver maskine.

Efterlad aldrig elværktøj i tændt position uden opsyn.

Brug altid øjen- og høreværn, når du bruger elværktøj.

Hold altid hænderne væk fra skæreknive eller roterende dele.

Bær ikke løstsiddende tøj, når du betjener en maskine med roterende dele, og sørg for, at langt hår er bundet tilbage, så det ikke kan blive viklet ind i en roterende maskine.

Brandfare

En brand kan alt for let opstå i et værksted fra en flamme, en varm loddekolbe eller en elektrisk plankebukker, en overophedet maskine, overskydende træspåner eller savsmuld omkring en maskine, der antændes, kemikalier, der blandes sammen og forårsager varme, eller et elektrisk kredsløb, der overbelastes. Følgende punkter er relevante for at minimere risikoen for, at der opstår brand i værkstedet.

Hvis du bruger åben ild i værkstedet, skal du sikre dig, at der ikke er brændbare materialer i arbejdsområdet. Vær især opmærksom på rengøringsmidler, papir og klude.

Når du bruger en loddekolbe eller en elektrisk plankebukker, skal du sørge for, at det opvarmede hoved altid er fri for rengøringsmidler, papir og klude.

Hold altid maskinerne fri for ophobning af træspåner eller savstøv. Hvis du tillader en ophobning, reduceres varmeafledningen fra maskinen, og det kan få den til at overophede og brænde ud.

Blanding af kemikalier er en årsag til varmeudvikling. To-komponent epoxylim er et godt eksempel. Vær opmærksom på de beholdere, de blandes i. Lad den ikke stå uden opsyn, før den kemiske proces er færdig, og limen er hærdet. Sørg også for, at der er god ventilation, når du bruger kemikalier.

Vær også opmærksom på lugten af brændende plastik, da røgen er farlig og kan overvælde dig i et trangt rum.

Hvis du bruger en forstørrelseslinse af nogen art, skal du sørge for, at den ikke efterlades, hvor sollys kan skinne igennem den, da der er risiko for, at sollyset fokuseres på et brændbart materiale.

Resumé

Forholdsreglerne i dette kapitel er ment som en påmindelse til alle modelbyggere om, at vi har at gøre med en række værktøjer, udstyr og kemikalier – som alle skal behandles med respekt.

Hvis du følger de forholdsregler, der præsenteres her, vil det garantere din og din families sikkerhed og gøre din hobby til en fornøjelse.

Modelskibsværksted - opsætning og sikkerhed 1

Lær kunsten at bygge et modelskib

Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelers Central. 2023, Alle rettigheder forbeholdes.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.