Modellskeppsverkstad – uppställning och säkerhet

Att ställa i ordning din modellbåtsverkstad är ett viktigt steg för att din modellbåt ska bli så bra som möjligt. Läs mer om verkstadens upplägg och säkerhet här.

Innehåll

Uppläggning av workshop

För att bygga en modellsats i trä behöver du en arbetsyta. Arbetsområdet behöver inte vara stort och omfattande. Den måste helt enkelt uppfylla dina behov. Följande faktorer måste beaktas när du väljer och inrättar ett arbetsområde.

Arbetsområdet ska helst vara en plats där din delvis färdiga modell kan stå ostörd tills du är redo att arbeta med den igen. Ett område som kan skyddas från små barns nyfikna händer eller utforskande husdjurskatter är alltid en hjälp.

Arbetsbänken måste vara tillräckligt stor för att rymma en modell av rimlig storlek och dessutom ha plats för verktyg och förvaring av utrustning. Bänkskivan måste vara minst en 12 mm tjock plywoodskiva på ca 1,5 m x 2,0 m. Höjden på bänken skulle vara ca 80 cm. En justerbar stol eller pall är också en viktig egenskap. Justera höjden på stolen/pallen så att den passar dina behov.

Bra belysning är viktigast. Belysningen ovanför och runt arbetsområdet måste vara mycket bra. Med ett par förlängningslampor eller lampor med svängbar arm och väggmonterad bas kan du flytta lampan för att belysa ett visst område på bänken eller modellen efter behov. Att ha arbetsbänken i anslutning till ett fönster så att naturligt ljus faller in på arbetsområdet är en bonus.

God ventilation är också mycket viktigt. Vid arbete med lim, färg, lack eller andra lösningsmedel kan ångorna orsaka andningssvårigheter och/eller irritera ögonen. Läs alltid säkerhetsanvisningarna på behållarens etikett innan du använder den och följ anvisningarna till punkt och pricka.

Det är lämpligt att ha vatten tillgängligt antingen i kranen eller i en behållare för att späda ut PVA-lim. Det är önskvärt att ha ett område för rengöring av penslar efter målning eller lackering. Avfallshantera alltid rengöringsmedlen på ett säkert och miljövänligt sätt enligt anvisningarna på förpackningens etikett.

Hyllor på väggarna runt bänken och förvaringslådor på båda sidor om bänkytan är idealiska för förvaring av borrmaskiner, knivblad och en mängd andra småsaker som används regelbundet. En anslagstavla med löstagbara krokar gör det också enkelt att snabbt hitta rätt verktyg.

Ha en plats på väggen antingen framför eller vid sidan av arbetsbänken där du kan hänga ritningarna till den modell du arbetar med. På så sätt kan du enkelt hänvisa till ritningarna och hålla dem borta från bänken.

Säkra arbetsmetoder

Allmänna säkra arbetsmetoder är viktigast. Många olyckor inträffar i hemmet och med en verkstad finns det fler potentiella faror. God verkstadspraxis och sunt förnuft förhindrar olyckor och gör att du kan njuta av din hobby på ett säkert sätt. Följande faktorer måste hållas i åtanke och praktiseras.

Verkstaden ska alltid hållas städad. För allmän säkerhet, lämna inte vassa verktyg liggande på bänken. Håll golvet rent. Material som ligger kvar på golvet kan utgöra en snubbelrisk. Rengör och städa verkstadsområdet och ställ tillbaka verktygen på deras förvaringsplats efter varje arbetspass.

Tänk alltid på säkerheten. Förtrogenhet med ett verktyg eller en maskin kan leda till en olycka. Var ständigt vaksam. Många verkstadsskador orsakas av att man skyndar sig att slutföra ett arbete. Ta alltid god tid på dig.

Förvara färger, lim, lacker och andra lösningsmedel i ett låsbart skåp eller på en hög hylla utom räckhåll för barn.

Använd ögon- och hörselskydd när du använder maskiner. Läderskor med skyddande stålhätta ska användas i verkstaden. Vassa verktyg kan tappas och lödmetall kan stänka.

Om du sitter för länge på din stol eller pall vid arbetsbänken kan du få värk och smärta. Var medveten om din hållning när du sitter. Stå upp regelbundet och rör på dig. Stretcha lite försiktigt för att mjuka upp stela leder.

Ha ett första hjälpen-kit placerat i verkstaden. Se till att satsen är fullt utrustad.

Låt alltid en familjemedlem hemma veta att du är i verkstaden och arbetar med din modell.

Elverktyg

När du kommer längre i din modellbygge kommer du att börja skaffa ett antal eldrivna elverktyg. Dessa verktyg kan omfatta slipskiva, svarv, elektrisk borrmaskin, sticksåg, cirkelsåg, hyvel eller elektrisk plankbockare. Placering och säker användning av dessa verktyg är av största vikt. Följande punkter är relevanta för säker placering och användning av dessa verktyg.

Se till att alla eluttag i ditt arbetsområde är installerade av en kvalificerad och licensierad elektriker.

Det är bäst att placera alla elverktyg på ett separat bord. Håll sladdar till elverktyg lösa och på avstånd från skärblad, slipskivor eller värmekällor. Kontrollera alltid att det inte finns några hack eller skärsår i isoleringen på strömkablarna samt att det inte finns några trasiga delar på stickproppen och eluttaget. Om det uppstår problem ska produkten bytas ut av en auktoriserad elektriker.

Håll alltid arbetsområdet fritt från träbitar, träspån, delar eller andra verktyg eller material.

Bekanta dig med de bruksanvisningar som tillverkaren tillhandahåller för varje maskin i din verkstad. Ta reda på var avstängningsbrytaren sitter på varje maskin.

Lämna aldrig ett elverktyg i ON-läge utan uppsikt.

Använd alltid ögon- och hörselskydd när du använder elverktyg.

Håll alltid händerna borta från skärblad och roterande delar.

Bär inga lösa kläder när du använder en maskin som har roterande delar och se till att långt hår är bakbundet så att det inte kan trassla in sig i en roterande maskin.

Brandfara

En brand i en verkstad kan alltför lätt startas av en låga, en het lödkolv eller en elektrisk plankbockare, en maskin som överhettas, överflödigt träspån eller sågspån runt en maskin som antänds, kemikalier som blandas och orsakar värme eller en elektrisk krets som överbelastas. Följande punkter är relevanta för att minimera risken för att en brand uppstår i verkstaden.

Om du använder en öppen låga i verkstaden, se till att det inte finns några brännbara material i arbetsområdet. Var särskilt uppmärksam på rengöringsmedel, papper och trasor.

Vid användning av lödkolv eller elektrisk plankbockare, se till att det uppvärmda huvudet alltid är fritt från rengöringsmedel, papper och tyg.

Håll alltid maskinerna fria från träspån och sågspån. Om en sådan ansamling tillåts minskar värmeavledningen från maskinen, vilket kan leda till överhettning och utbrändhet.

Blandning av kemikalier är en orsak till värmeutveckling. Tvåkomponents epoxilim är ett utmärkt exempel. Var uppmärksam på de behållare i vilka de blandas. Lämna inte maskinen utan uppsikt förrän den kemiska processen är avslutad och limmet har härdat. Se också till att det finns god ventilation när du använder kemikalier.

Var också uppmärksam på lukten av brinnande plast eftersom ångorna är farliga och kan överväldiga dig i ett trångt utrymme.

Om du använder ett förstoringsglas av något slag, se till att det inte står så att solljus kan skina igenom det, eftersom solljuset då kan riktas mot ett brännbart material.

Sammanfattning

De försiktighetsåtgärder som presenteras i detta kapitel är avsedda som en påminnelse till alla modellbyggare om att vi har att göra med en mängd olika verktyg, utrustning och kemikalier – som alla måste behandlas med respekt.

Genom att följa de försiktighetsåtgärder som presenteras här kan du garantera säkerheten för dig och din familj och göra din hobby till ett nöje.

Modellskeppsverkstad - uppställning och säkerhet 1

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy