Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge

Lär dig hur du plankar skrovet på ett modellfartyg i trä med bluffbåge med denna omfattande 40-stegs byggguide från Modelers Central.

Innehåll

Skrovet är den enskilt största delen av ett modellfartyg. Att bygga skrovet korrekt avgör modellens slutliga form och utseende. I din byggsats hittar du ett antal plywoodskivor med laserskurna delar. Använd byggsatsens ritningar och instruktioner för att identifiera och numrera varje del på plywoodskivorna med en penna. Gör detta innan du tar bort några delar från plywoodskivan.

1. Konstruktion av skrovet

Följ dessa steg för att konstruera skrovet.

Steg 1

I byggsatsen finns en 4 mm tjock plywoodskiva enligt bild 1 nedan. På detta ark kommer det att finnas ett antal delar till modellen. Köl, skott och akterspegel är de delar som behövs för att konstruera skrovet. När dessa delar monteras och limmas ihop bildar de skrovets skelett. Kölen, skotten (BH) och akterspegeln identifieras i bild 1.

Kölen är fartygets viktigaste konstruktionsdel. Den löper längs modellens mitt från förskeppet (eller fören) – modellens främre del – till akterskeppet – modellens bakre del. Kölen är modellens mittpunkt och allt byggs upp från den.

Skotten är fästa i rät vinkel mot kölen och ger skrovet styrka. Under hela kursen kommer vi att referera till skotten som skottstommar.

Akterspegeln är fäst i rät vinkel mot kölen och sitter i aktern. Akterspegeln är inte ett skott men utgör en del av skrovkonstruktionen.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 1

Steg 2

Ta bort kölen, skottramarna och akterspegeln från 4 mm plywoodskivan. Använd en snabbkniv för att försiktigt skära igenom de flikar som håller fast delarna vid huvudplåten.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 2

Steg 3

Torrmontera skottramarna i kölspåren. Limma inte fast något i detta skede. Tvinga inte in skottramen i kölspåret. Du kan behöva använda en flat nålfil för att öppna spåret i både kölen och skottramen. Passformen ska vara fast men inte lös.

Det kan finnas behov av att justera spårdjupet i kölen och/eller skottstommarna för att säkerställa att överkanten på varje skottstomme är i nivå med överkanten på kölen. Limma inte fast något i detta skede.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 3

Steg 4

För större modeller är det klokt att tillverka en arbetsbas enligt figur 1. På så sätt undviker du att kölen blir skev. Skär spåren i kölstöden så att de motsvarar skottramarna.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 4

Steg 5

Det är mycket viktigt att se till att skottramarna är monterade och fixerade vinkelrätt mot kölen. Använd ”bull dog”-klämmor som placeras på kölen och upp mot skottets ram för att hålla skottet vinkelrätt medan limmet härdar.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 5

Steg 6

Nästa steg är att montera eventuella för- och akterblock om modellen har sådana.

Akterblocken monteras och limmas på plats på vardera sidan av kölen i aktern mellan den sista skottramen och akterspegeln. Dessa block används för att ge en större yta att fästa plankorna i aktern på och för att ge aktern extra styrka. Montera dem vid denna punkt om din modell har akterblock.

Bogblocken monteras och limmas på plats på vardera sidan av kölen i fören och framför den första skottramen. Dessa block ger en större yta att fästa plankorna på i fören.

För ett bluffböjt skrov måste plankorna formas och böjas i vissa fall i rät vinkel. De stora bågklossarna är särskilt viktiga eftersom de ger en större yta som du kan limma plankorna på, vilket ger en högre hållfasthet.

I en byggsats som har en bluffbåge kommer tillverkaren att tillhandahålla träblock som måste formas för att passa mellan den första skottramen på båda sidor av kölen vid fören – Foto 5. Ibland tillhandahålls en serie 4 mm plywoodbitar som kommer att användas för att bygga upp motsvarande en bow block när de limmas på plats tillsammans.

Oavsett vilken metod som används för att skapa bågblocken måste du forma blocken.

Följ de följande stegen för att uppnå rätt form på bågblocken.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 6

Steg 7

För att forma bågblocken ritar du först ut konturerna av den första skottramen på ett bågblock

Placera sedan det falska däcket på toppen av skottramarna och rikta in det med kölens framsida. Placera förstävsblocket på plats och rita på blocket krökningen av det falska däcket vid förstäven-.

Du kommer nu att ha två kurvor på bågblocket. Du måste forma blocket efter dessa två linjer.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 7
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 8
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 9

Steg 8

För att forma bågblocken kan du använda en rad olika hand- eller elverktyg. En bandsåg kan användas för att ta bort det mesta av det oönskade virket. En rasp kan också användas för detta ändamål.

När det mesta av det oönskade virket har avlägsnats använder du filar och sandpapper för att uppnå den slutliga finishen.

Kontrollera kontinuerligt blockets form mot kölen och det första skottets ram för att säkerställa noggrannheten.

När du är nöjd med formen använder du ett tvåkomponents epoxylim för att fästa bågblocken på plats – Foto 9.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 10

Steg 9

Nästa steg är att montera och fixera falskt däck till skrovets skelett. Det falska däcket är en del av den 2 mm plywoodskivan. Att montera det falska däcket i detta skede kommer att ge ytterligare styrka till hela skrovstrukturen.

På vissa modeller monteras akterdäcket senare.

Steg 10

När alla skottramar har rätats ut mot kölen och limmats på plats och limmet har härdat är det dags att förbereda skottramarna för bordläggning.

Ta en av de första lagerplankorna som ska användas och lägg den över skottstommarna. Du kommer att se att plankan i fören inte vidrör hela ytan av skottets ram – se Foto 10. Detsamma gäller för aktern – se Photo 11. Över skottramarna mittskepps kommer plankan att ligga plant på skottramarna.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 11
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 12

Steg 11

Nästa steg att ta hänsyn till är kölen i aktern. Var särskilt uppmärksam på detta område. Den totala tjockleken på detta område måste vara sådan att när det är bordlagt med alla lager av bordläggning är det samma tjocklek vid akterstolpen och rodret. Område för död ved Området mellan kölens underkant och underkanten av skottstommarna i aktern kallas för område för död ved – se bild 12.

Beroende på vilken typ av fartyg som modelleras kan området för död ved vara litet eller stort.

Området med död ved kommer att bordläggas med två lager bordläggning i enlighet med resten av skrovet.

Akterstolpen och rodret kommer dock endast att bordläggas med det andra bordläggningslagret. Så när akterstolpen och rodret slutligen monteras finns det ett behov av att säkerställa att det finns en konsekvent tjocklek mellan akterstolpen, rodret och kölens akterområde.

Till exempel kommer kölen, aktern och rodret alla att tas från 4 mm plywoodskivan.

Akterstolpen och rodret kommer att bordläggas med det andra lagret av bordläggning – säg 0,6 mm valnöt. Kölen kommer dock att bordläggas med det första lagret av bordläggning – ca 2 mm tjockt (på varje sida) och sedan bordläggas med det andra lagret av bordläggning. När akterstäven och rodret är monterade kommer det uppenbarligen att finnas en betydande skillnad mellan tjockleken på kölens akterdel och akterstäven och rodret. För att säkerställa en jämn tjocklek mellan akterstolpen, rodret och skrovet i detta område är det nödvändigt att se till att den totala tjockleken inte överstiger tjockleken på akterstolpen/roderstolpen när det första lagret bordläggning fästs på plats.

För att uppnå detta måste du vidta två åtgärder.

Steg 1. Innan det första lagret av bordläggning monteras, minska kölens tjocklek i området med ca 1 mm på varje sida – minska kölens tjocklek med ca hälften.

Steg 2. När det första lagret av bordläggningen har monterats, minska tjockleken på denna bordläggning med ca 1 mm på varje sida och justera fraktionellt för att uppnå önskad tjocklek.

Detta kommer att minska den totala tjockleken på kölen och det första lagret av bordläggning i området till 4 mm och därmed uppfylla kravet på jämn tjocklek så att när det andra lagret av bordläggning monteras kommer det att finnas en jämn tjocklek mellan kölen och akterstolpen och rodret.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 13
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 14

2. Plankning av skrovet

Vi kommer nu att färdigställa det första lagret bordläggning på ett skrov med bluffbåge. Tillvägagångssättet kommer att vara tillämpligt på alla bluffböjda modellfartyg i trä med en spantkonstruktion med plankor på skott.

Det finns många sätt att planka skrovet på ett modellfartyg i trä. När du kommer längre med din modellering kommer du att välja en metod för skrovplaning som passar dig.

Att plana skrovet är inte tekniskt svårt, men det kräver lite eftertanke och studier så att man förstår principerna. Det kräver också lite tålamod. När du väl behärskar processen är den okomplicerad.

Det finns några saker som är viktiga att komma ihåg:

  • Använd en minihyvel för att avsmalna plankorna.
  • Avsmalna alltid plankans nedre kant – dvs.den kant som kommer närmast kölen.
  • Förbered två plankor tillsammans – en för varje sida av skrovet. Det är mycket viktigt att montera och limma plankorna i par – en på varje sida av skrovet – eftersom detta minimerar risken för att kölen blir sned eller böjd.

Planking Första principer

På den modell du bygger tar du fram ett måttband och mäter från toppen av varje skottram, runt ramens utsida till skottramens spets där den möter kölen. Du kommer att märka att måtten runt skottstommarna i mitten av modellen är större än måtten runt skottstommarna i förskeppet (fronten) på modellen.

Vi antar alltid att skottramarna ”mittskepps” har det största avståndet och det är vid denna del av modellen som plankorna kommer att ha sin fulla bredd. Av dina mätningar framgår det tydligt att om du ska montera en planka längs hela skrovets längd måste du avsmalna de plankor som passar över skottramarna vid modellens för. Vi kommer nu att titta närmare på detta med några exempel.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 15

Ramar för mittskeppsskott

Det antas att de plankor som läggs över mittskeppsskottens spant har sin maximala bredd. Vi måste bestämma hur många plankor som får plats i området mellan toppen av dessa skottstommar och kölen.

Låt oss som exempel säga att måttet från toppen av mittskeppsskottet spant 4 & 5 till kölen är 120 mm.

Fråga: Om bredden på de plankor vi använder är 5 mm, hur många plankor kommer då att passa över mittskeppsskottets ramar för att täcka det helt?

Svar: Ja: Om måttet är 120 mm och bredden på de plankor som ska användas är 5 mm ska du dela 120 mm med 5 mm, dvs. 120/5 = 24 plankor kommer att behövas för att passa in i området. Dessa plankor som läggs över mittskeppsramarna kommer inte att smalna av eller minska i bredd över dessa skottramar.

Ramar för främre skott

Låt oss nu säga att måttet från toppen av skottram 2 till kölen är 80 mm. Eftersom 24 plankor måste få plats i detta område måste plankbredden vid skottram 2 minskas. Frågan är hur bred varje planka måste vara för att 24 plankor ska få plats i detta område?

Fråga: Vilken plankbredd behövs vid skottram 2 om 24 plankor måste passa in i området?

Svar: Ja: Om måttet är 80 mm – dela då 80 mm med 24 plankor som är 80/24 = 3,33 mm. Så plankbredden vid skottram 2 måste vara 3,33 mm för att säkerställa att 24 plankor får plats i detta område.

Samma metod kan användas för att bestämma plankbredden vid skottspant 3.

Ramar för akterskott

Du minns säkert att området mellan kölens underkant och underkanten av skottspanten i aktern kallas för död ved.

När du gör dina mätningar av dessa akterskottsramar inkluderar du den ”döda veden” i din mätning.

Över dessa skottramar kommer måttet från skottramens överkant till kölens underkant att vara större än det är vid skottramarna ”mittskepp”. Om detta inträffar kommer du att lägga in korta triangulära plankor som kallas ”Stealers” eller ”Wedges” för att täcka det extra avståndet. Användningen av stealers eller wedges kommer att behandlas senare.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 16

3. Montering av den första plankan

Placeringen av den allra första plankan (planka 1) är mycket viktig. Bestäm positionen för den första plankan/de första plankorna med hjälp av ritningarna och/eller den skriftliga monteringsanvisningen. I ”riktiga” skeppsbyggen var det vanligt att börja bordläggningen vid kölen och arbeta sig uppåt. När vi bygger modellfartyg brukar vi dock börja den första plankan i en av tre positioner:

1. Med ett fartyg som har ett ”flush” eller rakt övre däck, såsom ”Bounty” eller ”Port Jackson”, läggs den första plankan med sin övre kant i nivå med däcksytan. I vissa fall kommer den första plankan att ha sin överkant 5 mm till 10 mm under däcksnivån. Detta görs för att underlätta byggandet av bulvaner i ett senare skede, men i vilket fall som helst skall den vara parallell med däckets linje.

2. I de modeller där det ”övre” eller ”väderdäcket” består av antingen två eller tre separata sektioner på olika nivåer, läggs den första plankan vanligtvis längs linjen för det ”mellersta” eller ”huvudsakliga” däcket och följer sedan sin naturliga bana både ”för” och ”akter”.

3. Många modeller som har öppna gunportar under däck kräver att den första plankan följer gunportarnas linje och att den löper omedelbart ovanför eller under en rad gunportar.

När du har bestämt var den första plankan ska placeras måste du böja den runt skrovets krökning både för och akter. Du kommer troligen att behöva använda en plankbockare för att uppnå den önskade krökningen.

Ta en av plankorna som ska användas och placera den i position. Fjädra försiktigt plankan runt bågen. Vid den punkt där plankan börjar böjas – markera detta som punkt A-Foto 15.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 17

Vi kommer att vara mycket systematiska i våra förberedelser för planking.

Ta en andra planka och överför denna punkt till den. På varje planka markeras en pil som pekar mot fören. Markera också varje planka med ”P” för babord (vänster) och ”S” för styrbord (höger). Vi kommer att göra detta för alla plankor som vi förbereder. Vi kommer också att göra alla plankor i par.

Den första plankan kommer INTE att vara avsmalnande.

Från punkt A använder du en handhållen plankbockare för att försiktigt krympa plankan mot bågen – Foto 16. Försök med plankan. Använd vid behov plankbockaren igen genom att försiktigt pressa mellan de tidigare pressningarna. Detta kommer att öka plankans krökning. Upprepa denna process tills du är nöjd med plankans kurvatur.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 18

Nu när du har format den första plankan är det dags att passa in och fixera den på plats. Observera återigen att den första plankan inte kommer att vara avsmalnande.

Använd PVA-lim för att fixera den första plankan på plats. Se till att båda plankorna (vänster och höger eller ”babord” och ”styrbord”) följer samma linje och är spegelvända mot varandra. I stora bluffmodeller är de första två, tre eller fyra plankorna som monteras inte avsmalnande.

För Norfolk limmas den första plankan in och placeras 3,5 mm under toppen av varje skottram. Detta görs för att möjliggöra senare montering av en bulwark.

Det är viktigt att kontrollera att de första plankorna är symmetriska – kontrollera att de är spegelvända mot varandra i fören och aktern.

Vi kommer nu att beräkna plankbredden vid varje skottram så att vi kan slutföra det första lagret av bordläggning.

4. Färdigställande av det första lagret plank

För den modell du bygger, upprätta en tabell enligt nedan som anger antalet skottstommar – inklusive akterspegeln.

För att bestämma plankbredden vid varje skottram använder du ett måttband för att mäta avståndet mellan Plank 1 och kölen vid varje skottram. Registrera dessa mått i din tabell – se tabell 1 nedan som är för Norfolk.

För Norfolk är avståndet mellan bordläggning 1 och kölen vid mittskeppsskottets spant 88 mm. Plankans bredd är 5 mm. Därför måste 88/5 = 17,6 plankor monteras för att täcka skrovet. Vi kommer att approximera denna siffra till 17 plankor eftersom det alltid kommer att finnas en liten mängd att krypa i plankbredd när du går ner i skrovet.

Använd ovanstående metod för att bestämma antalet plankor som krävs för den modell du bygger. Använd sedan de mått du har gjort och noterat i tabellen och dela varje mått med antalet plankor för att bestämma plankbredden vid varje skottram. Registrera i din tabell.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 19
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 20

Från måtten för Norfolk kommer du att upptäcka att cirka 1 mm måste avsmalnas från för- och akteränden av plankorna. Detta är typiskt för ett bluffbågat skrov.

För Norfolk kommer plankorna att behöva avsmalnas från punkt A (där plankan börjar böjas runt bogen) som tidigare identifierats – Bild 18 & 19

I aktern kommer plankorna att behöva avsmalnas från ungefär halvvägs mellan skottspant 8 & 9 – Foto 20. Markera tydligt var och en av dessa punkter på plankorna – förbered alltid två plankor tillsammans.

Glöm inte att markera dina plankor enligt tidigare beskrivning.

Tapera ihop de två plankorna. För att avsmalna plankorna placerar du dem i ett skruvstäd med den del som ska tas bort utanför skruvstädets käftar och placerar den markerade punkten i jämnhöjd med käftarna – Foto 21. Använd en minihyvel och/eller fil för att ta bort det oönskade virket.

Använd detta tillvägagångssätt för alla plankor som ska förberedas.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 21
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 22
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 23
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 24

Montera varje planka under den tidigare placerade plankan. Limma fast och fäst med stift.

Nästa punkt är mycket viktig: När du fortsätter att planka ner skrovet kommer du till en punkt där plankan inte vill ligga plant. Om plankan tvingas på plats kommer den att vridas och ett mellanrum kommer att uppstå mellan plankan och bågklossen.

Vid denna punkt måste du ändra plankans riktning för att säkerställa att den ligger plant på skrovet. Följ stegen nedan för att uppnå denna förändring i plankans riktning.

1. Lägg plankan längs skrovets längdriktning mot den tidigare placerade plankan. I bågen ser du att plankan vill ta en annan riktning – låt plankan följa sin naturliga bana och lägg över den tidigare placerade plankan – Foto 22. Fäst den nya plankan tillfälligt på plats och använd en penna för att markera linjen för plankans överlappning. 2. Använd ett vasst blad för att avlägsna det markerade området av den tidigare placerade plankan – Foto 10 3. Passa in och limma fast den nya plankan i dess nya riktning – bild 24.

Denna process kallas för riktningsförändring.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 25
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 26
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 27

Nästa steg är att montera och fixera garboardplankan. Denna planka är den planka som monteras intill kölen – Foto 25.

Placera en planka längs kölen och notera vid fören att du kommer att behöva trimma kanten på plankan som passar mot kölen till en skarp punkt – Foto 25. Limma inte fast garboardplankan på plats ännu.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 28
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 29

Använd sedan måttbandet och mät mellan garbordsplankan och den sista plankan som monteras från mittskeppsskottens spant till fören. Vi vill skapa samma avstånd mellan dessa ramar. För Norfolk är detta mått ungefär 40 mm – Foto 26.

Oroa dig inte för avståndet mellan ramarna i aktern. Eftersom detta område kommer att omfatta den döda veden kommer du att behöva montera stealers eller kilar senare-Foto 27

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 30

Du kommer sannolikt att finna att avståndet vid skottstomme 1 är något mindre än 40 mm. Du måste trimma garbordsplankan vid skottspant 1 så att avståndet mellan spanten längs spanten blir detsamma-Foto 28

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 31

När du kommer längre ner i skrovet kommer du att behöva göra ytterligare riktningsförändringar. Ju större bluffform bågen har desto fler riktningsförändringar krävs.

Upprepa processen som beskrivs ovan för att uppnå varje riktningsändring. Ändra inte avsmalningen på varje planka.

Ta god tid på dig så kommer du att få ett välarbetat skrov.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 32

Därefter kommer vi att titta på en modell som har bulthorn för att skapa bulvanen.

5. Modeller med horn i skottram

Vissa modeller har skottramar som sticker upp över däcksnivån. Dessa kallas för skiljeväggshorn. Om din modell har skotthorn måste du först montera det falska däcket innan du påbörjar bordläggningen. Montering av det falska däcket kommer att öka styrkan i hela skrovet.

Du kommer att börja planka skrovet vid eller nära däcksnivån. När du har avslutat bordläggningen av skrovet under däcket måste du dock bordlägga över däcklinjen över hornen. Du kommer att behöva ta bort hornen senare för att kunna planka hela däcket, så det är viktigt att se till att plankorna inte limmas fast i hornen när du plankar över dem. För att säkerställa detta måste du placera tejp över hornen. När du plankar upp hornen ska du också se till att du applicerar lim på plankornas sidokanter.

När hela skrovet är färdigbrädat använder du en rakknivssåg som skjuts i jämnhöjd med det falska däcket för att ta bort hornen. Du kan sedan förbereda det falska däcket för bordläggning – denna aspekt av modellskeppsbygge behandlas i kapitlet om bordläggning av däck.

Bilderna 30 & 31 visar en modell som har skotthorn.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 33
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 34

Nästa steg är att montera däcket (om det inte redan är monterat) och skansarna.

6. Montering av falskt däck

Det falska däcket är nästa steg om det inte redan har gjorts. Identifiera det falska däcket från den 2 mm laserskurna plywooden. Placera den över skottstommarna.

Bluffbågade skrov kan ha en del sheer – sheer är när däcksytan böjer sig från aktern till aktern och dyker ner i fartygets centrala del. Vissa fartyg hade också omvänd sheer – detta innebär att däckets krökning vid fören, efter att ha minskat i mitten, sedan kröker sig något i motsatt riktning. Du kan se att Norfolk hade en del omvänd sheer vid bogen.

Om modellen du bygger har några bakåtriktade skåror längs däcket är det klokt att använda ett tvåkomponents epoxilim för att limma däcket på plats. Spänningarna i ett däck med omvänd sheer kan vara för stora för att PVA-lim ska kunna hålla det på plats över stävblocken.

När däcket har fästs på plats använder du en fil för att forma däckets kant så att den passar med skottramarna om det behövs.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 35
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 36

7. Bulvaner

Nästa steg är att montera och fästa bulvanerna på plats. Identifiera dessa delar från 2 mm plywoodskivan. Använd en handhållen plankbockare för att forma bulken runt bogen. Placera sedan de båda buljongerna i en behållare med kokande vatten i ca 10 minuter. Ta ut dem ur behållaren och kläm fast dem runt en böjd form och låt torka över natten.

När bulvanerna är helt torra passar du in och fixerar dem på plats och slipar sedan för att forma dem till skrovformen.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 37
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 38
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 39

8. Andra lagret av bordläggning

I detta ämne kommer vi att fokusera på att slutföra det andra lagret av planking. Processen för att färdigställa det andra lagret plank är i princip densamma som för det första lagret plank, men med den extra fördelen att du har en solid grund att arbeta på.

Det andra lagret av bordläggningen är ett dekorativt träslag som valnöt, tanganika, teak eller mahogny. Tjockleken varierar beroende på hur stor modell du bygger. Vanligtvis är det andra lagret av bordläggning antingen 0,5 mm, 0,6 mm eller 1 mm tjockt. Bredden är vanligtvis 5 mm eller 6 mm.

Första plankorna De första plankorna av det andra lagret som skall monteras är över bulvanen och en bit ner på skrovet. Dessa plankor kommer inte att vara avsmalnande. För Norfolk kan de första sex plankorna monteras och limmas på plats utan någon avsmalning. Eftersom plankorna är faner ska du använda ett kontaktlim.

När du fortsätter att bordlägga skrovet kontrollerar du kontinuerligt måtten mellan botten på den senast monterade bordläggningen och kölen på några ställen längs skrovet. Dessa punkter skulle vara midskeppsområdet, förskeppsområdet och akterskeppsområdet.

När du börjar se en viss minskning av måttet i bågområdet måste du börja avsmalna plankorna i bågänden från denna planksträcka.

Använd samma process som tidigare beskrivits för det första planklagret. Det enda undantaget är att eftersom plankorna är mycket tunna faner måste du sätta ihop 3 eller 4 stycken för att avsmalna dem.

Applicera kontaktlimmet på båda ytorna med en pensel och låt ytorna torka helt. Var försiktig när du placerar plankan på plats eftersom plankan inte kan flyttas när den väl har fått kontakt. Om en planka är felplacerad måste den kapas och skrapas bort.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 40

Fortsätt denna process tills du når en punkt där plankan inte kommer att ligga plant längs planklinjen, särskilt vid bågområdet – över bågområdet kommer plankan att förvrängas och buckla.

Det är här du måste ändra riktningen på plankan. Använd samma princip för att ändra plankans riktning som tidigare presenterats – bild 2 & 3.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 41
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 42

Fortsätt att arbeta nedåt i skrovet och använd riktningsändringen när det behövs. Kontrollera kontinuerligt avståndet mellan den just placerade plankan och kölen.

Vid aktern låter du plankorna löpa i sin naturliga riktning. Du kommer att behöva placera stealers eller wedges där det finns luckor kvar-Photo 4

När du är klar med det andra lagret bordläggning, slipa hela skrovet lätt och avsluta med 2 eller 3 lager klar satinlack – detta skyddar skrovet från repor och märken när du bygger resten av modellen – Foto 5.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 43
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 44

9. Plankning av skrov – DVD för stäv

Ytterligare tips och tekniker finns på DVD-skivan Skrovplanering-Bluffbåge.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med bluffbåge 27

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy