Webb- och sekretesspolicy

Vi är fast beslutna att skydda din integritet online. Vi förstår att du inte vill att de personuppgifter du lämnar till oss ska spridas urskillningslöst och här förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka kontroller du har.

Model Ship Building College Pty Ltd och dess dotterbolag (gemensamt kallade “Modelers Central”, “vi” eller “vår”) värdesätter din integritet och är fast beslutna att skydda din personliga information. Vi tillhandahåller denna sekretesspolicy (“Policy”) för att informera dig om vår policy och våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av information relaterad till vår webbplats Modelers Central. Genom att besöka vår webbplats för Modelers Central (“webbplatsen”) samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt beskrivningen i denna policy. Observera att denna policy kan komma att ändras från tid till annan efter eget gottfinnande, så kom tillbaka ofta. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar i policyn genom att publicera en ny policy och uppdatera datumet för “senast ändrad” längst ned på denna sida.

Vilka är vi?

Webbplatsen ägs av Model Ship Building College Pty Ltd ACN 114 830 732 (“Modelers Central”) och omfattar i förekommande fall Modelers Centrals anställda, ombud, entreprenörer, tjänstemän och närstående juridiska personer (enligt definitionen i Corporations Act 2001 (Cth)).

Personuppgiftsansvarig är B. Renshaw. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för och kontrollerar behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Data Protection Act 1998 (“lagen”). Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Personuppgifter som vi kan samla in om dig

Vi kan endast tillhandahålla de varor och tjänster som du har beställt om du lämnar dina personuppgifter till oss. I syfte att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in personuppgifter om dig, t.ex. namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon- och mobiltelefonnummer. Vi kommer att använda den information du tillhandahåller för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och som du samtyckte till vid den tidpunkt då dina uppgifter inhämtades. Dina personuppgifter kommer att användas för att:

– Förse dig med den information, de varor och tjänster som erbjuds via vår webbplats, för fakturering och orderuppfyllelse

– (förse dig med de tjänster och den information som erbjuds via vår webbplats och som du begär;)

– administrera ditt konto hos oss;

– verifiera och genomföra finansiella transaktioner i samband med betalningar som du gör online;

– granska nedladdningen av data från vår webbplats;

– förbättra layouten och/eller innehållet på sidorna på vår webbplats och anpassa dem för användarna;

– identifiera besökare på vår webbplats;

– utföra forskning om våra användares demografi och spårning av försäljningsdata;

– skicka dig information som vi tror att du kan ha nytta av eller som du har begärt från oss, inklusive information om våra produkter och tjänster, förutsatt att du har angett att du inte motsätter dig att bli kontaktad för dessa ändamål;

Övervakning

Vi kan också övervaka vem som besöker vår webbplats, till exempel kan vi automatiskt samla in information om dig, såsom vilken typ av webbläsare du använder, från vilken webbplats du har kommit till vår webbplats och din IP-adress (den unika adress som identifierar din dator på internet) som automatiskt identifieras av vår webbserver sådan information gör att vi kan bedöma våra användare, för att bygga en profil. Vi använder också cookies på olika sidor på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Denna information identifierar dig inte direkt och för mer information, läs även avsnittet om cookies.

Marknadsföring och kundservice

Under förutsättning att vi får ditt samtycke kan vi kontakta dig med Modelers Centrals nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du vid något tillfälle beslutar att du inte längre vill ta emot sådan kommunikation från oss ska du följa de instruktioner för avregistrering som finns i något av meddelandena. Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor eller förfrågningar. Se vidare “Dina rättigheter” nedan.

Användning av cookies och spårningspixlar

Vi kan också få information om dina online-rörelser och din användning av internet. Vi gör detta genom att placera en “cookie”, som är en liten fil, på din dators hårddisk. Cookies används av flera skäl, till exempel för att känna igen dig när du besöker denna webbplats och se till att du inte behöver ange alla dina uppgifter och därmed påskynda processen så att du inte behöver logga in varje gång. Det gör det också möjligt för oss att lagra dina personliga preferenser, skapa en profil om dig och rikta in vår marknadsföring och våra reklamkampanjer. Vi kan inte tillhandahålla full service till dig om du inaktiverar cookie-funktionen i din webbläsare, så vi rekommenderar att du gör detsamma. Mer information om cookies och hur du inaktiverar dem finns på: aboutcookies.org Verktyg för webbanalys

Vi kan också inkludera webbfyrar (även kända som “spårningspixlar”) på vår tjänst, som är liten grafik med en unik identifierare, för att leverera eller kommunicera med cookies, för att spåra och mäta prestanda för vår tjänst, för att övervaka hur många besökare som ser vår tjänst och för att övervaka effektiviteten i vår reklam. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens hårddisk, är webb-beacons vanligtvis osynligt inbäddade på webbsidor (eller i ett e-postmeddelande). De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du inte vill ha cookies från oss eller andra webbplatser kan du instruera din webbläsare, genom att ändra dess inställningar, att sluta acceptera cookies eller att fråga dig innan du accepterar en cookie från de webbplatser du besöker. Vissa funktioner i tjänsterna kanske dock inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Vi informerar dig om att uppgifter samlas in på webbplatsen med hjälp av en spårningspixel (Facebook) ett webbanalysverktyg (Google Analytics) som använder cookies som används (kan användas) för att generera pseudonymer för användarprofiler.

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder ett webbanalysverktyg som heter Google Analytics. Verktyget använder “cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att samla in standardiserad, anonym internetlogginformation samt information om besökarnas beteende. Den information som genereras om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google. Denna information används sedan för att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Vi kommer aldrig (och kommer inte att tillåta någon tredje part att) använda det statistiska analysverktyget för att spåra eller samla in någon personligt identifierbar information (PII) om besökare på vår webbplats. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra uppgifter som innehas av Google. Varken vi eller Google kommer att koppla, eller försöka koppla, en IP-adress till en datoranvändares identitet. Vi kommer inte att associera data som samlas in från denna webbplats med någon personligt identifierbar information från någon källa, såvida du inte uttryckligen lämnar den informationen via ett ifyllningsformulär på vår webbplats. För mer information om Google Analytics och din integritet, se Google Analytics användarvillkor på http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html

Reklam

Vi tillåter tredjepartsföretag att samla in viss information när du besöker våra webbplatser. Dessa företag kan använda cookies, pixlar eller annan teknik för att samla in och använda icke-personligt identifierbar information (t.ex. hashade data, klickinformation, webbläsartyp, tid och datum, föremål för annonser som klickats på eller bläddrats över) under dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som sannolikt kommer att vara av större intresse för dig. Om du vill veta mer om denna typ av beteendestyrd annonsering eller välja bort denna typ av annonsering kan du besöka webbplatserna för Digital Advertising Alliance på: www.aboutads.info och Networking Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/about-nai/about-nai.

Lag och skada

Trots motsatsen i denna sekretesspolicy kan vi bevara eller lämna ut din information, inklusive din PII, om vi anser att det är rimligt nödvändigt för att följa en lag, förordning eller juridisk begäran; för att skydda någon persons säkerhet; för att hantera bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem; eller för att skydda våra rättigheter eller vår egendom. Inget i denna sekretesspolicy är dock avsett att begränsa eventuella rättsliga försvar eller invändningar som du kan ha mot en tredje parts, inklusive en myndighets, begäran om att lämna ut dina uppgifter. Vi kan få tillgång till, bevara och dela dina uppgifter som svar på en rättslig begäran (som en husrannsakningsorder, domstolsbeslut eller stämning) om vi i god tro anser att lagen kräver att vi gör det. Detta kan omfatta att svara på rättsliga förfrågningar från jurisdiktioner utanför Australien där vi i god tro anser att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, påverkar användare i den jurisdiktionen och är förenligt med internationellt erkända standarder. Vi kan också komma åt, bevara och dela information när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att: upptäcka, förebygga och hantera bedrägerier och annan olaglig verksamhet; skydda oss själva, dig och andra, inklusive som en del av utredningar; och för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada. Information som vi får om dig kan öppnas, behandlas och sparas under en längre tidsperiod när den är föremål för en rättslig begäran eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar om eventuella överträdelser av våra villkor eller policyer, eller på annat sätt för att förhindra skada. Slutligen kan vi lämna ut din information för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal.

Information som lämnas i samband med affärstransaktioner

Information som vi samlar in från våra användare, inklusive PII, betraktas som en affärstillgång. Om Modelers Central säljer eller på annat sätt överför delar av eller hela sin respektive verksamhet eller sina respektive tillgångar till en annan organisation (t.ex. i samband med en transaktion som en sammanslagning, förvärv, konkurs, upplösning eller likvidation), kan din PII, innehåll och all annan information som samlas in via webbplatsen vara bland de objekt som säljs eller överförs.

Säkerhet

Vi lägger stor vikt vid säkerheten för all personligt identifierbar information som är kopplad till våra användare. Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att försöka skydda mot förlust, missbruk och ändring av personuppgifter under vår kontroll. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex:

– åtkomst till ditt konto styrs av lösenord och användarnamn som är unika för dig;

– vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar;

– Betalningsuppgifterna krypteras med SSL-teknik.

Tänk på att det aldrig är helt säkert att lämna ut information via Internet. Vi kan inte garantera säkerheten för information som du skickar via webbplatsen medan den är i transit över internet och allt sådant inlämnande sker på egen risk. Allt vi kan göra är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter och se till att vi upprätthåller en tillförlitlig och säker miljö för att använda dina uppgifter. Vi rekommenderar att du stänger webbläsaren när du har avslutat din användarsession för att se till att andra inte får tillgång till dina personuppgifter om du använder en delad dator eller en dator på en allmän plats.

Dina rättigheter

Om du är orolig för dina uppgifter har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi kan ha eller behandla om dig. Du har rätt att kräva att vi kostnadsfritt korrigerar eventuella felaktigheter i dina uppgifter.

Vi erbjuder dig valmöjligheter när det gäller insamling, användning och delning av din PII och vi kommer att respektera de val du gör. Observera att om du väljer att inte förse oss med den PII som vi begär, kanske du inte kan få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.

Du kan också radera ditt konto på webbplatsen permanent genom att kontakta oss på [email protected]

Rätt att förhindra marknadsföring

Du har också rätt att när som helst be oss att sluta använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan när som helst avanmäla dig genom att skicka e-post till [email protected]

Våra kontaktuppgifter

Vi välkomnar din feedback och dina frågor. Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller ringa oss på (+61) 2 47393899.

Publicerad den:19 maj 2018

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy