Guide till master, varv och bommar på modellfartyg

I det här inlägget kommer vi att titta på de olika master och yards som används på en trämodellbåt från perioden och deras beslag. Vi kommer också att undersöka tekniker för att avsmalna master och rår.

Innehåll

Master

Det är viktigt att konstruera master och varv och fästa alla tillhörande beslag på din modell. Detta underlättar hela monteringsprocessen.

På mindre fartyg var masten i ett stycke eller bestod av två delar, undermast och toppmast. På större fartyg bestod masten av tre sektioner – undermast, toppmast och toppgallantmast.

På riktiga fartyg tillverkades masterna av flera bitar timmer som var formade för att låsas ihop vilket gav stor styrka i masten.

I modelleringen tillverkas de olika mastsektionerna av en enda längd dymling. Den dymling som vanligen används för master och varv är vanligtvis antingen Ramin, björk, valnöt eller mahogny.

Där de respektive mastsektionerna är sammanfogade används kapslar, tvärgående träd och bockar för att fästa ihop mastsektionerna.

Den nedre masten sträckte sig upp till bockarna och korsträden på vilka den övre masten var monterad. Toppen var en plattform för olika redskap som besättningen arbetade med. Bockarna stödde toppmastens klack som stack upp genom undermastens hätta.

Den del där undermasten och övermasten överlappar varandra kallas för dubblingarna.

Ovanför toppmasten riggades toppgallantmasten. För större fartyg var den näst högsta masten kungamasten, därefter skysegelmasten och slutligen, för de största 1800-talsfartygen, månsegelmasten.

I detta kapitel kommer vi att begränsa vår diskussion till de tre master som visas i figur 1.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 1

Mastsektionernas fram- och sidofasader visas i figur 1.

Det är mycket viktigt att montera masten och montera alla öglestift och block innan masten fästs på modellen. Placeringen av alla öglestift och block på masterna kommer att visas på ritningarna i satsen.

Var och en av delarna beskrivs mer i detalj nedan.

Mastkonstruktioner

Trästolpar och korsträd

Bockar är två kraftiga timmerstänger som fästs horisontellt för och akter på vardera sidan av den nedre masttoppen, för att stödja toppmasten, de nedre korsstängerna och masttoppen. Mindre bockar är monterade på toppmastens huvud för att stödja toppgallantmasten och toppmastens tvärstag.

Kapsyl

Locket var ett kraftigt och tjockt träblock med två stora hål i, ett fyrkantigt och det andra runt. Hättan användes för att binda ihop två master när den ena restes i huvudet på den andra för att förlänga den.

Kind

Mastsköldar monterades för och akter på vardera sidan om det nedre masttoppen. Bockarna vilade på toppen av mastbågarna.

Wooldlings

Woodlings var järnringar eller kraftiga rep för att förstärka masten.

Förstärkare (eller fisk)

Förstärkare var timmerlängder som fästes på tre sidor av masten för att ge extra styrka och flexibilitet till masten.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 2
Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 3
Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 4

Master på fartyg

Segelfartyg hade från en till flera master. I allmänhet har de träbyggsatser för modellfartyg som du oftast kommer att stöta på en, två eller tre master. Bogsprötet på ett fartyg är en annan form av mast som sticker ut från fartygets för. Bogspröt behandlas separat senare i detta kapitel. För ett fartyg med en mast kallades masten helt enkelt för mast

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 5

För ett fartyg med två master – med början från fören – kallas de förmast och stormast. Huvudmasten är alltid den högsta.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 6

För ett fartyg med tre master – med början från fören – kallas de förmast, stormast och mesanmast. Besanmasten är alltid den kortaste masten.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 7

Bogspröt

Bogsprötet på ett fartyg är en annan form av mast som skjuter ut nästan horisontellt från fören. På små fartyg var bogsprötet en enda längd av timmer. På större fartyg fanns förlängningar till bogsprötet som kallades fockbom och flygande fockbom. De olika förlängningarna till bogsprötet sammanfogades med en hätta och en repslagare.

Bogsprötet användes för att stödja en rad olika riggar som kommer att diskuteras i kapitlet Riggning.

På vissa fartyg fästes en liten segelgård, kallad Spritsail Yard, på undersidan av bogsprötet.

På vissa fartyg är också en kort gaffelformad spar fäst vinkelrätt under bogsprötets topp. Detta kallas Martingale eller Dolphin Striker. Den används för att fästa jibb-bommen på plats.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 8

Identifiering av varv

En yard är en lång cylindrisk längd av timmer som hänger från masten på ett fartyg för att sprida segel.

Varven fick sina namn efter var de var fästa i masten. Till exempel:

  • Varvet som var fäst vid den nedre masten fick namnet Varvet.
  • Varvet som var fäst vid toppmasten fick namnet Top Yard.
  • Varvet som var fäst vid toppgallantmasten fick namnet Topgallant Yard.
  • För större fartyg namngavs de högre varven i enlighet med detta.

Sedan namngavs varven ytterligare efter den mast som de var fästa vid. Till exempel kallades varven på förmasten på fartyget i bild 5 för Fore Yard, Fore Top Yard och Fore Topgallant Yard.

Varven på stormasten benämndes Main Yard, Main Top Yard och Main Topgallant Yard.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 9

Yards

Ett varv utrustades med en rad olika delar. Dessa presenteras i Figur 5 tillsammans med deras respektive syfte.

Block: Används som en del av den löpande riggen för att justera vinkeln på varvet.

Jeer-block: Större block som används för att höja gården. Mindre varv kan ha ett block.

Hänge och block: Används som en del av den löpande riggen för att justera varvets vinkel.

Fotrepsbygel & Fotrep: Bygel som används för att stödja fotrepet. Sjömännen använde fotlinan som stöd när de rörde sig längs varvet för att rulla in eller rulla ut seglet. Fotlinorna lämnades alltid lösa.

Segelgård för dubbsegel Segelgård för dubbsegel: Används för att sträcka sig bortom varvsänden och ha dubbseglen fastsatta. Studdingsegel användes i fint väder för att ge fartyget ytterligare segelyta.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 10

Se din byggsats för att bestämma storlek och längd på pluggarna för varje varv. Forma därefter och passa alla delar till varje mast.

Boom och Gaff

Bommen och gaffeln ersätter rårna på segel med för- och akterrigg. För en skonare håller bommen och gaffeln för- och storseglen. För ett kvadratriggat fartyg stöder bommen och gaffeln förarseglet.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 11

Bommen och gaffeln är ofta avsmalnande endast i ena änden. Bommen och gaffeln är fästa vid masten med ett ok. Okets käftar omsluter ungefär halva mastens omkrets och säkras med hjälp av parrel pärlor bundna i vardera änden av okets käftar.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 12
Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 13
Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 14

Tapering av master, varv och bommar

I en skeppsmodellsats av trä får du pluggar med olika diameter för att tillverka dessa delar. Den dymling som vanligtvis används för master och varv är antingen ramin, björk, valnöt eller mahogny.

Kontrollera att pluggarna är raka. Ibland kan det hända att en dymling har blivit skev och då måste den bytas ut.

I din byggsats hittar du ritningar med alla mått för respektive längd på master och förgårdar. Var försiktig med dessa ritningar eftersom de ibland inte är skalenliga. Ritningarna kommer alltid att identifiera objektets namn, dess längd och den relevanta diametern i varje ände.

Dymlingarna i en byggsats är mycket sällan förkapade till önskad längd. Det är därför mycket viktigt att du för en viss pluggdiameter identifierar alla delar som måste kapas från de längder som medföljer i satsen. Ibland innehåller en byggsats mer än en dymling med samma diameter, men de är olika långa. Om du inte är försiktig när du kapar dina mast- eller yardlängder från denna diameterplugg kan det hända att du blir kort. För att undvika detta kan du använda en blyertspenna för att markera de längder som skall kapas på pluggen. Först när du är säker på att du kommer att kunna tillverka alla de delar som krävs från det lager av plugg som du har tillgång till, kommer du att kapa pluggarna.

Master och varv måste vara avsmalnande. Det finns ett antal sätt att avsmalna master och varv

Svarv

Det idealiska sättet att avsmalna pluggarna är att använda en svarv. Detta är dock ett dyrt alternativ. Om du väljer att använda en svarv är det mycket viktigt att du alltid följer svarvtillverkarens säkerhetsinstruktioner, bär en ansiktsmask eller skyddsglasögon, hörselskydd och se till att långt hår är bakbundet och att lösa kläder sitter fast ordentligt.

Ett billigare alternativ till svarven är att använda en pistolborr med variabel hastighet som placeras i ett bänkskruvstycke. Se till att borrhastigheten är inställd på mellanhastighet. Samma säkerhetsprinciper för svarv gäller vid användning av denna metod.

När du använder en svarv för att avsmalna dina pluggar använder du först en flatfil följt av sandpapper av medelkvalitet. Stoppa svarven kontinuerligt och använd ett skjutmått för att mäta. Använd sandpappret för att göra finjusteringar till önskad diameter. Använd slutligen ett fint sandpapper för att slutfinjustera pluggen.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 15

Miniflygplan

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avfasa pluggarna är att använda en minihyvel. Genom att kontinuerligt applicera hyveln på pluggen för att skapa ett antal plana sidor och sedan använda ett grovt sandpapper för att avsluta avsmalningen kan ett utmärkt arbete uppnås. Genom att kontinuerligt kontrollera diametern med ett skjutmått och avsluta med ett fint sandpapper säkerställer du att rätt diameter uppnås.

Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 16
Guide till master, varv och bommar på modellfartyg 3

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy