Vilka lim och färger behöver jag för en fartygsmodell?

Inledning

Det finns ett brett utbud av lim, färger och ytbehandlingar på marknaden som är särskilt utformade för ett visst ändamål inom modellskeppsbyggnad.

Innehåll

Lim

De lim som vanligen används vid byggandet av ett modellfartyg i trä inkluderar följande: 1.1 PVA-lim PVA-lim kallas ibland för ”snickarlim”. Den finns att köpa i järnhandeln och i vissa hobbybutiker. Limmet är bra för träbearbetning, har vit färg och torkar klart och relativt snabbt. Vid användning applicera limmet på en yta. Eventuella rester eller spill bör avlägsnas med en fuktig trasa innan limmet hinner stelna. Att ta bort eventuella rester eller spill är särskilt viktigt om området ska lackas eller betsas senare, eftersom eventuella rester lämnar ett märke som kan ses genom ytbehandlingen.

Limmet är perfekt för att fästa skotten mot kölen på modellen och för att fästa det första lagret av bordläggning på skotten. Det ger ett mycket starkt band. Används även för limning av däcksplanken på modellens mellandäck. PVA-lim kan spädas med vatten och användas för att täta riggknutar.

Applicera inte limmet med flaskans munstycke när du applicerar det på de ytor som ska sammanfogas. Använd limspruta eller pensel för att bestryka de ytor som ska limmas.

Kontaktlim

Som namnet antyder ger kontaktlim en nästan omedelbar bindning mellan de två ytorna. Limmet är en gel och penslas på båda ytorna som ska sammanfogas. När limmet är helt torrt kan du foga samman de båda ytorna. Man måste vara mycket noga med att rikta in de två ytorna eftersom bindningen sker omedelbart och är mycket stark. Om ett misstag görs kommer borttagningen att orsaka skador på virket. Torrpassa alltid de delar som ska limmas innan limmet appliceras.

Kontaktlim är perfekt för limning av det andra brädlagret över det första brädlagret. Det andra brädlagret är vanligtvis ett faner av dekorativt trä som valnöt eller mahogny och fästs på plats mycket effektivt med kontaktlim.

Var uppmärksam på ångorna från detta lim eftersom de kan orsaka andningsproblem. Se alltid till att det finns tillräcklig ventilation när du använder kontaktlim. Se alltid till att locket sitter fast ordentligt när du är klar och förvara behållaren utom räckhåll för små barn.

Cyanoakrylat (super) lim

Cyanoakrylat (cyano) eller Superlim är extremt snabbtorkande – limmet härdar på några sekunder beroende på omgivningstemperaturen. Den är förpackad i en liten tub av plastflaska. Endast mycket små mängder krävs för applicering. Denna typ av lim kan användas för att sammanfoga metall med metall eller metall med trä. Använd inte cyano-lim för att fästa bordläggningen mot skrovet. Använd inte heller detta lim för att täta en riggknut eftersom det kan göra linan hård och spröd.

Applicera inte limmet direkt på jobbet med hjälp av munstycket. Använd spetsen på ett scaple-blad för att applicera limmet på önskad plats. Gelformen av detta lim är idealisk för att fästa kopparplattor på skrovet av en modell.

Var mycket försiktig när du använder cyanoklister så att du inte får något i ögat. Bekanta dig med säkerhetsanvisningarna på behållarens etikett. Se alltid till att det finns tillräcklig ventilation när du använder limmet. När du är klar ska du alltid se till att locket sitter fast ordentligt och att tuben eller flaskan förvaras utom räckhåll för små barns utforskande händer.

Tvådelat epoxilim

Dessa lim består av två delar – ett harts och en härdare – som finns i separata rör och blandas ihop i lika stora mängder. Limmet torkar på ca 5 minuter beroende på omgivningstemperaturen. Dessa lim är idealiska för att fästa metall mot metall eller metall mot trä. Använd en spatel eller tändsticka för att blanda harts och härdare på ett glasblock eller en träbit. Limmet torkar mycket hårt och klart. Skrapa bort allt överflödigt medan limmet fortfarande är i sin plastiska fas innan det härdar.

Färger och ytbehandlingar

Ytbehandlingar omfattar färger, betser och lacker. Det finns många på marknaden och de kan köpas i alla bra hobbybutiker eller järnaffärer. Innan vi går igenom färger och lacker måste vi ta upp träfyllnadsmedel, glaspapper och penslar. Vid användning av bets eller lack, applicera alltid först på en skrotbit av virket för att bedöma färgen.

Fyllmedel för trä

Träspackel används för att fylla ut eventuella springor mellan virket. Den är särskilt användbar när du färdigställer det första lagret av skrovets bordläggning. Träspackel finns i en mängd olika träfärger för att passa den specifika träslag som används. Det är ett mjukt kittliknande material som när det exponeras för luft torkar och bildar en hård yta. Därefter är den lämplig för slipning. Applicera små mängder antingen med en spatel eller fingrarna för att fylla i eventuella luckor eller sprickor i träytan och låt det torka. Eftersom träspackel är vattenbaserat är det enkelt att rengöra och tvätta händerna efter användning.

Sandpapper

Sand eller glaspapper används för att förbereda virket före applicering av ytbehandling. Ett fint glaspapper används mellan skikten. Att ha glaspapper av grov, medel och fin kvalitet till hands är ett måste för att kunna förbereda timmer på lämpligt sätt.

Borstar

En rad olika penslar behövs för modellbygge, från breda platta penslar till fina spetsiga penslar. Rengör alltid penslarna noggrant efter användning enligt rengöringsanvisningarna på den färg, bets eller lack som används. En borste av god kvalitet håller i många år om den sköts väl.

Färger

Det finns ett brett utbud av oljebaserade emaljfärger eller vattenbaserade akrylfärger på marknaden för modellfartygsbygge. Vissa modellbyggare föredrar att inte måla sina modellfartyg utan förlitar sig istället på de naturliga strukturerna och nyanserna hos de träslag som används för modellen. Ibland används en träbets för att förbättra deras arbete.

Frågan om vilka historiskt korrekta färger som används för ett tidstypiskt modellfartyg i trä diskuteras ofta, särskilt när det gäller den korrekta färgtonen för rött, mörkblått och gulockra. Nyansen på färgerna som användes på de ursprungliga fartygen förändrades med tiden på grund av väder och vind och utvecklingen av färgtillverkning. Följaktligen är det återigen en fråga om personliga preferenser när det gäller vilken färgnyans som väljs.

Lack och bets

Trä som är betsat eller inte målat måste förseglas och skyddas med en matt polyuretanlack eller satinlack av god kvalitet. Vissa modellbyggare föredrar den låga glansen hos en satinfinish. Andra modellbyggare anser att det är mer historiskt korrekt att använda en matt yta. Det är ett personligt val om man vill använda matt eller satin. Vid användning av polyuretanlack krävs mer än ett lager för att få en bra finish. När varje skikt är torrt, gnugga ytan med ett fint glaspapper. Detta gör att träets ådring framträder tydligare.

Shellack kan också användas för att skydda och försegla bart virke. Det liknar lack i sitt färdiga utseende. Shellac-kristaller kan köpas i en bra järnhandel eller färgbutik. Kristallerna placeras i en behållare och löses upp i rödsprit. Torktiden mellan skikten är kortare. När den appliceras på timmer ger den en distinkt gyllene antik look med låg glans.

Försiktighetsåtgärder

För alla limmer, färger och lösningsmedel, följ applicerings- och säkerhetsanvisningarna på tuben eller behållaren. Vissa lim avger starka ångor, så tillräcklig ventilation bör alltid säkerställas när de används. Kontakt med hud och ögon bör också undvikas. Tvätta händerna omedelbart efter användning av limmet. Förvara alltid lim, färg och lösningsmedel i ett låst skåp eller på en hög hylla utom räckhåll för barn.

Vilka lim och färger behöver jag för en fartygsmodell? 1

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy