Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor

Lär dig att förstå dina modellskeppsplaner och skalor. Alla olika perspektiv i planvyn förklaras så att du kan bygga din modellskeppssats med tillförsikt.

Innehåll

Den ritningsuppsättning som medföljer din byggsats innehåller alla ritningar du behöver för att bygga modellen. Planerna ska innehålla ritningar över skrovets sammansättning, däckslayout, riggplaner och säkringsplan.

Den fullständiga uppsättningen ritningar ska innehålla geometriska, perspektiviska, sprängskisser och tredimensionella ritningar. Alla används för att visa hur delarna, tillbehören och virket sammanfogas till en komplett modell. Riggningsplanerna visar vilken typ och storlek av riggvajer som ska användas samt start- och slutpunkter för vajern.

Varje kittillverkare har sitt eget sätt att presentera sina ritningar. Du måste noggrant granska ritningarna tillsammans med de skriftliga instruktionerna för att kunna tolka ritningarna fullt ut.

Det finns vissa egenskaper hos en modell som presenteras på en ritning som inte finns med i instruktionerna – det är därför det är så viktigt att läsa och tolka ritningarna.

Till skillnad från de skriftliga instruktionerna som presenteras på ett antal språk, presenteras de skriftliga beskrivningarna på ritningarna vanligtvis på kittillverkarens språk. Detta kan vara ett problem för modellerare som är nybörjare. Men om du noggrant granskar ritningarna och ägnar tid åt att korshänvisa ritningarna till de skriftliga instruktionerna kommer det vanligtvis att leda till att ritningen förstås – detta är att tolka ritningarna.

Planerna och ritningarna i ett kit följer det typiska tillvägagångssättet för tekniska ritningar. Detta innebär att de ska ha en plan-, höjd-, sektions-, perspektiv- och sprängskissvy.

Visa plan

Planen visar modellen sedd från ovan.

Ritningen Figur 1 nedan visar en planritning av däcket och placeringen av däckmöblerna.

Om denna ritning presenteras som en skala 1:1 för modellen kan direkta mått tas från denna ritning för placering av funktioner och däckmöbler på modellen.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 1

Höjdvy

Höjden visar modellen sedd från sidan – antingen höger sida, vänster sida eller endera eller båda ändarna. På så sätt kan du ha en ritning för sidohöjd och en för ändhöjd. För att visa extra detaljer där så krävs kan det finnas en upphöjning från höger sida, upphöjning från vänster sida, upphöjning från framsidan och upphöjning från baksidan.

Ritningen i Figur 2 nedan visar modellen i sidled tillsammans med den stående riggen.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 2

Sektion vy

En sektion visar en vy av modellens inre på ett visst plan genom modellen. Sektionsvyer är ett enkelt sätt att visa interiördetaljer som annars skulle vara mycket komplicerade att presentera på en plan- och höjdritning.

Ritningen i figur 3 nedan visar en sektionsvy av modellens köl- och skottstommar.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 3

Perspektiv

Vissa ritningar visar ett objekt i perspektiv. När det mänskliga ögat tittar på en scen verkar objekt på avstånd mindre än objekt närmare betraktaren – ritningar som avbildar objektet på detta sätt kallas perspektivritningar. Perspektivritningar ger ytterligare realism till det objekt som visas.

Figur 4 nedan visar en perspektivvy av skrovet.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 4

Sprängskiss

En sprängskiss är en ritning som visar hur modellens olika delar hänger ihop eller i vilken ordning de ska monteras. Varje del visas något åtskild av avståndet i det omgivande utrymmet när det gäller en tredimensionell sprängskiss.

Ritningen i figur 5 nedan visar en sprängskiss av skrovet, skottstommarna, däcken, stävstolpen och den falska kölen.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 5

Skala

Begreppet skala är viktigt att förstå eftersom alla modeller du kommer att bygga kommer att vara i en viss skala. Skala kan ses som förhållandet mellan den faktiska längd du mäter på ett verkligt fartyg och det sätt på vilket denna längd representeras numeriskt eller visuellt på en plan.

En fartygsmodell är en fysisk modell som föreställer ett fartyg som är större. Den skalenliga modellen försöker bibehålla originalfartygets relativa proportioner. Mycket ofta används skalmodellen som en vägledning för att tillverka objektet i full storlek. Skalmodellens relativa proportioner i förhållande till originalet kallas skalförhållande.

Modellskeppssatser är konstruerade i ett specifikt skalförhållande till det fullstora skeppet. Det finns standardiserade Imperial-måttskalor och standardiserade metriska måttskalor.

Skalan 1:48 innebär att 48 fot på det verkliga fartyget skulle motsvara 1 fot på en modell. Denna skala kom till genom att 1/4 tum är lika med en fot. Det går 4 fjärdedels tum på en tum och det går 12 tum på en fot. Av detta följer att 4×12 = 48.

För skeppsmodeller är standardmätskalorna 1:12, 1:24, 1:48, 1:240 och 1:360. För modellskeppsbyggnad är de metriska standardmätskalorna 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500

En skala uttryckt som förhållandet 1:50 innebär att 1 cm på modellskeppet motsvarar 50 cm på det fullstora skeppet.

Ovanstående är standardskalor, men det finns även andra imperialskalor som 1:36, 1:76 och 1:96 och andra metriska skalor som 1:60 och 1:75.

En modell i Imperial-skala 1:96 eller Metric-skala 1:100 är mycket nära att vara lika stor. Detsamma gäller för en imperial skala på 1:48 och en metrisk skala på 1:50.

En modell i skala 1:12 har betydligt fler detaljer än vad som kan visas på en modell i skala 1:96.

När du granskar ritningarna i ditt kit ska du vara särskilt uppmärksam på skalan. Plan- och fasadritningar kan vara i skala 1:1, vilket innebär att den ritning som presenteras är i samma skala som modellen. Från ritningar i skala 1:1 kan direkta mått tas från ritningen och appliceras på modellen.

Om ritningarna inte är skalenliga ska det finnas en förklaring med texten ”Ej skalenlig” på ritningsunderlaget. Vissa ritningar som finns i en byggsats kanske inte har denna förklaring och du får själv dra slutsatsen.

Exempel

Några exempel presenteras nedan: Använda imperialistiska mått Höjden på en lucka på det verkliga fartyget är 6 fot. För en modell byggd i skala 1:48, vilken höjd skulle luckan ha på modellen?

6 fot är lika med 6×12 tum = 72 tum.

För att omvandla till skala dividera 72 med 48 = 72/48 = 1,5 tum. Svar: 1,5 tum

Använda metriska mått: Bredden på ett riktigt fartyg är 8 meter. För en modell som byggts i skala 1:50, vad skulle modellens balk vara?

8 meter = 800cm = 8000mm

För att omvandla skalan dividera 800 cm med 50 = 800/50 = 16 cm eller 160 mm. Svara på frågan: 16 cm eller 160 mm

Sammanfattning

Att förstå och tolka planer och ritningar är en av de viktigaste aspekterna av modellskeppsbygge. Om du kan skapa koncept och tolka ritningarna blir det mycket enklare och roligare att bygga din modell.

Om du stöter på ett problem eller om de skriftliga instruktionerna inte är väl förklarade – kasta inte upp händerna i avsky – luta dig bara tillbaka, ta dig tid och fundera över frågan – granska ritningar och planer och kitdelar – fundera över problemet – reflektera över det och i de allra flesta fall kommer svaret att bli uppenbart för dig.

Hur du förstår dina modellskeppsplaner och skalor 6

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy