Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen

Leer hoe je de plannen en de schaal van je modelschip kunt begrijpen. Alle verschillende perspectieven van het bovenaanzicht worden uitgelegd, zodat je zelfverzekerd je modelbouwpakket kunt bouwen.

Inhoud

De set plannen die bij je bouwpakket zit, bevat alle tekeningen die je nodig hebt om het model te bouwen. De plannen bevatten tekeningen van de rompconstructie, deklayout, tuigplannen en een belaingsplan.

De volledige set plannen bevat geometrische, perspectivische, explosietekeningen en driedimensionale tekeningen. Ze worden allemaal gebruikt om te laten zien hoe de onderdelen, het beslag en het hout samenkomen om het complete model te maken. Tuigplannen tonen het type en de grootte van de te gebruiken tuigage en de begin- en eindpunten voor de tuigage.

Elke kitfabrikant heeft zijn eigen manier om zijn tekeningen te presenteren. U moet de tekeningen zorgvuldig bestuderen in combinatie met de schriftelijke instructies om de tekeningen volledig te kunnen interpreteren.

Er zijn enkele kenmerken van een model die op een tekening worden weergegeven die niet in de instructies staan – daarom is het zo belangrijk om de tekeningen te lezen en te interpreteren.

In tegenstelling tot de geschreven instructies die in verschillende talen worden aangeboden, worden de beschrijvingen op de plannen meestal in de taal van de fabrikant van de bouwdoos weergegeven. Dit kan een probleem zijn voor de beginnende modelbouwer. Als je echter de plannen zorgvuldig bestudeert en tijd besteedt aan het vergelijken van de tekeningen met de geschreven instructies, zal dit er meestal toe leiden dat je de tekening begrijpt – dit is het interpreteren van de plannen.

De plannen en tekeningen in een bouwpakket volgen de typische aanpak van technische of engineeringstekeningen. Dit betekent dat ze een plattegrond, hoogte, doorsnede, perspectief en exploded views hebben.

Plattegrond

Het plan toont het model van bovenaf gezien.

De tekening Figuur 1 hieronder toont een plattegrond van het dek en de indeling van het terrasmeubilair.

Als deze tekening als schaal 1:1 voor de maquette wordt gebruikt, kunnen vanaf deze tekening directe metingen worden gedaan voor de plaatsing van elementen en terrasmeubilair op de maquette.

Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen 1

Hoogte Zicht

De elevatie geeft het model weer vanaf de zijkant gezien – de rechterkant, linkerkant of één of beide uiteinden. Zo kun je een zijaanzicht- en een eindaanzichttekening maken. Om waar nodig extra details te tonen, kan er een rechter zijaanzicht, linker zijaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht worden gemaakt.

De tekening Figuur 2 hieronder toont de zijaanzicht van het model samen met het staand want.

Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen 2

Doorsnede Weergave

Een doorsnede geeft een beeld van de binnenkant van het model op een bepaald vlak door het model. Doorsnedetekeningen bieden een gemakkelijke manier om interieurkenmerken weer te geven die anders erg ingewikkeld zouden zijn om weer te geven op een plattegrond en aanzichttekeningen.

De tekening Figuur 3 hieronder toont de doorsnede van de kiel en het schotframe van het model.

Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen 3

Perspectief

Sommige tekeningen tonen een object in perspectief. Wanneer het menselijk oog naar een tafereel kijkt, lijken objecten in de verte kleiner dan de objecten dichter bij de kijker – tekeningen die het object op deze manier weergeven staan bekend als perspectieftekeningen. Perspectieftekeningen geven extra realisme aan het object dat wordt bekeken.

De tekening Figuur 4 hieronder toont het perspectiefaanzicht van de romp.

Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen 4

Exploded View

Een exploded view is een tekening die de relatie of volgorde van montage van verschillende onderdelen van het model laat zien. In het geval van een driedimensionale exploded view wordt elk onderdeel enigszins gescheiden weergegeven door de afstand in de omringende ruimte.

De tekening Figuur 5 hieronder toont de exploded view van de romp, schotframes, dekken, voorsteven en valse kiel.

Hoe u de plannen en schaal van uw modelschip kunt begrijpen 5

Schaal

Het concept schaal is belangrijk om te begrijpen, omdat alle modellen die je gaat bouwen op een bepaalde schaal zijn. Schaal is de verhouding tussen de werkelijke lengte die je meet op een echt schip en de manier waarop die lengte numeriek of visueel wordt weergegeven op een plan.

Een schaalmodel schip is een fysiek model dat een schip voorstelt dat groter is. Het schaalmodel probeert de relatieve verhoudingen van het originele schip te behouden. Heel vaak wordt het schaalmodel gebruikt als richtlijn om het object op ware grootte te maken. De verhouding tussen het schaalmodel en het origineel wordt de schaalverhouding genoemd.

Bouwpakketten voor modelschepen zijn ontworpen op een specifieke schaal ten opzichte van het schip op ware grootte. Er zijn standaard Imperiale meetschalen en standaard metrische meetschalen.

De schaal 1:48 betekent dat 48 voet op het echte schip gelijk is aan 1 voet op een model. Deze schaal komt voort uit 1/4 inch is gelijk aan een voet. Er zitten 4 kwarten van een inch in een inch en er zitten 12 inches in een voet. Hieruit volgt dan 4×12 = 48.

Voor modelscheepsbouw zijn de standaard Imperiale meetschalen: 1:12, 1:24, 1:48, 1:240 en 1:360. Voor modelscheepsbouw zijn de standaard metrische meetschalen: 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500

Een schaal uitgedrukt als een verhouding-1:50 betekent dat 1 cm op het modelschip 50 cm op het schip op ware grootte vertegenwoordigt.

Hoewel het bovenstaande de standaardschalen zijn, worden er ook andere Imperiale schalen gebruikt zoals 1:36, 1:76 en 1:96 en andere Metrische schalen zoals 1:60 en 1:75.

Een model met een Imperiale schaal van 1:96 of een Metrische schaal van 1:100 zal heel dicht bij dezelfde grootte liggen. Hetzelfde geldt voor een Imperiale schaal van 1:48 en een metrische schaal van 1:50.

Qua detail zal een model met een schaal van 1:12 aanzienlijk meer details bevatten dan op een model met een schaal van bijvoorbeeld 1:96.

Let bij het bekijken van de tekeningen in je bouwpakket vooral op de schaal. Plattegronden en zijaanzichten mogen op schaal 1:1 zijn, wat betekent dat de tekening op dezelfde schaal is als het model. Van tekeningen op schaal 1:1 kunnen directe metingen van de tekening worden genomen en toegepast op het model.

Als tekeningen niet op schaal zijn getekend, moet er een verklaring “Niet op schaal” op het planblad staan. Op sommige tekeningen in een bouwpakket staat deze verklaring niet en moet je dit zelf invullen.

Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden: Imperiale maten gebruiken De hoogte van een luik op het echte schip is 6 voet. Voor een model op schaal 1:48, wat zou de hoogte van het luik op het model zijn?

6 voet is gelijk aan 6×12 inch = 72 inch.

Om om te rekenen naar de schaal deelt u 72 door 48 = 72/48 =1,5 inch. Antwoord: 1,5 inch

Metrische metingen gebruiken: De breedte van een echt schip is 8 meter. Wat zou de balk van een model op schaal 1:50 zijn?

8 meter = 800cm = 8000mm

Om de schaal om te rekenen deel je 800cm door 50 = 800/50 = 16cm of 160mm. Antwoord: 16cm of 160mm

Samenvatting

Het begrijpen en interpreteren van plannen en tekeningen is een van de belangrijkste aspecten van het bouwen van modelschepen. Als je de tekeningen kunt conceptualiseren en interpreteren, wordt het bouwen van je model veel gemakkelijker en leuker.

Als je op een probleem stuit of als de schriftelijke instructies niet goed zijn uitgelegd, gooi dan niet je handen in de lucht – leun achterover, neem de tijd en denk na over het probleem – bekijk de tekeningen en plannen en de onderdelen van de kit – denk na over het probleem – denk erover na en in de meeste gevallen zal het antwoord je duidelijk worden.

Leer de kunst van het modelschepen bouwen

Begin vandaag nog met het bouwen van houten modelschepen

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelbouwerscentrale. 2023, Alle rechten voorbehouden.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.