Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg

Att planka ett modellfartyg kan vara en särskild utmaning för modellbyggaren. Genom detta DVD-set delar mästermodellbyggaren med sig av många av sina tips och tekniker för att hjälpa och vägleda modellbyggaren att göra skrovplaneringen så enkel som möjligt.

Innehåll
Vår DVD om skrovplanering på ett modellfartyg (How to Build a Model Ship) är till stor hjälp för nybörjare, och författaren har varit mycket vänlig att publicera en 30 minuter lång sekvens om planering på YouTube.

Våra DVD Practicums om skeppsmodellbygge innehåller omfattande demonstrationer och berättelser av modellbyggare i en verklig verkstadsmiljö. Otaliga tips och tekniker för skeppsmodellering visas när en modell byggs som kommer att kunna överföras till byggandet av andra modeller.

De flesta nybörjare inom skeppsbyggnad har vissa problem med bordläggning, men förutsatt att man tänker igenom ämnet ordentligt så att man förstår principerna, så bör det inte vara alltför svårt.

Tyvärr tenderar de flesta byggsatstillverkare att skumma över ämnet i sina instruktioner och förutsätter att modelleraren redan är erfaren eller har läst en bok i ämnet.

För dem som inte tillhör någon av dessa kategorier har vi tagit fram denna broschyr, men vi ber er att ta hänsyn till följande punkter:

 1. Denna broschyr beskriver endast ett sätt att planka – olika modellbyggare utvecklar sina egna tekniker och det finns andra sätt att göra det på, men vi anser att de metoder som beskrivs här är en bra utgångspunkt för förstagångsmodelleraren.
 1. Detta är endast en allmän vägledning och ska användas tillsammans med de instruktioner som medföljer din individuella sats. I synnerhet måste det understrykas att alla mått eller del- eller artikelnummer som används endast är avsedda som illustrativa exempel och inte får förväxlas med artikelnummer eller mått för en viss sats
 1. I de flesta byggsatser kan placeringen av den första plankan vara helt avgörande för slutresultatet. Detta gäller särskilt när den första plankan visar positionerna för kanonportarna under däck. Följ noga byggsatstillverkarens anvisningar i detta avseende.
 1. Vi rekommenderar starkt de instruktions-DVD-skivor som finns tillgängliga från Modeller’s Shipyard om sk rovplanering. Skrovplaneringsteknik 1 är för fartyg med bluffbåge och skrovplaneringsteknik 2 är för fartyg med skarp båge. För ytterligare information ring vårt kontor eller besök vår webbplats.
 1. Boken ‖Authentic Planking for Ship Models‖ av Tyler rekommenderas. Användbar information finns också i ‖Ship Modelling Simplified‖ av Mastini och andra How-to-do-it-böcker.
 1. När vi talar om “en planka” eller “plankan” eller “plankorna” handlar det normalt om ett par plankor – en på varje sida. Kom ihåg att plankorna alltid monteras i par, en på varje sida – fixa och glöm i 24 timmar. Kom också ihåg det gamla hantverksmottot ‖mät två gånger och skär en gång‖.
 1. Det finns fyra grundläggande steg för ett framgångsrikt plankingjobb:-
 2. a) Förberedelse av skrov.
 3. b) Tapering av planka.
 4. c) Böjning av planka.
 5. d) Fixering av planka.

Vi tar upp dessa i tur och ordning och avslutar sedan med några förslag på däcksplanken.

1. FÖRBEREDELSE AV SKROV

Använd en fil, en fin rasp eller grovt sandpapper på ett träblock, eller en kombination av alla dessa, för att fasa av ramarnas kanter så att plankorna kommer i kontakt med hela ramens tjocklek – inte bara en skarp främre eller bakre kant. Medan ramarna ‖mittskepps‖ kräver en liten justering, kräver de mot fören och aktern en större justering. Ett kvastskaft med fastlimmat sandpapper gör det lättare att forma de ramar som har en ihålig kurva.

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 1

Använd en planka och lägg den över ramarna i olika positioner för att kontrollera avfasningen (dvs. plankan ska beröra hela ytan på varje ram när den böjs runt dem). Om du har en ihålig plats på en (eller flera) ram(ar) kan den byggas upp med hjälp av träbitar

Hela processen med utjämning och kontroll kallas ‖fairing‖ och är oerhört viktig för att säkerställa att skrovet är fritt från ojämnheter och håligheter när det bordläggs. Ta god tid på dig och motstå frestelsen att påbörja bordläggningen innan skrovet är tillfredsställande ‖reparerat‖.

Kontrollera igen. Det kan inte nog understrykas att den fairingprocess som beskrivs ovan är det enskilt viktigaste steget för att bygga ett modellfartyg som du kommer att vara stolt över.

2. PLANK TAPERING

Om du tillbringar några minuter med ett måttband eller ett snöre och en linjal kommer du snart att förstå varför det är nödvändigt att avsmalna plankorna till en smalare bredd i antingen den ena eller båda ändarna. När du mäter avståndet från däcksnivån till kölens botten, runt utsidan av en av midskeppsspanten (säg nr 5 eller 6 eller 7), och sedan jämför det måttet med avståndet från däcksnivån till kölens botten på en förspant som säg (nr 2 eller nr 3), kommer det att finnas en uppenbar skillnad.

Rent teoretiskt, om måttet vid ram nr 3 är (säg) 80 mm och vid ram nr 5 är (säg) 120 mm så måste varje planka smalnas av till 2/3 (80/120) av sin fulla bredd vid ram nr 3. På så sätt kommer alla plankor att nå kölstången tillsammans.

För våra syften antar vi alltid att mittspanten (‖midship‖) är de största och det är i denna del av modellen som plankorna har sin fulla bredd. Mot fören kommer de att kräva ‖tapering‖ eller förminskning med ett belopp som beror på det specifika fartyget.

Generellt sett kommer ett fartyg med bluffbåge som ‖Endeavour‖ att kräva mindre avsmalning än ett fartyg med skarp båge som ‖Flying Fish‖.

Det är troligt att en viss avsmalning kommer att krävas när plankorna går mot aktern, men det är också mycket möjligt att avståndet, däck till kölens botten, kommer att vara större vid positionen för de sista par spanten än det är vid -midships‖.

Om så är fallet kommer vi att sätta in korta triangulära plankor som kallas ‖Stealers eller Wedges‖ för att täcka den extra sträckan.

Det var teorin – nu till det praktiska!!!

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 2

Kontrollera placeringen av den första plankan/de första plankorna med hjälp av ritningarna och/eller byggsatstillverkarens anvisningar. I ‖verkligt‖ skeppsbygge var det vanligt att börja bordläggningen vid kölen och arbeta sig uppåt, men i modellskeppsbygge brukar vi börja den första bordläggningen i en av tre positioner:

 1. Med ett fartyg som har ett -flush‖ eller rakt övre däck, såsom -Bounty‖, -Port Jackson‖ eller -Astrolabe‖, läggs den första plankan med sin övre kant i nivå med däcksytan. I vissa fall kommer den att ha sin övre kant upp till 5 mm till 10 mm under däcksnivån. Om detta görs är det för att underlätta byggandet av bulwarker i ett senare skede, men i vilket fall som helst kommer de att vara parallella med däckets linje.
 1. När det gäller de modeller där det övre däcket eller väderdäcket består av antingen två eller tre distinkta sektioner på olika nivåer, läggs den första plankan vanligtvis längs linjen för det mellersta däcket eller huvuddäcket och följer sedan sin naturliga kurs både för och akter. En hel del av de modeller som visas i vår katalog tillhör denna kategori.
 1. Många av de modeller som har öppna gunportar under däck kräver att den första plankan följer gunportarnas linje och att den löper omedelbart ovanför eller under en rad gunportar.

När du har bestämt positionen för den första plankan, limma den på plats med ett PVA-lim och utan någon avsmalning. Se till att båda plankorna (vänster och höger eller -port‖ och -starboard‖) följer samma linje och är spegelvända i förhållande till varandra.

Markera sedan en position ungefär halvvägs till kölen på de tre mittskeppsramarna – samma avstånd nedåt på varje ram och ett avstånd som är en multipel av en plankbredd.

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 3

Till exempel – om plankorna är (säg) 5 mm breda ska avståndet längs kanten på varje ram till din blyertsmarkering vara (säg) 55 mm eller 60 mm eller 65 mm etc., men samma avstånd på varje.

Det andra plankparet ska nu fästas tillfälligt med bordläggningsskruvar vid de positioner som du har markerat på mittskeppsspanten – men utan lim.

Båda ändarna av varje planka ska nu böjas, så att de kan följa sin naturliga väg längs ramarna.

Använd åter plankskruvar för att tillfälligt fästa dem vid resten av ramarna och finjustera vid behov för att säkerställa att de är spegelvända mot varandra. Kontrollera motsvarande mätningar (babord och styrbord) på den första och sista bilden för att upptäcka eventuella fel.

Det finns nu fyra plankor på plats, två på varje sida, och dessa kommer förmodligen att vara de enda som inte kräver någon avsmalning eller formning.

Varje sida av skrovet har nu två ‖band‖ som ska bordläggas – ett övre och ett undre.

Om vi börjar med den övre halvan är det ganska uppenbart var nedtrappning kommer att krävas. Räkna antalet plankor som behövs för att fylla ut mellanrummet mellan första och andra plankan vid midskepps och mät sedan avståndet vid var och en av de andra spanten. Dessa avstånd dividerat med antalet plankor ger bredden på varje planka vid varje ram.

När dessa bredder har ritats in på plankan kan kapningen av avsmalningen utföras. Använd en stålkantad linjal och en hobbykniv eller ‖Maxi Cutter‖ och skär med och inte mot fiberriktningen. Gör flera lätta drag för att sätta kursen följt av ett kraftigare drag för att göra snittet. Alternativt kan du använda en minihyvel för att hyvla brädan till den markerade linjen.

Använd en kapmatta eller plywoodskiva för att skydda ytan som du använder för att kapa plankorna.

Det är vanligt att utföra avfasning på underkanten av varje planka och det kan ibland, (men inte vanligtvis), vara nödvändigt att utföra avfasning på överkanten av vissa plankor.

Fasning krävs vid ganska tjocka bordläggningar och/eller kraftigt böjda spant som i den bifogade skissen som har överdrivits för tydlighetens skull.

Det första bandet med plankor är nu färdigt genom att permanent fixera det som var den andra plankan och sedan tas det andra bandet itu med på samma sätt.

Det är under detta andra bordläggningsband som kilar och stjälare mest sannolikt kommer att behövas eftersom den nedre akterdelen av kölen är täckt. Plankorna bör tillåtas att i stort sett följa sin naturliga längdriktning och mellanrummen fyllas i senare, men tänk på att målet är att de sista par plankorna ska löpa snyggt parallellt med kölens botten.

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 4

3. BÖJNING AV PLANK

Efter avsmalningen av dina plankor är det nu dags att överväga böjningen av dina plankor.

Böjningen av plankorna på modeller med en ‖skarp‖ eller ‖lätt‖ bog är normalt inte ett problem – modeller som Flying Fish eller Cutty Sark faller i denna kategori. Modeller med en ‖bluff‖ eller ‖rund‖ bog kan dock vara en utmaning – modeller som Endeavour och Bounty hör till denna kategori.

Det finns ett antal plankbockare tillgängliga, allt från handhållna -crimp‖-typer, en uppsättning rullar för att böja plankorna eller en -elektrisk‖ plankbockare.

Den enklaste är Hand Held-Light Duty plankbockare som är mycket effektiv. Genom att pressa plankan lätt får man en mycket effektiv kurva. Genom att göra crimparna närmare varandra erhålls en mer rundad kurva. Heavy Duty-versionen fungerar på samma sätt men kan användas för att böja lättmetall.

Den elektriska plankbockaren appliceras på plankan efter att den har blötlagts i vatten i ca 10 minuter. Genom att applicera plankbockarens uppvärmda huvud på det våta virket och använda en förformad böjd timmerjigg produceras ånga som gör att plankan kan följa jiggens kurva. Mycket effektiv.

Alla dessa verktyg presenteras i avsnittet Verktyg i vår katalog.

Vid svåra böjningar med tjockare valnöts- eller mahognyvirke är det ibland bra att göra en jigg som håller böjningen över natten innan man försöker passa in plankan i modellen.

4. FIXERING AV PLANK

Att hålla plankorna på plats medan limmet torkar kan vara ganska knepigt. De kan visserligen mässingsspikas, men detta är vanligtvis ganska otillfredsställande. Ofta är spikarna i byggsatserna inte av mässing utan mässingsbelagda, de räcker inte på långa vägar till att spika alla plankor och ärligt talat ser de spikade plankorna ofta förfärliga ut.

Gummiband, klädnypor, -G‖-klämmor och fjäderklämmor har alla sina användningsområden, men de allra flesta av våra modellbyggare använder våra Planking Screw Clamps och älskar dem. Du kan nöja dig med 12 men 24 är bättre och de flesta modellbyggare som börjar med 12 beställer ytterligare ett paket.

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 5

5. DUBBEL BORDLÄGGNING

Är mer eller mindre en upprepning av samma procedur, men innan du börjar titta kritiskt på ditt handarbete hittills. Titta inte bara på det – känn det! Dra fingrarna över skrovet och identifiera höga och låga punkter, precis som en panelarbetare skulle göra. Använd sandpapper på de höga fläckarna och träspackel som ‖Wattyl Wood Stop Putty‖ på de låga fläckarna. Detta är ditt tillfälle att rätta till eventuella brister i det arbete som hittills utförts.

Eftersom du har en komplett yta att lägga den andra plankan på och inte bara ramarna, kommer du nästan säkert att upptäcka att den andra plankan är lättare än den första. Gå försiktigt fram och ta dig tid att läsa och vid behov omläsa tillverkarens anvisningar.

6. DÄCKPLANK

Markera en mittlinje längs däcket och planka från denna linje till sidorna (-Bulwarks‖). Helst ska plankorna skäras i 100 mm längder med skarvarna förskjutna så att de ligger i linje endast var 3:e eller 4:e planka. Ett alternativ till att lägga korta plankor är att lägga hela längder och göra skarvarna med en kniv senare.

Effekten av svart ‖kittning‖ mellan plankorna kan uppnås på flera olika sätt, varav det mest populära är – 1. Markera en kant på varje däckplank med antingen en svart penna eller ‖Texta färg‖. Om denna metod används är det viktigt att göra ett försök med några plankor på en bit plywood för att säkerställa att den klara ‖polyuretan‖-lacken som du kommer att använda för att avsluta däcket med inte löser upp den svarta färgen när den senare appliceras. 2. Plywoodskivan kan målas svart innan däcksplankorna appliceras och en liten glipa lämnas mellan dem. 3. Lämna ett litet mellanrum som senare fylls med kraftig svart sytråd som först dras genom riggvaxet.

Oavsett vilken metod som används för tätning är det också värt att överväga om man ska ‖spika‖ däcket. Detta görs genom att man (med en vass spets) markerar fördjupningar som sedan stryks med tusch.

Återigen är det bäst att först experimentera med en bit plywoodskrot och lite trallskrot innan du använder det på modellen.

TVÅ BLIR EN – ELLER EN BLIR TVÅ

Från den information som tillhandahålls kommer du att vara medveten om att när avsmalningen av plankor äger rum bör ingen planka minskas till mindre än hälften av sin bredd.

Ibland är detta inte tillräckligt drastiskt och du kommer fortfarande att närma dig skrovets botten vid förskeppet innan du når kölen midskepps.

Diagrammen nedan visar hur problemet kan lösas genom att minska tre plankbredder till två. Omvänt, kanske i aktern när plankorna behöver spridas ut, kan du förvandla en planka till två.

Diagrammen visar det perfekta mönstret för kapning av plankornas ändar, men om det kniper räcker det med att helt enkelt minska två plankor till halv bredd vid den första eller andra ramen och sedan fortsätta med en enda planka, som i sin tur minskas till halv bredd precis vid bogen, och med bara en fyrkantig stötfog mellan det första paret och det främre tillägget räcker jobbet.

Om du studerar diagrammen kommer du att förstå. Diagrammen nedan gäller inte ditt fartyg eller någon särskild modell.

Tips om bordläggning för att bygga ett modellfartyg 6

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy