Tips til at bygge et modelskib med planker

At planke et modelskib kan være en særlig udfordring for modelbyggeren. I dette DVD-sæt deler mestermodelbyggeren mange af sine tips og teknikker for at hjælpe og vejlede modelbyggeren med at gøre skrogplankeringen så ligetil som muligt.

Indhold
Vores DVD om skrogplanker på et modelskib (How to Build a Model Ship) er en stor hjælp for nybegyndere, og forfatteren har været så venlig at lægge en 30 minutter lang sekvens om planker ud på YouTube.
Se hele udvalget af DVD’er om modelskibsbygning

Vores DVD Practicums om bygning af modelskibe giver omfattende demonstrationer og fortællinger af mestermodelbyggere i et rigtigt værksted. Der vises utallige tips og teknikker til skibsmodellering, mens der bygges en model, som kan overføres til bygning af andre modeller.

De fleste begyndere inden for modelskibsbygning har nogle bekymringer med hensyn til planker, men hvis man tænker sig grundigt om, så man forstår principperne, burde det ikke være alt for svært.

Desværre har de fleste kit-producenter en tendens til at skimme emnet i deres instruktioner og antage, at modelbyggeren allerede er erfaren eller har læst en bog om emnet.

For dem, der ikke falder i nogen af kategorierne, har vi lavet denne folder, men husk venligst på følgende punkter:

 1. Denne folder beskriver kun én måde at planke på – forskellige modelbyggere udvikler deres egne teknikker, og der er andre måder at gøre det på, men vi mener, at de metoder, der er beskrevet her, er et godt udgangspunkt for førstegangsmodelbyggere.
 1. Dette er kun en generel vejledning og skal bruges sammen med de instruktioner, der følger med dit individuelle sæt. Det skal især understreges, at alle mål eller del- eller varenumre, der bruges, udelukkende er til illustrative eksempler og ikke må forveksles med varenumre eller mål for et bestemt kit.
 1. I de fleste sæt kan placeringen af den første planke være ret afgørende for det endelige resultat. Det gælder især, når den første planke markerer positionerne for kanonportene under dækket. Følg kitproducentens anvisninger nøje i denne henseende.
 1. De instruktions-DVD ‘er, der fås fra Modeller’s Shipyard om skrogplankering, kan varmt anbefales. Skrogplanketeknik 1 er til fartøjer med blødende buer, og skrogplanketeknik 2 er til fartøjer med skarpe buer. Ring til vores kontor eller besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger.
 1. Bogen ‖Authentic Planking for Ship Models‖ af Tyler kan anbefales. Nyttige oplysninger kan også findes i ‖Ship Modelling Simplified‖ af Mastini og andre How-to-do-it-bøger.
 1. Når vi taler om “en planke” eller “planken” eller “plankerne”, har vi normalt at gøre med et par planker – en på hver side. Husk, at plankerne altid monteres parvis, en på hver side – fastgør og glem i 24 timer. Husk også det gamle håndværkermotto ‖mål to gange og skær én gang‖.
 1. Der er fire grundlæggende trin til et vellykket plankearbejde:-
 2. a) Klargøring af skroget.
 3. b) Tilspidsning af planken.
 4. c) Plankebøjning.
 5. d) Fastgørelse af planker.

Vi vil behandle dem i rækkefølge og derefter slutte af med et par forslag til dækplanker.

1. KLARGØRING AF SKROG

Brug en fil, en fin rasp eller groft sandpapir på en træklods, eller en kombination af alle disse, til at affase kanterne på rammerne, så plankerne kommer i kontakt med hele tykkelsen af hver ramme – ikke kun en skarp forkant eller bagkant. Mens rammerne ‖midtskibs‖ kræver en smule justering, kræver dem mod stævnen og agterenden mere. Et stykke kosteskaft med sandpapir limet på gør det lettere at forme de rammer, der har en hul kurve.

Tips til at bygge et modelskib med planker 1

Brug en planke, og læg den over rammerne i forskellige positioner for at tjekke skråningen (dvs. planken skal røre hele forsiden af hver ramme, når den bøjes rundt om dem). Hvis du har et hult sted på en (eller flere) ramme(r), kan det bygges op ved hjælp af træstykker

Hele processen med nivellering og kontrol kaldes ‖fairing‖ og er ekstremt vigtig for at sikre, at skroget er fri for buler og huler, når det er planket. Tag dig god tid, og modstå fristelsen til at begynde at beklæde skroget, før det er tilfredsstillende ‖luftigt‖.

Tjek igen. Det kan ikke understreges nok, at den fairing-proces, der er beskrevet ovenfor, er det vigtigste skridt i bygningen af et modelskib, som du kan være stolt af.

2. PLANK TAPERING

Hvis du bruger et par minutter med et målebånd eller et stykke snor og en lineal, vil du hurtigt se, hvorfor det er nødvendigt at tilspidse plankerne til en smallere bredde i enten den ene eller begge ender. Når du måler afstanden fra dæksniveauet til kølens bund, rundt om ydersiden af en af midtskibsspanterne (lad os sige nr. 5 eller 6 eller 7), og derefter sammenligner denne måling med afstanden fra dæksniveauet til kølens bund på en forreste spant, lad os sige (nr. 2 eller nr. 3), vil der være en tydelig forskel.

Rent teoretisk, hvis målet ved ramme nr. 3 er (lad os sige) 80 mm og ved ramme nr. 5 er (lad os sige) 120 mm, så skal hver planke indsnævres til 2/3 (80/120) af dens fulde bredde ved ramme nr. 3. På den måde vil alle planker nå frem til kølen sammen.

Til vores formål antager vi altid, at de midterste (‖midship‖) spanter er de største, og det er i denne del af modellen, at plankerne er i deres fulde bredde. Mod stævnen vil de kræve ‖tapering‖ eller indsnævring med et beløb afhængigt af det pågældende skib.

Generelt set vil et skib med en bluffbue som ‖Endeavour‖ kræve mindre tilspidsning end et skib med en skarp bue som ‖Flying Fish‖.

Det er sandsynligt, at det vil være nødvendigt med en vis tilspidsning, når plankerne går mod agterstavnen, men det er også meget muligt, at afstanden fra dækket til kølens bund vil være større ved de sidste par spanter, end den er ved ‖midtskibs‖.

Hvor dette er tilfældet, indsætter vi korte trekantede planker, der kaldes ʺStealers eller Wedgesʺ, for at dække den ekstra afstand.

Det var teorien – nu til den praktiske side af det!!!

Tips til at bygge et modelskib med planker 2

Find ud af placeringen af den/de første planke(r) ud fra tegningerne og/eller kitproducentens anvisninger. I ‖rigtigt‖ skibsbyggeri var det normalt at starte plankerne ved kølen og arbejde sig opad, men i modelskibsbyggeri starter vi normalt den første planke i en af tre positioner:

 1. Med et skib, der har et ‖flush‖ eller lige øverste dæk, såsom ‖Bounty‖, ‖Port Jackson‖ eller ‖Astrolabe‖, lægges den første planke med den øverste kant i niveau med dæksoverfladen. I nogle tilfælde vil den have sin øverste kant op til 5 mm til 10 mm under dækniveauet. Når dette gøres, er det for at gøre det lettere at bygge skanseklædninger på et senere tidspunkt, men under alle omstændigheder vil de være parallelle med dækkets linje.
 1. I de modeller, hvor det ‖øverste‖ eller ‖vestlige‖ dæk er i enten to eller tre forskellige sektioner på forskellige niveauer, bliver den første planke almindeligvis lagt langs linjen for det ‖midterste‖ eller ‖hoveddæk‖, hvorefter den følger sit naturlige forløb både ‖foran‖ og ‖agter‖. En hel del af de modeller, vi viser i vores katalog, falder i denne kategori.
 1. Mange af de modeller, der har åbne kanonporte under dækket, kræver, at den første planke følger kanonportenes linje, og den vil løbe umiddelbart over eller under en række kanonporte.

Når du har fundet placeringen af den første planke, limer du den på plads med PVA-lim og uden tilspidsning. Sørg for, at begge planker (venstre og højre eller ‖bagbord‖ og ‖styrbord‖) følger den samme linje og er et spejlbillede af hinanden.

Dernæst markerer du på de tre spanter midtskibs en position cirka halvvejs til kølen – den samme afstand ned på hver spant og en afstand, der er et multiplum af en plankebredde.

Tips til at bygge et modelskib med planker 3

Hvis plankerne f.eks. er 5 mm brede, skal afstanden fra kanten af hver ramme til dit blyantsmærke være f.eks. 55 mm eller 60 mm eller 65 mm, men den samme afstand på hver ramme.

Det andet par planker skal nu fastgøres midlertidigt med plankeskruer på de steder, du har markeret på midtskibsspanterne – men uden lim.

Begge ender af hver planke skal nu bøjes, så de kan følge deres naturlige forløb langs rammerne.

Brug igen plankeskruer til at fastgøre dem midlertidigt til resten af rammerne, og finjuster om nødvendigt for at sikre, at de er spejlbilleder af hinanden. Hvis du kontrollerer de tilsvarende målinger (bagbord og styrbord) på det første og sidste billede, bør du kunne se eventuelle fejl.

Der er nu fire planker på plads, to i hver side, og det vil sandsynligvis være de eneste, der ikke skal tilspidses eller formes.

Hver side af skroget har nu to ‖bånd‖, der skal beklædes – et øvre og et nedre.

Hvis vi tager den øverste halvdel først, vil det være ret indlysende, hvor der er behov for tilspidsning. Tæl det antal planker, der skal til for at udfylde hullet mellem første og anden planke midtskibs, og mål derefter afstanden ved hver af de andre rammer. Disse afstande divideret med antallet af planker giver dig bredden af hver planke ved hver ramme.

Når disse bredder er tegnet ind på planken, kan tilspidsningen udføres. Brug en stålkantet lineal og en hobbykniv eller ‖Maxi Cutter‖, og skær med og ikke mod årerne. Lav flere lette strøg for at sætte kursen efterfulgt af et tungere for at lave snittet. Alternativt kan du bruge en minihøvl til at høvle planken til den markerede linje.

Brug en skæremåtte eller en krydsfinerplade til at beskytte den overflade, du bruger til at skære plankerne på.

Det er normalt at udføre en tilspidsning på den nederste kant af hver planke, og det kan nogle gange (men ikke normalt) være nødvendigt at udføre en affasning på den øverste kant af nogle planker.

Det er nødvendigt at affase i tilfælde af ret tykke planker og/eller skarpt buede rammer som på den vedhæftede skitse, der er overdrevet for klarhedens skyld.

Det første bånd af planker er nu færdigt ved at fastgøre det, der var den anden planke, og så går man i gang med det andet bånd på samme måde.

Det er under dette andet bånd af bordplanker, at der sandsynligvis er brug for kiler og stævne, da den nederste del af kølen er dækket. Plankerne skal stort set have lov til at følge deres naturlige forløb, og hullerne fyldes ud senere, men husk, at målet er, at de sidste par planker skal løbe pænt parallelt med bunden af kølen.

Tips til at bygge et modelskib med planker 4

3. BØJNING AF PLANKER

Når du har tilspidset dine planker, er det nu tid til at overveje, hvordan de skal bøjes.

Bøjningen af plankerne på modeller med en ‖skarp‖ eller ‖slank‖ bue er normalt ikke et problem – modeller som Flying Fish eller Cutty Sark falder i denne kategori. Det kan dog være en udfordring at planke modeller med en ‖blød‖ eller ‖afrundet‖ bue – modeller som Endeavour og Bounty falder i denne kategori.

Der findes et par forskellige plankebøjere, lige fra håndholdte ‖crimp‖-typer, et sæt ruller til at bøje plankerne eller en ‖elektrisk‖ plankebøjer.

Den enkleste er Hand Held-Light Duty plankebukker, som er meget effektiv. Ved at krympe planken let opnås en meget effektiv kurve. Ved at presse tættere sammen opnås en mere afrundet kurve. Heavy Duty-versionen fungerer på samme måde, men kan bruges til at bøje letmetal.

Den elektriske plankebukker anvendes på planken efter at have lagt den i blød i vand i ca. 10 minutter. Plankebukkemaskinens opvarmede hoved påføres det våde træ, og ved hjælp af en forformet buet træjig produceres der damp, som gør det muligt for planken at følge jiggens kurve. Meget effektiv.

Hvert af disse værktøjer er præsenteret i afsnittet Værktøjer i vores katalog.

I tilfælde af svære bøjninger med tykkere valnødde- eller mahognitræ er det nogle gange en hjælp at lave en jig, der holder bøjningen natten over, før man forsøger at montere planken i modellen.

4. FASTGØRELSE AF PLANKER

Det kan være ret vanskeligt at holde plankerne på plads, mens limen tørrer. De kan sømmes fast i messing, men det er som regel utilfredsstillende. Ofte er de søm, der følger med byggesættene, ikke af messing, men messingbelagte, der følger langt fra nok med til at sømme alle plankerne, og for at være helt ærlig ser sømmede planker ofte forfærdelige ud.

Gummibånd, knappenåle, ‖G‖-klemmer og fjederklemmer har alle deres anvendelser, men langt de fleste af vores modelbyggere bruger vores Planking Screw Clamps og elsker dem. Du kan nøjes med 12, men 24 er bedre, og de fleste modelbyggere, der starter med 12, bestiller en pakke mere.

Tips til at bygge et modelskib med planker 5

5. DOBBELT PLANKEVÆRK

Det er mere eller mindre en gentagelse af den samme procedure, men før du går videre, skal du se kritisk på dit hidtidige arbejde. Du skal ikke bare se på det – du skal mærke det! Kør fingrene hen over skroget, som en pladesmed ville gøre det, og identificer høje og lave punkter. Brug tid med sandpapir på de høje punkter, og brug træfylder som ‖Wattyl Wood Stop Putty‖ på de lave punkter. Dette er din mulighed for at rette op på eventuelle mangler i det hidtidige arbejde.

Da du har en komplet overflade at lægge den anden planke på og ikke kun rammerne, vil du næsten helt sikkert opdage, at den anden planke er lettere end den første. Gå forsigtigt til værks, og tag dig tid til at læse og om nødvendigt genlæse producentens anvisninger.

6. DÆKBEKLÆDNING

Markér en midterlinje ned langs dækket, og planker fra denne linje til siderne (‖skotrender‖). Ideelt set skal plankerne skæres i længder på 100 mm med samlingerne forskudt, så de kun er på linje for hver 3. eller 4. planke. Et alternativ til at lægge korte længder planker er at lægge hele længder og ridse samlingerne med en kniv senere.

Effekten af sort ‖fugning‖ mellem plankerne kan opnås på flere måder, hvoraf den mest populære er: – 1. Marker den ene kant af hver dæksplanke med enten en sort blyant eller ‖Texta-farve‖. Hvis denne metode anvendes, er det vigtigt at lave et forsøg med et par planker på et stykke krydsfiner for at sikre, at den klare ‖polyuretanlak‖, som du vil bruge til at afslutte dækket med, ikke opløser den sorte farve, når den senere påføres. 2. Krydsfineren kan males sort, før dækplankerne lægges på, og der kan efterlades et lille mellemrum mellem dem. 3. Efterlad et lille hul, som senere fyldes med kraftig sort sytråd, der først trækkes gennem rigvoks.

Uanset hvilken metode man bruger til fugning, er det også værd at overveje, om man skal ‖nagle‖ dækket. Dette gøres ved at markere (med en skarp spids) fordybninger, som derefter berøres med tusch.

Endnu en gang er det bedst at eksperimentere først med et stykke krydsfiner og noget dækmateriale, før du bruger det på modellen.

TO BLIVER TIL ÉN – ELLER ÉN BLIVER TIL TO

Ud fra de givne oplysninger vil du være klar over, at ingen planke bør reduceres til mindre end halvdelen af sin bredde, når tilspidsningen af planker finder sted.

Nogle gange er dette ikke tilstrækkeligt drastisk, og du vil stadig nærme dig bunden af skroget i stævnen, før du når kølen midtskibs.

Diagrammerne nedenfor viser, hvordan problemet kan løses ved at reducere tre plankebredder til to. Omvendt kan man måske i agterenden, når plankerne skal spredes ud, lave en planke om til to.

Diagrammerne viser det ideelle mønster til at skære enderne af plankerne, men hvis det kniber, kan man nøjes med at reducere to planker til halv bredde ved den første eller anden ramme og fortsætte med en enkelt planke, som så igen reduceres til halv bredde lige ved buen, og med blot en firkantet samling mellem det første par og den forreste tilføjelse vil det gøre arbejdet.

Nogle studier af diagrammerne vil give dig en idé. Diagrammerne nedenfor er ikke af dit skib eller nogen bestemt model.

Tips til at bygge et modelskib med planker 6
Tips til at bygge et modelskib med planker 6

Lær kunsten at bygge et modelskib

Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelers Central. 2023, Alle rettigheder forbeholdes.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.