116 ordsprog om søfart – Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk

Sprog udvikler sig over tid. Det ændrer sig hele tiden og overtager ord og sætninger fra andre sprog og endda helt opdigtet slang som en almindelig vending. Engelsk har eksisteret i meget lang tid, og derfor har det tilpasset sig og udviklet sig fra sin historiske begyndelse til det sprog, vi bruger i dag.

Mange sætninger og ordsprog, som vi bruger hver dag i det 21. århundrede, har en nautisk oprindelse fra de gamle søfartsdage. Du bruger måske allerede mange af dem i dine hverdagssamtaler uden at kende den sande betydning bag dem. Derfor har vi sammensat den ultimative liste over ordsprog og sejlerfraser, så du kan lære historien bag dem. Så hejs storsejlet, kære venner, og sæt kursen mod opdagelse.

Indhold

Vores komplette liste over ordsprog og vendinger fra flåden

Et skud for boven: Et advarselsskud, hvad enten det er bogstaveligt, symbolsk eller metaforisk.

Historie: Dette søfartsudtryk refererer til at affyre en kanon hen over stævnen på et modstanderskib for at vise, at man er klar til kamp. Referencer til denne sætning på tryk går så langt tilbage som til 1939.

Over bordet: Henviser til noget, der er åbent og tydeligt.

Historie: På et flådefartøj kunne genstande og udstyr enten opbevares på dækket eller nede i skibets lastrum. En genstand, der blev opbevaret eller kunne ses fra dækket, blev sagt at være opbevaret over bord.

Alle på havet: En tilstand af aktiv forvirring, uorden eller kaos.

Historie: Udtrykket kommer fra sejladsens natur og blev brugt om enhver situation, hvor skibet nu ikke kunne ses fra land og potentielt aldrig kunne vende tilbage.

Distanceret: At være i en tilstand af ligegyldighed.

Historie: Udtrykket kommer fra det oldhollandske “loef”, der betyder vind, og blev brugt om et skib, der sejlede højere mod vinden og blev adskilt fra resten af flåden.

På kollisionskurs: At være i en fastlåst strid eller diskussion.

Historie: Oprindeligt blev en loggerhead brugt til at forsegle beg eller tjære i dæksømme, men den blev også brugt til at dæmpe slagsmål og andre uroligheder mellem sømænd.

Endnu en dag, endnu en dollar: En vending, der bruges med resignation til at henvise til en gentagen og kedelig aktivitet, som f.eks. arbejdsugen.

Historie: Udtrykket stammer fra begyndelsen af det 19. århundrede, hvor amerikanske sømænd fik en dollar for en dags arbejde. Det blev brugt på samme måde som i dag, hvor sømænd arbejdede lange timer under trættende forhold for kun en ekstra dollar til deres navn.

Enhver havn i en storm: Et almindeligt brugt ordsprog, der normalt betyder, at i en svær tid er enhver løsning acceptabel, uanset om den er helt ideel eller ej.

Historie: Når skibe var på havet, blev de af og til fanget i galler eller storme, der kunne være potentielt farlige for både skib og besætning. I sådanne tilfælde lagde skibet til kaj i den nærmeste havn, uanset om de havde tænkt sig at stoppe der eller ej.

Som kragerne flyver: Henviser til den korteste afstand mellem to punkter på en lige linje.

Historie: Dette tidlige udtryk stammer fra det 18. århundrede og henviser til kragefuglenes vane med at tage den kortest mulige rute, når de flyver.

At a Loose End: at færdiggøre detaljerne eller kravene til en aktivitet.

Historie: Dette udtryk refererer til sømandens sidste opgave med at sikre de løse ender for at sikre, at skibet er klar og shipshape.

Batten Down the Hatches: at sikre og gøre forberedelser.

Historie: Udtrykket menes at stamme fra den almindelige flådepraksis, hvor man skulle forberede skibets luger på forestående dårlige vejrforhold. Lugerne var designet til at fremme frisk luftcirkulation under dækket og var sikret med trælister og presenninger for at holde interiøret tørt.

Bred ved bjælken: At have brede hofter eller balder.

Historie: Udtrykket menes at stamme fra det faktum, at bjælken er det bredeste punkt på et skib, og det er blevet brugt til at referere til en persons statur siden begyndelsen af det 20. århundrede.

Bottoms Up: At drikke sin drink færdig, ofte hurtigt.

Historie: Udtrykket kommer fra den almindelige praksis med at narre engelske sømænd til at gå ind i flåden, når de ikke ønskede det. Sømanden blev manipuleret til at “acceptere betaling” for at gå ind i flåden ved at smide en mønt i hans drink. Da tricket blev velkendt, mindede folk hinanden om at tjekke deres glas for skjult “betaling” med udtrykket “bunden i vejret”.

I det hele taget: At referere til noget bredt eller at tale generelt om

Historie: I søfarertiden blev ordet “stor” brugt om en gunstig situation, hvor vinden var stærk, og de største sejl kunne sættes for at øge farten. Derefter blev udtrykket “af” brugt til at betyde “i retning af”. Derfor betød “i det store og hele” at holde sig lidt fra vinden for at lette indflydelsen på styreretningen.

Klods en blok: At være pakket så tæt sammen, at der er meget begrænset bevægelse.

Historie: På flådefartøjer var “block and tackle” betegnelsen for den mekanisme, der blev brugt til at hejse sejlene. Når sejlet er hejst helt op, sidder blokkene tæt sammen og kan ikke bevæges.

Ren helbredsattest: At være sund, generelt rask eller i god stand.

Historie: I søfartens dage var en af de største bekymringer for et skib ude på havet sygdom. Før afgang skulle havnemyndighederne underskrive et dokument, der bekræftede, at besætningen var fri for smitsomme sygdomme, inden de sejlede af sted.

Ryd dækket: At forberede sig på en indkommende forstyrrelse såsom dårligt vejr, svarende til udtrykket “Batten down the hatches”.

Historie: Når sømænd forberedte sig til kamp, skulle de fjerne alle genstande fra dækket, som kunne hindre dem i at bevæge sig og gøre dem langsommere.

Tæt på hinanden: At være samlet på et lille område.

Historie: Som du måske kan forestille dig, var der generelt begrænset plads til søs, selv om bord på de største skibe. Det betød, at de opholdsrum, hvor besætningsmedlemmerne tilbragte deres fritid og sov, ofte var trange og overfyldte.

Med kobberbund: At være ægte, i god stand eller usandsynligt, at den går i stykker.

Historie: Skibe blev først brugt af den britiske flåde i det 18. århundrede, hvor de blev belagt med et lag kobber for at beskytte træplankerne mod skibsorm og rurer. Det blev meget populært, da det viste sig effektivt til at beskytte skibsskroget og øgede skibets hastighed og håndtering i vand.

Cut and Run: at stikke af, at opgive noget, at efterlade noget ufærdigt.

Historie: Man tror ofte, at udtrykket cut and run refererer til at kappe en ankerline, men det er meget mere sandsynligt, at det refererer til den praksis, hvor man bandt sejlene på et skib med firkantet rigning fast med reb, der kunne kappes i stedet for at løsnes, hvis sejlene skulle hejses i en fart.

Den måde, man opfører sig på: Henviser med en negativ tone til den måde, en person ser ud eller opfører sig på.

Historie: Sømænd brugte udtrykket “cut” om kvaliteten eller tilstanden af noget som et sejl. En fok er en slags sejl, der hjælper med at styre skibet. Derfor beskriver begrebet arten eller kvaliteten af et individs karakter eller personlighed.

Død i vandet: At være i en tilstand/position, hvor man kan udvikle sig eller vokse.

Historie: Oprindelsen til dette udtryk er ikke så velkendt, men menes at stamme fra det faktum, at døde fisk ofte flyder op til overfladen, hvor de let kan ses af sømænd på deres skibe.

Levere en bredside: At angribe hinanden med ord.

Historie: I de tidlige søkriges dage affyrede skibe deres kanoner sammen på en enkelt side af skibet, ofte den side, der vendte mod modstanderen.

En djævel at betale: En vanskelig eller tilsyneladende umulig opgave.

Historie: Dette flådeudtryk refererer faktisk til påføringen af beg eller tjære langs “djævlen”, den længste søm i skibets skrog, som var kendt for at være et af de værste job, en sømand kunne blive tildelt.

Dressing Down: At blive udsat for en alvorlig irettesættelse eller disciplinær foranstaltning.

Historie: Når et skibs sejl blev “klædt af”, blev de behandlet med tjære eller olie for at forny deres kvalitet og effektivitet. Man sagde også, at en officer eller sømand, der havde begået en forseelse og blev irettesat for ikke at gentage fejlen i fremtiden, fik en “skideballe”.

Hollandsk mod: Falsk eller dumdristigt mod, der kommer af at være beruset.

Historie: I det 15. århundrede cirkulerede der propaganda fra briterne, som påstod, at de hollandske sømænd var kujoner, og at de kun kunne kæmpe, når de var berusede af store mængder alkohol.

116 ordsprog om søfart - Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk 1

kanten fremad: At bevæge sig fremad med forsigtighed, meget langsomt.

Historie: Den stammer fra 1500-tallet, hvor skibe sejlede forsigtigt frem ved gentagne gange at vende fra den ene side til den anden.

Selv køl: At opretholde en rolig og stabil fremdrift.

Historie: På et skib hjælper kølen med at holde fartøjet oprejst og fungerer som en modvægt til masten. Et fartøj, der er oprejst og ikke svajer af vejene, siges at være “på ret køl”.

Foul Up: at begå en fejl eller et fejltrin.

Historie: Mange nautiske udtryk brugte udtrykket “foul” til at henvise til uønskede situationer. Foul betød i sig selv at blive viklet ind eller forhindret i at komme videre. Et anker, der er gået i baglås, er et, der er viklet ind og ubrugeligt for tiden. En “foul berth” beskriver et skib, der har placeret sig for tæt på et andet, og hvor der er stor risiko for, at de to skibe kolliderer.

Fathom: at forsøge at regne ud eller komme til bunds i noget. At udlede baseret på fakta.

Historie: En favn er en nautisk måleenhed, der svarer til 6 fod og bruges til at måle vand på havet.

Galionsfigur: En kendt leder uden reel magt eller autoritet.

Historie: På et skib var en galionsfigur en ornamental figur, der blev brugt til religiøs beskyttelse eller til rent dekorative formål.

Filibuster: At forsinke eller forstyrre implementeringen af lovgivning.

Historie: Dette udtryk blev populært i den amerikanske flåde i det 19. århundrede for at beskrive en koordineret indsats for at forhindre, at der blev taget stilling til et lovforslag.

Førsteklasses: At være den bedste, af den højeste kvalitet, af den største dygtighed.

Historie: Fra 1500-tallet og frem til fremkomsten af dampdrevne flådefartøjer blev britiske flådeskibe bedømt fra 1 til 6, hvor førsteklasses skibe havde 100 eller flere kanoner, mens 6. klasses skibe var fregatter med kun 20 til 48 kanoner.

Strandingsgods og jetsam: Genstande uden reel værdi.

Historie: I søfartslovgivningens tidlige dage blev drivgods og strandingsgods brugt som juridiske termer til at beskrive varer, der var gået tabt fra et skib som følge af et forlis, såvel som varer, der var blevet kastet med vilje for at stabilisere skibet i tider med kraftig vind eller ugunstige forhold.

Fri: At være fri til at gøre, hvad man vil.

Historie: Hvis et sejl ikke er fastgjort, kan den nederste del af sejlet, kaldet foden, blafre og bevæge sig i vinden.

Fra stamme til agterstavn: Helheden af noget.

Historie: Dette udtryk refererer til den fulde afstand mellem skibets forende og bagende.

Flying Colours: At færdiggøre noget til en høj standard.

Historie: Hvis et skib overlevede et slag med relativt få skader med flaget vajende, blev det beskrevet som “flying colours”.

Kom i gang: At tage af sted på en rejse

Historie: Dette nautiske udtryk henviser til det kølvand eller spor, som et skib efterlader, når det bevæger sig gennem vandet.

Give a Wide Berth: At styre uden om, at give en god afstand mellem

Historie: Når et skib lagde sit anker, sagde man, at det lå “ved kaj”. Skibe skulle have en rimelig afstand mellem sig for at undgå kollision, når de bevægede sig med vinden eller tidevandet.

Gå gennem bestyrelsen: At være færdig med, ikke længere nødvendig.

Historie: På et skib er brættet skibets beklædning eller dæk. Denne maritime talemåde menes at stamme fra den handling at smide noget i vandet fra skibssiden.

Gå over bord: At falde i en vandmasse, som regel fra en båd eller et skib.

Historie: Sømænd råbte “Mand over bord”, hvis de så en sømand falde i vandet fra skibet.

Gripe: At klage eller have et problem

Historie: En gripe er et nautisk udtryk, der bruges til at beskrive et skib, der er dårligt designet, så stævnen hælder mod vinden, hvilket får sejlet til at blafre, hindrer fremdriften og gør skibet vanskeligt at manøvrere.

Grog/Groggy: for at beskrive alkohol, som regel af dårlig kvalitet.

Historie: I det 18. århundrede dekreterede viceadmiral Sir Edward Vernon, at hver sømands halve pint rom om dagen skulle udvandes med en tilsvarende mængde vand. Matroserne gav viceadmiralen øgenavnet “Old Groggy”, fordi han bar en Grogam-frakke på dækket. Blandingen af udvandet rom blev kaldt “grog”, og dem, der drak for meget af den, blev kaldt “groggy”.

Groundswell: et stigende skift i den offentlige mening.

Historie: En pludselig vandstigning langs kysten i ellers roligt vand, som efter sigende skyldtes, at forstyrret vand fra en storm mange kilometer væk nåede kystlinjen og fik vandstanden til at stige.

Hånd over knytnæve: at handle hurtigt med beslutsomhed

Historie: Denne maritime talemåde beskriver, hvordan en sømand bruger skiftende hænder til at hejse et sejl hurtigt.

Hard and Fast: at være sikker på, uden tvivl, uden diskussion

Historie: I søfarernes tid blev udtrykket “fast og fast” brugt til at beskrive et fartøj, der var strandet på land og ikke kunne flyttes.

Hard Up: at være i en tilstand af nød

Historie: I nautiske termer betyder det at sætte “roret hårdt over” at placere det så langt, som det kan gå i en bestemt retning. Det fulde ordsprog. “Fastlåst og ingen kniv til at skære i det” blev brugt af sømænd til at referere til sorgens komme uden nogen løsning.

Haze: at fejre ankomsten af en ny i en gruppe ved hjælp af forlegenhed eller ydmygelse for at skabe autoritet.

Historie: I søfartens tid krævede kaptajner og andre autoriteter, at deres besætning arbejdede længe om dagen og om natten, selv når det var nødvendigt, af ingen anden grund end at gøre dem ulykkelige.

Høj og tør: At være efterladt i en tilstand af desperation, uden ressourcer eller hjælp.

Historie” Dette sømandsordsprog refererer til et skib, der er strandet eller på anden måde fjernet fra vandet i nogen tid, og som forventes at forblive sådan i fremtiden.

Hot Chase: At være i aktiv forfølgelse af noget

Historie: Udtrykket stammer faktisk fra søkrig, hvor en fjende, der forsøgte at undslippe kamp ved at sejle ind i neutralt farvand, ifølge loven kunne forfølges og tages til fange under forudsætning af, at kampen var begyndt i internationalt farvand.

Hulk/Hulking: at beskrive noget, der er stort og klodset

Historie: Denne flådebetegnelse blev brugt til at beskrive et skib, der ikke så ud til at kunne sejle.

Hunky-Dory: At beskrive en situation som værende behagelig, bevæge sig som forventet, gå ok.

Historie: Dette flådeordsprog menes at stamme fra amerikanske sømænd, som brugte udtrykket til at beskrive en populær gade i Japan kaldet Honcho-Dori, som blev besøgt af ensomme sømænd.

I dødvande: At være trist, træt eller kedelig

Historie: Dette udtryk blev brugt i 1800-tallet til at beskrive et område med roligt vand, som er typisk for området lige nord for ækvator, mellem det, der blev kaldt passatvindene. Skibe, der blev fanget i dette område, kunne nogle gange sidde fast på stedet uden vind i lange perioder. Så at være “in the doldrums” betød at være i en tilstand af dårligt humør.

På vej: Overhængende eller sandsynligt, at det snart sker

Historie: I søfarernes tid var “offing” et udtryk, der blev brugt til at beskrive det område af havet, der kunne ses fra land. Så hvis et skib blev set i dette område, betød det, at skibet snart ville blive lagt til kaj i havnen og være i sikkerhed.

Tomgang/Idler: At stå klar uden opgave, ofte når der er arbejde, der skal udføres.

Historie: På et flådeskib blev “idler” brugt om et besætningsmedlem, der ikke var forpligtet til at stå vagt om natten på grund af sit arbejde. Tømrere, sejlmagere og kokke udførte f.eks. deres arbejde om dagen og var derfor “dagdrivere” om natten.

Jury Rig: en improvisation.

Historie: Denne almindeligt brugte vending i nutidens sprog blev engang brugt til at beskrive en nødreparation, der var nødvendig for at holde et beskadiget skib i stand til at sejle videre, indtil det kunne lægge til i den nærmeste havn.

116 ordsprog om søfart - Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk 2

Kølhaling: At modtage en hård straf eller irettesættelse for en bestemt forseelse.

Historie: Denne ret uhyggelige betegnelse var navnet på en streng afstraffelse af sømænd i 1400- og 1500-tallet, hvor den skyldige blev fastgjort til et reb og kastet over bord og trukket under kølen gentagne gange.

Køl over: At falde om eller gå bort

Historie: Selv i dag er kølen en grundlæggende komponent i de fleste typer sejlskibe. Den fungerer som en modvægt til masten og holder båden stabil under forhold, der ellers ville få båden til at kæntre. Hvis et skib “kæntrede”, var det rullet rundt og begyndt at synke, eller på land var det simpelthen faldet om.

At kende til reglerne: At være fortrolig med/kompetent til en bestemt opgave.

Historie: Store skibe, der blev sejlet af flåden før fremkomsten af dampdrevne fartøjer, blev drevet af en række reb, der kontrollerede de mekanismer og remskiver, der drev sejlene. Disse reb-baserede systemer var komplekse, så søfolkene var nødt til at lære konfigurationerne udenad, så de blev brugt korrekt. Det tog naturligvis tid, så en mindre erfaren sejler kunne måske ikke “kende rebene” lige så godt som en, der havde sejlet i længere tid.

Landkrabbe: En person, der ikke kan lide, foretrækker ikke at være eller ikke er almindelig på vandet.

Historie: Et nautisk udtryk, der blev brugt af sømænd til at beskrive folk, der tilbragte det meste af deres tid på land, eller som foretrak ikke at være til søs.

Lime: En britisk person

Historie: Med udgangspunkt i det faktum, at engelske sømænd i 1800-tallet fik tildelt rationer af limefrugter for at forebygge skørbug, blev en “Limey” en betegnelse for en sømand fra den britiske Royal Navy.

Lær at begå dig: At tage sig tid til at forstå, hvordan man udfører en ny opgave.

Historie: På samme måde som “Knowing the Ropes” refererer dette nautiske ordsprog til den praksis at lære, hvordan systemerne af reb og taljer fungerede på et Tall Ship.

Et spillerum: En tildeling af plads, bogstaveligt eller metaforisk, for at tillade en fejlmargin.

Historie: Når man sejler, er skibets “vejrside” den, der vender mod vinden, og “læ-siden” er tættest på land. Hvis et skib ikke havde tilstrækkelig “leeway”, var der ikke meget plads til fejl, før skibet blev blæst på land eller på klipper.

At lukke katten ud af sækken: At afsløre, hvad der tidligere var usikkert eller hemmeligt.

Historie: I søfolkenes tidlige dage var “katten med de ni haler” navnet på en pisk, der var konstrueret af reb med uflettede ender, og som efterlod sår på ryggen, der lignede en kats kradsemærker.

Som skibe, der passerer i natten: Et næsten-møde, en passage mellem to enheder uden kendskab til den anden.

Historie: I modsætning til de dampdrevne skibe, der senere skulle efterfølge dem, laver sejlskibe meget lidt eller ingen støj, når de bevæger sig fremad. Det er derfor meget sandsynligt, at skibe ikke ville være opmærksomme på hinanden, når de sejlede i mørke.

Logbog: En omhyggelig registrering af officielle detaljer ledsaget af data som datoer og tidspunkter.

Historie: Flåde- og handelsskibe brugte en træplade, der var fastgjort til et reb, til at måle skibets hastighed. Enheden blev beregnet ved at tælle knuderne i den snor, der passerede gennem sømændenes hænder, mens de bevægede sig fremad. Det er i øvrigt her, enheden “knob” kommer fra, et mål, vi stadig bruger på vandet i dag.

Listeløs: At være i en tilstand af demotivation, mangel på energi eller entusiasme.

Historie: Hvis en båd i søfarertiden var sløv, betød det, at skibet lå stille i vandet uden den karakteristiske slagside, der opstår, når skibet drives fremad af vinden.

Langdistance: En længere periode.

Historie: Dette udtryk blev brugt til at beskrive enhver opgave om bord, der krævede indhaling eller indtrækning af en stor mængde line på skibets dæk.

Langskud: En situation, hvor det tilsigtede eller foretrukne resultat anses for at være usandsynligt.

Historie: Gamle krigsskibe brugte kanoner som deres primære våben, og de var ofte meget upræcise. Forskellige kanoner havde også varierende maksimal rækkevidde, som afhang af deres design, alder og kvalitet. Hvis et fartøj skulle skyde uden for sin rækkevidde og levere et langskud, var det usandsynligt, at det ville ramme sit mål.

Løs kanon: Bruges til at beskrive en person, en genstand eller en situation, som er ustabil eller kan skabe problemer, hvis den ikke bliver overvåget.

Historie: På grund af deres enorme vægt blev kanoner på et sejlskib sikret for at forhindre dem i at bevæge sig med havets bølger, da en løs kanon ville forårsage enorm skade på sejlskibet eller besætningen.

Grundpille: Et afgørende element, noget, som andre ting afhænger af.

Historie: På et Tall Ship eller lignende sejlskibe var hovedstagen et afgørende reb, der løb i længden af hovedtoppen til foden af foremasten.

Indhente det forsømte: At kompensere for tabt eller spildt tid.

Historie: I nautiske termer refererede ‘leeway’ til, hvor meget et skib havde afveget fra sin planlagte kurs.

No Room to Swing a Cat: Et lille eller trangt sted.

Historie: Når en sømand skulle straffes med katten med de ni haler, skulle hele besætningen være til stede og se på. Derfor var der ikke plads til at svinge pisken.

On Board: at være eller blive en del af en gruppe eller et team.

Historie: I nautiske termer betød det at komme om bord at blive en del af skibets besætning.

På rette spor: At være på vej i den rigtige retning, mod det rigtige resultat.

Historie: Hvis en sømand på et flådefartøj tog fat i det forkerte reb eller spor, kunne det betyde, at skibet ville sejle i den forkerte retning.

On Your Ends/On Your Beam Ends: At være i en dårlig situation.

Historie: På et søfarende flådefartøj løb træbjælker i skibets vandrette længde. Hvis disse bjælker var tæt på vandet, betød det, at skibet sandsynligvis ville kæntre og synke.

Over tønden: At være ude af stand til at ombestemme sig eller undslippe en situation.

Historie: I søfarernes tid var den mest almindelige straf til sømænd piskning eller prygl. Normalt ville den besætningsmedlem, der skulle straffes, blive bundet til en sikker rist eller over en tønde.

Overbærende: At manipulere med en magtposition på en måde, der gør andre utilpasse.

Historie: Dette udtryk refererer til det at sejle i medvind fra et andet skib, blokere eller “stjæle” deres vind og bremse dem.

Overhaling: At skille noget ad og lave det helt om, som var det fra bunden.

Historie: Denne betegnelse blev givet til den handling, hvor besætningen blev sendt op mellem sejlene for at hive buntline-rebene over sejlene for at forhindre gnidning.

Overreach: At bevæge sig så hurtigt, at man ikke når sit mål.

Historie: I en situation, hvor et skib holder sin vending for længe, vil det have bevæget sig forbi sit vendepunkt og skal nu sejle en større distance for at nå sin næste vendeposition.

Overvældet: At være i en tilstand af følelsesmæssig overbelastning eller at blive overtaget af noget.

Historie: Denne flådebetegnelse stammer fra oldengelsk for en båd, der er kæntret.

Pipe Down: En opfordring til stilhed.

Historie: I de tidlige flådedage blev bådsmandspiben brugt som et redskab til at kommunikere med skibets besætning. I den forstand var “hængekøjernes nedpipning” det sidste signal for dagen, hvilket betød, at besætningen kunne gå under dæk og hvile sig for natten.

Skidt: At være udvasket, træt.

Historie: Med hensyn til skibets faktiske struktur og layout blev det højeste dæk bagest i skibet kaldt poopdækket. Hvis et skib blev gennembrudt af en stor bølge, der oversvømmede skibet bagfra, sagde man, at det var blevet skidt.

Presses i tjeneste: At blive presset, tvunget, ledt til at træffe en bestemt beslutning.

Historie: I de tidlige dage var det meget svært at rekruttere til flåden, fordi mændene vidste, at jobbet var svært. For at overvinde dette problem og udfylde deres rekrutteringskvoter kidnappede “Press Gangs” aktivt mænd fra havnene på land og tvang dem til at arbejde for flåden.

Skubbe båden ud: At bruge penge generøst, uden forbehold.

Historie: Denne flådebetegnelse kommer fra det at hjælpe nogen med at skubbe deres båd eller fartøj ud i vandet. Det blev betragtet som en generøs handling, da skibene ofte var alt for store til at blive skubbet ud på havet af én mand alene. Udtrykket blev senere brugt om det at råbe en omgang drinks eller at købe en godbid til dem.

116 ordsprog om søfart - Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk 3

Rotter, der forlader et synkende skib: At forlade eller opgive en aktivitet, organisation eller tankegang, før den fejler helt.

Historie: Det var meget almindeligt, at skibe på havet havde et stort antal rotter om bord, enten samlet op i havnen eller gemt væk i kasser eller containere med mad, der var lastet på dækket. I det uheldige tilfælde, at skibet sank, ville rotterne forsøge at flygte ved at springe ud i det dybe blå hav.

At styre en stram skude: Under kontrol, helt i orden.

Historie: Udtrykket opstod omkring midten af 1900-tallet og er baseret på de stramme reb på et sejlskib, hvilket hentyder til et skib, der er i orden og under kontrol og generelt godt passet på.

At sejle tæt på vinden: At engagere sig i en risikabel aktivitet, at udelukke en fejlmargin.

Historie: I søfartstiden betød det at sejle tæt på vinden, at man styrede båden i den retning, vinden blæste fra. Det ville fylde sejlene og få båden til at sejle med højere knob. Men enhver lille justering ville få skibet til at bevæge sig ud af vindretningen og straks miste fart.

At skrabe tønden: At samle den sidste rest af noget, at stå tilbage med et valg, som ikke er ideelt.

Historie: I 1600-tallet transporterede flådefartøjer saltet kød i tønder. Når søfolkene var sultne, kiggede de i bunden af de tomme tønder for at finde eventuelle rester, der var blevet efterladt.

Sladder: Rygter eller sladder.

Historie: I søfartens tid udvekslede sømænd sladder i en “scuttlebutt”. Det var en vandtønde med et hul i, som blev brugt til at udlevere drikkevand.

Shake a Leg: At komme ud af sengen, at bevæge sig.

Historie: Man mener, at dette udtryk i de tidlige flådedage blev brugt som en kommando til besætningsmedlemmerne om at træde ud af deres hængekøjer og begynde forberedelserne til dagen. Man mener også, at udtrykket kan stamme fra det faktum, at kvinder fik lov til at komme om bord, når skibet lå i havn, og at besætningen derfor vidste, hvornår en kvinde stadig var om bord og skulle vækkes og flyttes i land, inden de satte sejl.

Shipshape og Bristol Fashion: At være af den bedste kvalitet og klar til brug.

Historie: Dette søfartsudtryk har sandsynligvis en række forskellige oprindelser. Bristol i England er hjemsted for en af de mest varierende tidevandsstrømme i verden, og derfor skulle skibene være godt bygget og vedligeholdt for at kunne modstå lavvande. Det kan også skyldes, at denne del af verden havde ekstremt høje standarder for flådeudstyr og -service, før Liverpool overtog pladsen.

Shiver Me Timbers: Et udtryk for irritation eller overraskelse.

Historie: I 1300-tallet betød ordet “rystelse” at blive ødelagt eller falde i stykker. Det er omdiskuteret, om dette ordsprog faktisk var ægte eller blot opfundet som en del af piratfolkloren.

Vise sine sande farver: At begå en handling, der afslører ens sande karakter, ofte brugt negativt.

Historie: På et flådefartøj henviste ens farver til det flag, der blev ført, før man gik i kamp. En almindelig praksis blev, at nogle skibe bevidst sejlede med det forkerte flag for at narre deres fjender.

Skyskraber: En høj bygning eller struktur

Historie: Dette moderne udtryk, der ofte bruges om storstilet industriarkitektur i byer, refererer faktisk til et lille sejl, der blev sat over det, der blev kaldt skysail, for at maksimere mængden af vind, der blev fanget af sejlene.

Slyng din krog: At forlade, rydde af vejen, bevæge sig væk.

Historie: Der er stor uenighed om, hvorvidt dette ordsprog har sin oprindelse i søfartstiden. De, der mener, at det har sine rødder i søfartshistorien, mener, at det kan henvise til, at skibets anker trækkes op, før det sætter sejl.

En fond: En sum penge, der er afsat til bestikkelse eller indflydelse.

Historie: I 1800-tallet solgte skibskokken en blanding af fedt i land, som han havde fået ved at koge det saltede oksekød til mad på havet. Disse penge blev så brugt til fordel for besætningen eller kokken selv og kaldt ‘slush fund’.

Glat sejlads: Let fremgang uden forhindringer eller vanskeligheder.

Historie: Udtrykket smooth sailing refererer til at sejle gennem rolige farvande, fri for store bølger eller voldsomt hav.

For fanden da: Et udråb af overraskelse, irritation, aggression.

Historie: I tilfælde af at et barn blev født ombord på skibet af et af besætningsmedlemmernes kone eller midlertidige ledsager, ofte på kanondækket. Hvis ingen vidste, hvem faderen var, blev de registreret som “son of a gun”.

Firkantet måltid: Et næringsrigt måltid af god kvalitet.

Historie: Dette udtryk stammer sandsynligvis fra det faktum, at sømænd fik serveret deres måltider på firkantede tallerkener. Men fra 1500-tallet og frem betød ordet “firkantet”, at noget var oprigtigt, ordentligt eller ligetil.

Kvadreret væk: At beskrive en sag, der er tilfredsstillende afsluttet og/eller behandlet.

Historie: I et firkantet rigget flådefartøj blev sejlene beskrevet som værende “firkantede”, når de var korrekt trimmet, fastgjort og arrangeret på den rigtige måde.

116 ordsprog om søfart - Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk 4

Overrumplet: At være i en tilstand af overraskelse, ude af stand til at tale.

Historie: I tilfælde af et uopmærksomt besætningsmedlem ved roret, kunne vinden ende på den forkerte side af sejlene, hvilket resulterede i, at skibet blev skubbet baglæns.

At tage vinden ud af hans sejl: At demotivere nogen eller fjerne deres initiativ.

Historie: Hvis et skib skulle sejle mellem vinden og et andet skib, kunne det første blive bremset, da mængden af vind i deres sejl blev reduceret.

Turtagning: At udveksle en aktivitet mellem to eller flere personer.

Historie: I søfartstiden skiftede besætningsmedlemmerne urene ud i takt med, at timeglasset blev drejet. Det var for at forhindre ulykker og uheld, der kunne opstå på grund af træthed.

Tre lag mod vinden: At være i en tilstand af beruselse.

Historie: På et skib kaldes et reb for et skot. Hvis skøderne på et tremastet rigget skib blev løse på de tre nederste kurser, ville sejlene begynde at blafre rundt, og skibet ville miste enhver målrettet retning.

Gennem tykt og tyndt: At fortsætte uanset situationen.

Historie: Denne maritime talemåde menes at have sine rødder i det faktum, at både tykke og tynde taljer blev brugt om bord til at hejse sejlene op.

Tidevand: En lille mængde af noget, f.eks. penge, til at bringe dig fra et punkt til et andet.

Historie: I flådens tidlige dage bevægede skibene sig for det meste under indflydelse af vinden. Men af og til, når vinden ikke var stærk nok, bevægede skibet sig blot med tidevandet. Dette blev omtalt som en “tide over”.

Tå linjen: At handle forsigtigt, at følge reglerne.

Historie: På et flådeskib skulle besætningen stille sig op med tæerne langs sømmen på dækkets træplanker.

Trimme sine sejl: At tilpasse eller ændre, så det passer til en anden situation end den, der oprindeligt blev leveret.

Historie: I tilfælde af ændringer i vejrforholdene ændrede besætningen skibets sejl, så de passede til de nye omstændigheder.

Prøv en anden taktik: At forsøge sig med en anden taktik eller metode, når man håndterer en situation eller et problem.

Historie: Når man vender eller ændrer retning under sejlads, viser den nye kurs sig nogle gange at være forkert. I så fald må rorgængeren prøve igen.

At vende det blinde øje til: At ignorere, at lade som om man ikke har set noget.

Historie: Denne almindeligt brugte talemåde stammer fra admiral Lord Nelsons handlinger i slaget ved København. Under slaget blev der givet signal til at indstille kampen og trække sig tilbage. Som svar holdt admiralen sin kikkert for sit blinde øje og insisterede senere på, at han ikke havde set signalet.

Touch and Go: At være i en usikker situation.

Historie: Dette søfartsudtryk blev brugt til at beskrive en situation, hvor et skib sejlede gennem lavt vand og af og til rørte bunden for derefter at bevæge sig fremad igen uden at blive grundstødt.

Dreje om hjørnet: At bevæge sig forbi en vigtig milepæl eller begivenhed, der havde en høj grad af indflydelse.

Historie: Denne sætning menes at være opfundet af sømænd efter at have rundet Kap Det Gode Håb eller Kap Horn og fortsat deres rejse.

Under the Weather: At føle sig syg, ikke sig selv.

Historie: På et tidligt flådefartøj blev forskellige vagter tildelt besætningsmedlemmer for at holde øje med farer. Ofte betragtet som den værste vagtstation, man kunne blive tildelt, var “vejr”-siden af stævnen ofte udsat for skibets krængning og rulning samt de mange bølger, der brød ind over stævnen. Det besætningsmedlem, der fik tildelt denne vagt, ville afslutte sin vagt gennemblødt og beskrevet som værende “under vejr”.

planken ud: At blive skubbet ud, fjernet eller bogstaveligt talt falde fra en planke ned i havet.

Historie: At gå planken ud var en fast bestanddel af piratfolkloren og en faktisk form for improviseret henrettelse til søs i 1700- og 1800-tallet.

Whistle for the Wind: At håbe på et usandsynligt udfald.

Historie: Dette ordsprog menes at stamme fra flådens overtro om, at man kunne tilkalde vinden, når vandet stod stille, ved at fløjte efter den. På samme måde bør besætningsmedlemmer ikke fløjte i tilfælde af en galop, hvor der er for meget vind.

En stormflod: En uventet, potentielt ufortjent fordel.

Historie: Dette nautiske udtryk blev brugt til at beskrive et pludseligt vindstød, der kom ind over en bjergrig kyst, og som gjorde det muligt for skibet at få mere fremdrift.

Og det er vores komplette liste over ordsprog med en nautisk oprindelse.

Etymologien for ethvert sprog eller udtryk er lige så interessant, som den er historisk. Vi håber, at denne liste har forklaret den nautiske oprindelse bag nogle af de mest almindelige vendinger, der bruges i vores daglige liv.

116 ordsprog om søfart - Den ultimative liste over ordsprog om søfart og sejladsudtryk 1

Lær kunsten at bygge et modelskib

Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelers Central. 2023, Alle rettigheder forbeholdes.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.