Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag

I dette innlegget vil vi diskutere utvalget av dekkbeslag som vanligvis finnes i et skipssett med tremodeller. Beslagene som presenteres er et tverrsnitt av de ulike typene dekkbeslag og er ikke en uttømmende eller endelig liste.

Innhold

Plasseringen av de forskjellige beslagene på dekket vil variere fra sett til sett og kan også variere i henhold til typen fartøy som bygges. Den nøyaktige plasseringen av et dekkbeslag vil bli bestemt ut fra settplanene. Et viktig poeng å merke seg er at alle dekksbeslag skal monteres før rigging av mastene startes.

Det må utvises stor forsiktighet når du monterer klosser eller øyebolter til dekket for det første, for å få dem på riktig plassering og for det andre for å sikre at alle er montert. Det vil være svært vanskelig å montere disse små delene når mastene og riggen er på plass. Vær veldig systematisk i hvordan du tilpasser disse delene ved å merke dem av på planene for fremgang.

Etter hvert som vi går gjennom dekkbeslagene nedenfor vil formålet med hver del sammen med en prøve bli presentert. Ved montering av dekkbeslaget kan vanlig PVA-lim brukes. Noen deler som kan være under en viss spenning, for eksempel stiftskinner, må kanskje festes på plass med superlim eller en liten mengde todelt epoksylim. De vanligste typene dekkbeslag er presentert nedenfor.

1. Sikringsstifter

Sikringsstifter er enten tre eller messing og er montert på stiftskinner. Løperiggen er festet og bundet av til sikringsstiftene. Bilde 1 viser en sikringsstift.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 1

2. Bittheads

Bittheads eller pullerter brukes til å sikre tunge tau fra vinsjene, capstan eller yards.

Siden bitthodene kan være under litt spenning for å legge til litt ekstra styrke for å feste dem til dekkplasseringen, kan du bore et 1 mm hull i basen og lime en 10 mm lengde 1 mm messingtråd på plass. Bor så hull i samme størrelse på stedet der bitthodet skal monteres og lim deretter bitthodet på plass. Fra bilde 2 kan du se bitthodene montert rundt hetteskinnen.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 2

3. Pinneskinner

Pinneskinner er festet rundt innsiden av bolverket og i bunnen av en mast. Sikringsstifter er plassert i hull i stiftskinnene. Den løpende riggen er bundet av til disse sikringspinnene.

Bilde 3 viser stiftskinnen festet på innsiden av bolverket og like under kappeskinnen. Bilde 4 viser stiftskinnen festet rundt stedet hvor hovedmasten skal monteres. Du må se på settplanene for den nøyaktige plasseringen av stiftskinnene.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 3

4. Dekkshus og følgebroer

Dekkshus var forskjellige for hvert fartøy. Tilgang til dekkshuset var ved en dør langt fra dekket.

På mindre fartøyer var tilgangen til nedre dekk og oppholdsrom via en følgevei. For å gi rom for hodet var den aktre enden av følgebanen høyere enn den fremre enden. En liten dør var inngangsveien med en stige montert.

Dekkshus og ledsagere er vanligvis satt sammen av 2 mm kryssfiner. De er også planket eller dekket med dekorativt finertømmer som følger med i settet.

Disse dekkbeslagene bør lakkeres eller males før de festes til dekkplasseringen

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 4
Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 5

5. Takvinduer

Takvinduer tillot naturlig lys å komme inn i kabinen eller våpenrommet på fartøyet.

Takvinduer er vanligvis satt sammen av 2 mm kryssfiner. De er også planket eller dekket med dekorativt finertømmer som følger med i settet. Disse dekkbeslagene bør lakkeres eller males før de festes til dekkplasseringen.

For å skape et realistisk utseende til takvinduene kan en ugjennomsiktig blå/grå film monteres på innsiden av takvinduene.

Den nøyaktige plasseringen av takvinduet på dekket vil bli bestemt ut fra kitplanene.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 6

6. Rister

De fleste fartøyene hadde gitter. De ble brukt til å gi ventilasjon og lys til de nedre dekkene. I røft og tungt vær ble ristene lektet ned med presenning som var et oljet eller tjæret lerretsdeksel.

Ristene som leveres i et sett må vanligvis settes sammen av ferdigkuttede deler. Det må utvises forsiktighet ved montering av ristene. Etter å ha satt dem sammen kan du dyppe dem i en beholder med vannfortynnet PVA-lim i noen øyeblikk og deretter legge dem på et absorberende papir for å tørke.

Bruk tømmeret som følger med i settet til å konstruere ristrammene. Alle dimensjonene vil bli gitt i kitplanene

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 7

7. Lukker

Luker brukes for å gi tilgang til den nedre lagringsplassen i skroget for last, mat og vann. Noen ganger ble gitter innlemmet i luken.

Disse beslagene består av deler som følger med i settene. Plasseringen på dekket bestemmes ut fra kitplanene.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 8

8. Vinsjer

Vinsjer kommer i en rekke former og størrelser avhengig av fartøyets æra.

Seilvinsjer ble brukt for å hjelpe til med trimming av seilgårder. Mastvinsjer ble montert i bunnen av masten og ble brukt til å hjelpe til med å heve hovedgården på mindre fartøyer med et begrenset antall mannskaper.

Ankervinsjer eller ankerspill ble brukt til å trekke ankrene opp til dekkslinjen for sikring. De ble ikke brukt på mindre fartøy.

En rekke ankervinsjer er presentert på bildene 11 til 14 som representerer en rekke tidsepoker og fartøystyper.

Vinsjen vil være en av elementene som følger med i settet ditt og må monteres.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 9

9. Pumper

Pumper ble brukt til å trekke vann som hadde samlet seg i lensen på fartøyet og slippe det over bord. Pumper kommer i en rekke former, størrelser og pumpemekanismer avhengig av æra og type fartøy.

En rekke pumper er presentert på bildene 15 til 17 som representerer en rekke epoker.

Pumpen vil være en av elementene som følger med i settet ditt.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 10

10. Capstans

En kapstan brukes til å løfte gjenstander med stor vekt som ankeret. Ankertauet eller kjettingen føres rundt kapstanen og kjøpet eller større løftekraft oppnås ved å utnytte det brede sveipet til de monterte stengene.

Capstan vil være en av elementene som følger med i settet ditt.

Bildene 18 og 19 viser to typer kapstaner

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 11

11. Ankere

Ankre er store og tunge instrumenter som veier et antall tonn på store fartøyer. De har vært i bruk på fartøy siden de tidligste tider. Ankre brukes til å holde og holde fartøyet på et sted. Skip bar flere ankere i forskjellige størrelser og former. Typiske ankere inkluderer ark, beste bue, liten bue, reserve, bekk, kedge og grappling.

Mer moderne fartøyer bruker jernkjetting, mens tidligere fartøyer brukte kabellagte hamp trosser 20 til 25 cm i diameter eller mer koblet til ankerringen.

Et typisk utvalg av ankere i et sett er presentert nedenfor.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 12

12. Kattehode

Navnet cathead kommer fra aktiviteten med å “katte” eller sikre ankerhodet før du løfter opp ankeret som skal stues. Tauskiver og trinser utgjorde en del av cathead-blokken og taklingsrigging for å løfte ankrene på plass.

Kattehodene er montert på baugen og strekker seg ut fra baugen. Bilde 23 viser kattehodet, blokken og taklet og ankeret plassert klar til å senkes.

Planene og tegningene til settet ditt vil detaljere hvordan kattehodene skal lages og monteres.

Riggingen av ankeret til kattehodet vil også bli vist.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 13

13. Ror & Rorhengsler

Roret monteres vanligvis senere i konstruksjonen av modellen. Roret er festet til akterstolpen med rorhengsler. Små messingspiker brukes til å feste hengselhalvdelene til roret og akterstolpen. En klatt superlim til hengslet hjelper til med å holde det på plass.

Rorhengslene kommer i to halvdeler kalt tapper. Pintal er et stykke som er hengseldelen og forbinder de to halvdelene sammen.

Noen rorhengsler som følger med i et sett har pintal adskilt fra hengslet – se bilde 24. Andre rorhengsler som leveres i et sett har tappen festet til det ene rorhengslet—se bilde 25.

Det er viktig å merke seg at hengseldelen som har tappen festet er montert på roret og at roret ved montering hektes på hengslene som er montert på akterstolpen – se bilde 26. Dette sikrer at roret ikke bare faller av.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 14

14. Rorkult, ratt og hjul

En rorkult var den enkleste metoden for å styre et fartøy. Mindre fartøy ble styrt med rorkult.

En rorkult er et håndtak som er festet til toppen av roret slik at rorkulten er plassert innenbords. Med fartøyet i bevegelse fremover ville rormannen ganske enkelt flytte vinkelen på rorkulten for å endre retningen på roret og dermed fartøyet.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 15

Større fartøyer var utstyrt med en rorkult som ble festet gjennom en blokk- og taklemekanisme til et skipshjul. Taklet ble viklet rundt en trommel som var festet til skipshjulet. HMB Endeavour hadde denne typen mekanisme. Se figur 1.

Senere utviklinger flyttet blokk- og taklingsmekanismen til under dekket.

Den nøyaktige typen styreutstyr som ble brukt var avhengig av skipets periode.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 16

15. Kanoner og karronader

Kanoner og karronader var bevæpningen av de fleste skip frem til midten av 1850-årene da det var stor rivalisering mellom sjøfartsnasjonene i Europa om handel.

Hvis settet ditt inneholder våpen, vil planene og tegningene som følger med vise hvordan de er satt sammen og montert på modellen.

Foto 28 er en kanon og Foto 29 er en karronade.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 17

16. Båter

Båtene på et skip er små servicefartøyer. Vanligvis fraktet et skip en rekke båter. Båtene ble klassifisert som langbåt, sjøsetting, jolly boat, dory, hvalbåt, kapteinsjigg for å nevne noen. Båtene var robåter og noen ganger var de utstyrt med sammenleggbar mast og rigg.

På større skip ble båtene montert på et båtstativ plassert i den sentrale delen av dekket med de mindre båtene plassert i de større båtene—Foto 31

Båter som leveres i et sett må vanligvis monteres og utstyres. Settinstruksjonene vil beskrive denne prosessen. Foto 30 er en typisk skipsbåt som leveres i et sett som må monteres og utstyres.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 18

17. Davits

Daviter var de spesielle kranene rigget for å senke eller heve skipsbåtene. Gamle skip brukte rette tredaviter på sidene av fartøyet. Etter 1850-årene ble buede jerndaviter brukt mye.

Noen fartøyer som hvalfangere fraktet båter utenbords på hekkdaviter som var permanent boltet til etterskinnene — Foto 32.

Hvis modellsettet ditt har daviter, vil deres montering og plassering vises på planene og tegningene som følger med.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 19

18. Sammendrag

Som nevnt tidligere dekket dette kapittelet om dekkbeslag et tverrsnitt av de forskjellige beslagstypene som finnes i et sett og var ikke en uttømmende eller endelig liste.

For sett i større skala vil mer detaljerte beslag kunne presenteres. Igjen vil den eksakte typen dekksbeslag som presenteres i et sett avhenge av perioden for fartøyet som modelleres.

Veiledning til modell skipsdekk møbler og beslag 20

Lær kunsten å bygge et modellskip

Kom i gang med bygging av tremodellskip i dag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelers Central. 2023, Alle rettigheter forbeholdt.

Få 10 % rabatt

din første bestilling

10 % rabatt gjelder kun varer til full pris. Ved å oppgi e-postadressen din godtar du våre vilkår og personvernregler

Få 10 % rabatt

din første bestilling

10 % rabatt gjelder kun varer til full pris. Ved å oppgi e-postadressen din godtar du våre vilkår og personvernregler

Få 10 % rabatt

din første bestilling

10 % rabatt gjelder kun varer til full pris. Ved å oppgi e-postadressen din godtar du våre vilkår og personvernregler