Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe

I dette indlæg vil vi diskutere det udvalg af dæksbeslag, der normalt findes i et træmodelskibssæt. De viste beslag er et tværsnit af de forskellige typer dækbeslag og er ikke en udtømmende eller endelig liste.

Indhold

Placeringen af de forskellige beslag på dækket vil variere fra kit til kit og kan også variere alt efter, hvilken type fartøj der bygges. Den nøjagtige placering af et dækbeslag vil blive bestemt ud fra kitplanerne. Et vigtigt punkt at bemærke er, at alle dæksbeslag skal monteres, før rigningen af masterne påbegyndes.

Man skal være meget omhyggelig, når man monterer klamper eller øjebolte på dækket, for det første for at få dem placeret korrekt, og for det andet for at sikre, at alle er monteret. Det vil være meget vanskeligt at montere disse små dele, når masterne og rigningen er på plads. Vær meget systematisk med, hvordan du monterer disse dele ved at markere dem på tegningerne, efterhånden som du kommer frem.

Efterhånden som vi kommer igennem dækbeslagene, vil formålet med hver del sammen med en prøve blive præsenteret nedenfor. Når dækbeslaget skal sættes på plads, kan der bruges almindelig PVA-lim. Nogle dele, der kan være under spænding, såsom pin-skinner, skal muligvis fastgøres med superlim eller en lille mængde todelt epoxylim. De mest almindelige typer af dækbeslag præsenteres nedenfor.

1. Sikringsstifter

Sikringspinde er enten af træ eller messing og monteres på pin-skinner. Den løbende rigning er fastgjort og bundet til sikringspindene. Foto 1 viser en sikringsnål.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 1

2. Bittheads

Bittheads eller pullerter bruges til at sikre tunge reb fra spil, capstan eller yards.

Da bittheads kan være under en vis spænding, kan du bore et 1 mm hul i bunden og lime en 10 mm lang 1 mm messingtråd på plads for at give dem ekstra styrke, når de skal fastgøres til dækket. Bor derefter et hul i samme størrelse på det sted, hvor bittheaden skal monteres, og lim derefter bittheaden på plads. På billede 2 kan du se bittheads monteret omkring hætteskinnen.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 2

3. Stiftskinner

Pin-skinner er fastgjort rundt om indersiden af skanseklædningen og i bunden af en mast. Sikringsstifterne er placeret i huller i stiftskinnerne. Den løbende rigning er bundet til disse sikringspinde.

Foto 3 viser pin-skinnen, der er fastgjort på indersiden af skanseklædningen og lige under hætteskinnen. Foto 4 viser pin-skinnen, der er fastgjort omkring det sted, hvor hovedmasten skal monteres. Den nøjagtige placering af pin-skinnerne fremgår af tegningerne til sættet.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 3

4. Dækshuse og nedgange

Dækshusene var forskellige fra skib til skib. Der var adgang til dækshuset via en dør fra dækket.

På mindre skibe var der adgang til de nederste dæk og opholdsrum via en nedgang. For at give plads til hovedet var den bageste ende af nedgangen højere end den forreste. En lille dør var indgangen med en stige monteret.

Dækshuse og nedgangsbroer er normalt samlet af 2 mm krydsfiner. De er også beplanket eller beklædt med dekorativt finértræ, som følger med i sættet.

Disse dækbeslag skal lakeres eller males, før de monteres på dækket.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 4
Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 5

5. Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer gav naturligt lys til skibets kahyt eller kanonrum.

Ovenlysvinduer samles normalt af 2 mm krydsfiner. De er også beplanket eller beklædt med dekorativt finértræ, som følger med i sættet. Disse dækbeslag skal lakeres eller males, før de fastgøres til deres placering på dækket.

For at skabe et realistisk udseende af ovenlysvinduerne kan der monteres en uigennemsigtig blå/grå film på indersiden af ovenlysvinduerne.

Den nøjagtige placering af ovenlysvinduet på dækket bestemmes ud fra tegningerne.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 6

6. Riste

De fleste kar havde riste. De blev brugt til at give ventilation og lys til de nederste dæk. I hårdt og tungt vejr blev gitterristene dækket med presenning, som var et olieret eller tjæret lærredsovertræk.

De riste, der leveres i et sæt, skal normalt samles af forudskårne stykker. Man skal være forsigtig, når man monterer ristene. Når du har samlet dem, kan du dyppe dem i en beholder med vandfortyndet PVA-lim et øjeblik og derefter lægge dem til tørre på noget absorberende papir.

Brug det medfølgende tømmer til at konstruere gitterrammerne. Alle dimensioner vil fremgå af kit-planerne.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 7

7. Luger

Luger bruges til at give adgang til det nederste opbevaringsrum i skroget til last, mad og vand. Nogle gange var ristene indbygget i lugen.

Disse fittings består af dele, der følger med i kittene. Placeringen på dækket bestemmes ud fra tegningerne til sættet.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 8

8. Spil

Spil findes i mange forskellige former og størrelser afhængigt af fartøjets alder.

Sejlspil blev brugt til at hjælpe med at trimme sejlene. Mastespil blev monteret ved mastefoden og brugt til at hjælpe med at hæve hovedriggen på mindre fartøjer med et begrænset antal besætningsmedlemmer.

Ankerspil eller ankerspil blev brugt til at hive ankrene op til dækslinjen, hvor de blev fastgjort. De blev ikke brugt på mindre fartøjer.

Et antal ankerspil er vist på foto 11 til 14, og de repræsenterer en række forskellige tidsepoker og skibstyper.

Spillet vil være en af de ting, der leveres i dit kit, og skal samles.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 9

9. Pumper

Pumper blev brugt til at suge vand, der havde samlet sig i skibets kølsvin, og til at lede det over bord. Pumper findes i mange forskellige former, størrelser og pumpemekanismer afhængigt af fartøjets tid og type.

Et antal pumper præsenteres i foto 15 til 17, der repræsenterer en række forskellige tidsperioder.

Pumpen vil være en af de ting, der følger med i dit kit.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 10

10. Capstans

En capstan bruges til at løfte genstande med stor vægt som f.eks. ankeret. Ankertovet eller -kæden føres rundt om kapstanen, og man opnår en større løftekraft ved hjælp af løftestangens store slaglængde.

Kapstanen vil være en af de ting, der følger med i dit kit.

Billede 18 og 19 viser to typer af capstaner

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 11

11. Forankringer

Ankre er store og tunge instrumenter, der vejer flere tons på store skibe. De har været i brug på skibe siden de tidligste tider. Ankre bruges til at holde og fastholde fartøjet på et bestemt sted. Skibene havde flere ankre i forskellige størrelser og former. Typiske ankre er: skøde, bedste bower, lille bower, reserve, strøm, kedge og grappling.

Mere moderne fartøjer bruger jernkæde, mens tidligere fartøjer brugte kabelbundne hampetrosser med en diameter på 20-25 cm eller mere, der var forbundet til ankerringen.

Et typisk udvalg af ankre i et kit er vist nedenfor.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 12

12. Kattehoved

Navnet cathead kommer fra den aktivitet, hvor man “catter” eller sikrer ankerhovedet, før man løfter ankeret op for at stuve det. Tovskiver og remskiver var en del af cathead-rigningen til at løfte ankrene på plads.

Katheaderne er monteret i stævnen og strækker sig ud fra stævnen. Foto 23 viser cathead, blok og tovværk og anker placeret klar til at blive sænket.

Planerne og tegningerne til dit sæt beskriver, hvordan catheads skal laves og monteres.

Rigningen af ankeret til katthovedet vil også blive vist.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 13

13. Ror og rorhængsler

Roret monteres normalt senere i konstruktionen af modellen. Roret er fastgjort til agterstævnen med rorhængsler. Små messingsøm bruges til at fastgøre hængselhalvdelene til roret og hækstolpen. En klat superlim på hængslet hjælper med at holde det på plads.

Rorhængslerne består af to halvdele, der kaldes gudgeons. Pintal er et stykke, der er hængslet og sætter de to halvdele sammen.

Nogle rorhængsler, der leveres i et kit, har pintal adskilt fra hængslet – se foto. 24. Andre rorhængsler, der leveres i et sæt, har pintal fastgjort til et rorhængsel – se Foto 25.

Det er vigtigt at bemærke, at den del af hængslet, hvor pintal er fastgjort, er monteret på roret, og at roret ved montering hægtes på de hængsler, der er monteret på agterstavnen – se foto 26. Det sikrer, at roret ikke bare falder af.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 14

14. Jordfræsere, styretøj og hjul

En rorpind var den mest simple måde at styre et fartøj på. Mindre fartøjer blev styret med en rorpind.

En rorpind er et håndtag, der er fastgjort til toppen af roret, så rorpinden er placeret indenbords. Når skibet bevægede sig fremad, flyttede styrmanden blot vinklen på rorpinden for at ændre rorets og dermed skibets retning.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 15

Større fartøjer var udstyret med en rorpind, der var fastgjort til et skibshjul via en blok- og taljemekanisme. Tovværket blev viklet om en tromle, som var fastgjort til skibshjulet. HMB Endeavour havde denne type mekanisme. Se figur 1.

Senere udviklinger flyttede blok- og taljemekanismen til under dækket.

Den nøjagtige type styremaskine, der blev brugt, afhang af skibets periode.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 16

15. Kanoner og karronader

Kanoner og karronader var bevæbningen på de fleste skibe op til midten af 1850’erne, da der var stor rivalisering mellem de søfarende nationer i Europa om handel.

Hvis dit sæt indeholder bevæbning, vil de medfølgende planer og tegninger vise, hvordan de samles og monteres på modellen.

Billede 28 er en kanon, og billede 29 er en karronade.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 17

16. Både

Et skibs både er små servicefartøjer. Normalt havde et skib flere både ombord. Bådene blev klassificeret som long boat, launch, jolly boat, dory, whale boat, captain’s jig for at nævne nogle få. Bådene var robåde, og nogle gange var de udstyret med en sammenklappelig mast og rigning.

På større skibe var bådene monteret på et bådstativ placeret i den centrale del af dækket, hvor de mindre både var placeret mellem de større både – Foto 31

Både, der leveres som samlesæt, skal normalt samles og udstyres. Sættets instruktioner beskriver denne proces. Foto 30 er en typisk skibsbåd, der leveres i et byggesæt, som skal samles og udstyres.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 18

17. Davits

Davits var de specielle kraner, der var rigget til at sænke eller hæve skibsbådene. Gamle skibe brugte lige trædavitter på siderne af skibet. Efter 1850’erne blev buede jerndavitter brugt i vid udstrækning.

Nogle fartøjer som hvalfangere havde både udenbords på agterdavider, der var permanent boltet fast til agterskinnerne – foto 32.

Hvis dit modelsæt har davider, vil deres montering og placering være vist på de medfølgende planer og tegninger.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 19

18. Sammenfatning

Som tidligere nævnt dækkede dette kapitel om dæksbeslag et tværsnit af de forskellige typer beslag, der findes i et sæt, og var ikke en udtømmende eller endelig liste.

For større skalasæt vil mere detaljerede fittings kunne præsenteres. Igen vil den nøjagtige type dæksbeslag i et sæt afhænge af perioden for det skib, der modelleres.

Guide til dækmøbler og -beslag til modelskibe 20

Lær kunsten at bygge et modelskib

Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelers Central. 2023, Alle rettigheder forbeholdes.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.

Få 10% rabat

din første ordre

10% rabat gælder kun for varer til fuld pris. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du vores vilkår og privatlivspolitik.