Vad finns i en skeppsmodellsats i trä?

Har du någonsin undrat vad som egentligen är ett skeppsmodellbygge i trä? Undra inte längre! Vi delar upp de olika komponenterna i vad du kan förvänta dig att hitta i en modellskeppssats i trä.

Innehåll

Byggsats för modellfartyg i trä Innehåll

Innehållet i byggsatsen för träskeppsmodeller kan delas in i följande huvudkategorier:

– Ritningar och instruktioner

– Delar och tillbehör

– Timmer

– Laserskurna plywoodskivor

När du öppnar förpackningen kontrollerar du innehållet noggrant och systematiskt. Identifiera ovanstående huvudsakliga innehållskategorier. Öppna inte någon av plastpåsarna eller behållarna med delar och tillbehör – om du gör det är risken stor att några av dem går förlorade. Vi kommer nu att diskutera var och en av dessa kategorier i detalj.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 1

Instruktioner och ritningar

Nästa steg är att noggrant och fullständigt granska ritningarna och läsa instruktionerna noggrant. Detta är ett mycket viktigt steg innan du börjar bygga modellen. Motstå frestelsen att börja bygga modellen innan du har läst instruktionerna och granskat ritningarna.

För utländska byggsatser är de skriftliga instruktionerna flerspråkiga. Instruktionerna finns vanligtvis på italienska, spanska, tyska, franska och engelska. Det finns dock tillfällen då tydlighet och mening går förlorade i översättningen från tillverkarens originalspråk till engelska. Detta kan ibland vara förvirrande och frustrerande, särskilt för nya modeller.

De skriftliga instruktionerna i ett kit kan också variera avsevärt i detalj och lättförståelighet. Det finns tillfällen då författaren av instruktionerna förutsätter en viss nivå av förståelse för modellbyggande. För en nybörjare kan detta också vara förvirrande och frustrerande. Det kan också leda till dåliga modelleringstekniker och vanor.

För att underlätta tolkningen av de skriftliga anvisningarna, håll blicken över ritningarna medan du följer de skriftliga anvisningarna. Jämför noggrant de siffror som anges i de skriftliga instruktionerna med dem på ritningarna. Gör anteckningar på både ritningar och skriftliga instruktioner som relaterar till varandra så att du inte glömmer länken.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 2

Delar och tillbehör

Delarna och modellskeppsbeslagen i en byggsats kommer att inkludera dödögon, block, rigglinor, dekorationer, kedjeband, kanoner, säkringspinnar, mastklackar, masthattar, pumpar, vinsch, capstan och utan tvekan många fler föremål.

Om du är nybörjare kanske du inte känner till alla dessa termer. Det kan vara förvirrande, men ta god tid på dig. Återgå till ritningarna och de skriftliga instruktionerna för att hjälpa dig att identifiera delarna. Alla delar och tillbehör som ingår i en sats finns i små plastbehållare eller plastpåsar. Bekanta dig fullständigt med alla delar och tillbehör. Delarna numreras på ritningarna och anges i stycklistan.

Anpassa noggrant och metodiskt delarna till ritningarna och stycklistan. Om du inte kan identifiera en del som anges i stycklistan med den som visas på ritningarna ska du inte omedelbart dra slutsatsen att delen saknas i byggsatsen. Var systematisk i ditt sätt att kontrollera delar och tillbehör mot den stycklista som finns i instruktionerna – använd en elimineringsprocess. Många modellbyggare har blivit djupt generade när de hävdat att en del saknas, bara för att återförsäljaren eller tillverkaren lätt har kunnat identifiera den i byggsatsen.

För att starta kontrollprocessen samla ett antal små glas- eller plastbehållare. Dessa kommer senare att användas för att lagra delar och tillbehör efter kontroll mot stycklistan. Öppna byggsatslådan och separera de olika delarna och tillbehören. Ta inte ut dem ur lådans botten. För varje del eller montering räknas de in i locket. När den är klar, se stycklistan i instruktionerna för att identifiera antalet av den specifika delen. Om rätt mängd har levererats kryssar du i denna punkt som korrekt. Var försiktig eftersom vissa delar måste tillverkas av modellbyggaren från det virkeslager som medföljer i byggsatsen.

Under arbetets gång sammanställer du en lista över alla delar som du tror saknas. Det är klokt att kontrollera igen eftersom vissa smådelar är lätta att missa och fortfarande kan finnas kvar i sin originalbehållare eller så har du kanske inte identifierat delen korrekt. Det upprepas – dra inte omedelbart slutsatsen att delen saknas. Kittillverkarna har kvalitetskontrollsystem på plats för att säkerställa att innehållet i kiten är korrekt. Men misstag kan inträffa. Om du efter noggrann kontroll och omkontroll upptäcker att en del eller ett tillbehör saknas, kontakta omedelbart återförsäljaren för utbyte.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 3

Timmer

I detta avsnitt kommer vi att behandla de vanligaste träslagen som levereras i byggsats. De modelleringsvirke som ingår i en byggsats kan delas in i tre huvudkategorier – plankor, konstruktionsvirke och dymlingar.

Som tidigare nämnts när du kontrollerar virket, notera att vissa delar kommer att behöva tillverkas av modellbyggaren från det medföljande virkesförrådet. Detta framgår inte alltid tydligt av instruktionerna eller planerna.

Plankningsvirke består av det första och andra lagret plankor och däcksplankorna. Det första lagret bordläggning är vanligtvis av lind eller lindved. Båda virkestyperna är finkorniga och vita/krämfärgade. När de används som det första lagret bordläggning ger lind och lindved skrovet styrka och en stabil grund att lägga det andra lagret bordläggning på. Som det första lagret av plank är dessa timmer vanligtvis 1,5 mm till 2 mm tjocka och mellan 4 mm till 6 mm breda.

Det andra lagret av bordläggningen är vanligtvis ett faner (0,5 mm eller 0,6 mm tjockt) av dekorativt virke som valnöt, mahogny (sapelle), teak eller tanganika. Valnöt kan variera i färg från brun till mycket mörkbrun. Mahogny har en djupröd färg när den är lackad. Kornet är märkbart och kan se ut att vara ur skalan. Teak har en mörkbrun färg och är oljig vid beröring. Ådringen är vanligtvis rak och kan ha en ganska grov struktur. Tanganika har en ljusbrun färg och en jämn kornstorlek.

För däcksplanken kan faner av silverask användas. Färgen på silveraska kan variera från vit till blekgul. Den ljusa färgen ger en bra simuleringseffekt av ett skrubbat och solblekt däck när det används för däckplankor.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 4

Konstruktionsvirke används på en modell för däcksbeslag och möbler som catheads, cap rails, belaying pin rails och wales för att nämna några. Virket kommer att bestå av en mängd olika storlekar och längder. Typiska träslag som används är valnöt, mahogny, bok, körsbär eller tanganika. En rad olika timmervarianter tillhandahålls vanligtvis för att möjliggöra kontrasterande färger och texturer.

Dymlingar används för master, fockar och spant på en modell. Som dymlingar används lind, ramin och sitkagran. Ramin och gran har en rak och fin ådring och blir bra när de lackas.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 5

Laserskuren plywood

Den vanligaste plywooden i importerade byggsatser är poppel som är ljus och mycket lätt att skära och bearbeta. En annan plywood som används är hoop pine som är mjukare än de flesta andra och ganska billig.

Plywood används till byggsatsens köl, skottstommar, mellandäck och till ett antal andra delar som däcksmöbler och bulvaner som kommer att täckas med dekorativa fanertimmer under byggnationen.

Kölen och skottramarna är vanligtvis 4 mm tjock plywood medan det falska däcket, skotten och däcksmöblerna är 1,5 mm eller 2 mm plywood.

En av ritningarna som medföljer byggsatsen visar plywoodskivans layout med numrerade delar. Innan någon av plywoodbitarna tas bort från huvudskivan är det viktigt att referera till denna ritning och använda en penna för att numrera varje del på plywoodskivan.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 6

Sammanfattning

Om du tar dig tid att granska och undersöka innehållet i din modellfartygssats kommer du att ha nytta av det senare eftersom du kommer att vara mycket mer bekant med delarna och deras relevanta användning.

Vad finns i en skeppsmodellsats i trä? 1

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy