Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken

Leer hoe je de romp van een houten modelschip met scherpe boeg kunt planken met deze uitgebreide bouwhandleiding van Modelers Central.

Inhoud
Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 1

Rompbeplanking-Scherpe boeg

De romp is het grootste onderdeel van een modelschip. Het correct bouwen van de romp bepaalt de uiteindelijke vorm en het uiterlijk van het model. In je bouwpakket vind je een aantal platen multiplex met de lasergesneden onderdelen. Gebruik de plattegronden en instructies van de kit om elk onderdeel op de multiplex platen te identificeren en te nummeren met een potlood. Doe dit voordat je onderdelen van de multiplexplaat verwijdert.

De romp bouwen

Volg deze stappen om de romp te construeren.

Stap 1 – In de kit zit een plaat multiplex van 4 mm dik, zie foto 1 hieronder. Op dit blad staan een aantal onderdelen voor het model. De kiel, schotten en spiegel zijn de onderdelen die nodig zijn om de romp te bouwen. Wanneer deze onderdelen in elkaar worden gezet en gelijmd, vormen ze het skelet van de romp. De kiel, schotten (BH) en spiegel zijn te zien op foto 1.

De kiel is het belangrijkste structurele deel van het schip. Het loopt in de lengterichting van het model van de voorsteven (of boeg) naar de achtersteven (of achterkant). De kiel is het middelpunt van het model en alles is hieruit opgebouwd.

De schotten zijn haaks op de kiel bevestigd en zorgen voor stevigheid van de romp. In deze cursus zullen we naar de schotten verwijzen als schotframes.

De spiegel is haaks op de kiel bevestigd en bevindt zich op het achterschip. De spiegel is geen schot, maar maakt wel deel uit van de rompconstructie.

4mm multiplex plaat voor HM Cutter Mermaid 1817 van Modellers Shipyard.

Stap 2 – Verwijder de kiel, het frame van het schot en de spiegel van de 4mm multiplex plaat. Gebruik een mes om voorzichtig door de lipjes te snijden waarmee de onderdelen aan het hoofdblad vastzitten.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 2

Stap 3 – Plaats de schotframes droog in de kielsleuven. Lijm in dit stadium nog niets. Forceer het schotframe niet in de kielsleuf. Mogelijk moet je een platte naaldvijl gebruiken om de sleuf in zowel de kiel als het schutbordframe iets te openen. De pasvorm moet stevig zijn, maar niet los.

Het kan nodig zijn om de sleufdiepte in de kiel en/of schotbalken aan te passen om ervoor te zorgen dat de bovenrand van elk schotbalkenframe gelijk ligt met de bovenrand van de kiel. Lijm in dit stadium nog niets.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 3

Stap 4 – Voor grotere modellen is het verstandig om een werkbasis te maken zoals getoond in Figuur 1. Dit zorgt ervoor dat de kiel niet vervormt. Snijd de sleuven in de kielsteunen zodat ze overeenkomen met de schotframes.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 4

Stap 5 – Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de schottenlijsten worden aangebracht en haaks op de kiel worden bevestigd. Gebruik “bull dog” clips op de kiel en tegen het frame van het schot om het schot haaks op de kiel te houden terwijl de lijm uithardt.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 5

Stap 6 – De volgende stap is het aanbrengen van eventuele boeg- en hekblokken als het model die heeft. Beide onderdelen komen op een 4mm multiplex plaat.

De boegblokken worden gemonteerd en op hun plaats gelijmd aan weerszijden van de kiel bij de boeg en voor het eerste schotframe – zie Foto 5. Deze blokken zorgen voor een groter oppervlak waarop de planken aan de boeg kunnen worden bevestigd.

De achterstevenblokken worden gemonteerd en vastgelijmd aan weerszijden van de kiel op het achterschip tussen het laatste schotframe en de spiegel – zie foto 6. Deze blokken worden gebruikt om een groter oppervlak te creëren waarop de planken aan de achtersteven kunnen worden bevestigd en geven extra stevigheid aan de achtersteven.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 6

Stap 7 – De volgende stap is het aanbrengen en bevestigen van het valse dek op het skelet van de romp. Het valse dek maakt deel uit van de multiplexplaat van 2 mm.

Het aanbrengen van het valse dek in dit stadium zorgt voor extra stevigheid van de hele rompstructuur.

Op sommige modellen wordt het valse dek later gemonteerd

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 7

Stap 8 – Het frame van de scheidingswand bekleden

Nadat alle schotten op de kiel zijn uitgelijnd en de lijm is uitgehard, is het tijd om de schotten voor te bereiden voor het beplanken.

Neem een van de planken van de eerste laag die gebruikt gaat worden en leg deze over de spanten van het schot. U zult zien dat de plank bij de boeg niet de volledige voorkant van het schotframe raakt – zie foto 9. Hetzelfde is het geval bij de achtersteven – zie foto 10. Over de spanten van de midscheepsschotten zal de plank plat op de spanten van de schotten liggen.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 8

Het is heel belangrijk dat de planken vlak op het volledige oppervlak van elk schotframe liggen om ten eerste een sterke verbinding tussen de planken en het schotframe mogelijk te maken en ten tweede om ervoor te zorgen dat er geen oneffenheden of holtes in het rompoppervlak zitten wanneer er beplanking wordt aangebracht.

De gereedschappen die je nodig hebt om de schottenlijsten voor te bereiden voor het beplanken zijn een goede vijl – één vlakke kant en de andere halfrond – en een schuurblok (blok hout met grof schuurpapier erop gelijmd).

Deze gebruik je om de voorkant van de schotbalken af te schuinen, zodat de planken op de volledige voorkant van de schotbalken rusten en niet alleen op een scherpe voor- of achterkant.

Gebruik naarmate u vordert een plank en leg deze in verschillende posities over de kozijnen om de afschuining te controleren (d.w.z. de plank moet de volledige voorkant van elk kozijn raken wanneer deze eromheen wordt gebogen). Als je toch een holle plek hebt op een (of meer) frame(s), kan deze worden opgebouwd met stukjes hout die op de rand van het frame worden gelijmd.

Het hele proces van afschuinen en controleren staat bekend als “fairing” en is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de romp bij het beplanken vrij is van oneffenheden en holtes. Neem de tijd en weersta de verleiding om te gaan beplanken voordat de romp naar tevredenheid is “gesaust”.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat het kuipproces de allerbelangrijkste stap is in het bouwen van een modelschip waar je trots op zult zijn. Neem de tijd voor dit proces.

We zullen nu kijken naar de vormgeving van het dode-houtgebied.

Stap 9 – Deadwood-gebied

De volgende stap is de kiel aan de achtersteven. Besteed speciale aandacht aan dit gebied. De totale dikte van dit gebied moet zodanig zijn dat wanneer het beplankt is met alle lagen planken, het dezelfde dikte heeft bij de hekstijl en het roer.

Dood hout op modelschip planken

Dood hout gebied is het gebied tussen de onderkant van de kiel en de onderkant van de schotten aan de achtersteven bekend als het dood hout gebied-Zie Foto 11.

Afhankelijk van het type schip dat gemodelleerd wordt, kan het dood houtgebied klein of groot zijn.

Het gebied met dood hout wordt beplankt met twee lagen planken, net als de rest van de romp.

De hekstijl en het roer worden echter alleen beplankt met de tweede laag planken. Dus wanneer de hekstang en het roer uiteindelijk worden gemonteerd, moet ervoor worden gezorgd dat de dikte tussen de hekstang, het roer en het achterste gedeelte van de kiel gelijk is.

De kiel, hekstijl en het roer worden bijvoorbeeld allemaal uit 4 mm multiplex gemaakt.

De hekstijl en het roer worden beplankt met de tweede laag planken – zeg 0,6 mm notenhout. De kiel wordt echter beplankt met de eerste laag planken – zeg 2 mm dik (aan elke kant) en vervolgens beplankt met de tweede laag planken. Het is duidelijk dat wanneer de hekstang en het roer worden gemonteerd, er een aanzienlijk verschil zal zijn tussen de dikte van het achterste gedeelte van de kiel en de hekstang en het roer.

Om ervoor te zorgen dat de dikte tussen de hekstijl, het roer en de romp in dit gebied consistent is, moet ervoor worden gezorgd dat wanneer de eerste laag planken op zijn plaats wordt bevestigd, de totale dikte niet groter is dan de dikte van de hekstijl/roerpost.

Om dit te bereiken moet je twee stappen nemen.

Stap 1. Voordat je de eerste laag planken aanbrengt, verminder je de dikte van de kiel in het gebied met ongeveer 1 mm aan elke kant – verminder de dikte van de kiel met ongeveer de helft.

Stap 2. Als de eerste laag beplanking is aangebracht, verminder dan de dikte van deze beplanking met ongeveer 1 mm aan elke kant en pas deze gefractioneerd aan om aan de vereiste dikte te voldoen.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 9

Hierdoor wordt de totale dikte van de kiel en de eerste laag beplanking in het gebied teruggebracht tot 4 mm dik en wordt voldaan aan de eis voor consistentie in dikte, zodat wanneer de tweede laag beplanking wordt aangebracht er consistentie in dikte is tussen de kiel en de hekstijl en het roer.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 10

De romp beplanken

We zullen ons nu richten op de principes van het beplanken van de romp van een model met een scherpe boeg. De aanpak is toepasbaar op alle houten modelschepen met een scherpe boeg en een plank op schotconstructie. Er zijn veel manieren om de romp van een houten modelschip te beplanken. Naarmate je vordert met de modelbouw, zul je een rompplank kiezen die bij je past.

Het planeren van de romp is technisch niet moeilijk, maar er is wel wat denkwerk en studie voor nodig om de principes te begrijpen. Het vereist ook wat geduld. Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het proces eenvoudig.

Er zijn een paar punten die je moet onthouden:

  • Gebruik een minischaaf om de planken taps te maken.
  • Maak de onderrand van de plank altijd taps – dat is de rand die dichter bij de kiel komt.
  • Leg twee planken klaar – één voor elke kant van de romp. Het is heel belangrijk om de planken paarsgewijs aan te brengen en te lijmen – één aan elke kant van de romp, omdat dit de kans op vervorming of kromtrekken van de kiel minimaliseert.

Planking - Eerste beginselen

Besteed op het model dat je aan het bouwen bent enkele ogenblikken met een kleermakers meetlint en meet vanaf de bovenkant van elk schotframe rond de buitenkant van het frame tot aan de teen van het schotframe waar het de kiel raakt. U zult merken dat de afmetingen rond de schotframes in het midden of “midscheeps” van het model groter zijn dan de afmetingen rond de schotframes aan de boeg (voorkant) van het model.

We gaan er altijd van uit dat de “midscheeps” schotframes de grootste afstand hebben en het is op dit deel van het model dat de planken op hun volledige breedte zullen zijn.

Uit uw metingen zal duidelijk zijn dat als u één plank over de volledige lengte van de romp wilt plaatsen, u de planken die over de schotframes aan de boeg van het model passen, taps moet laten toelopen.

We zullen hier nu verder op ingaan aan de hand van een paar voorbeelden.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 11

Midscheeps schotframes

Er wordt aangenomen dat de planken die over de spanten van de midscheepsschotten zijn gelegd, de maximale breedte hebben. We moeten bepalen hoeveel planken er in het gebied tussen de bovenkant van deze schotten en de kiel passen.

Laten we als voorbeeld zeggen dat de afstand van de bovenkant van het midscheepse schot frame 4 & 5 tot de kiel 120 mm is.

Vraag: Als de breedte van de planken die we gebruiken 5mm is, hoeveel planken passen er dan over de spanten van het tussenschot om het volledig te bedekken?

Antwoord: Als de afmeting 120 mm is en de breedte van de te gebruiken planken 5 mm, deel dan 120 mm door 5 mm, dus 120/5 = 24 planken zijn nodig om in de ruimte te passen. Deze planken die over de spanten van het middenschip worden gelegd, zullen niet taps toelopen of in breedte afnemen over deze spanten van het schot.

Voorschotframes

Laten we nu zeggen dat de afstand van de bovenkant van het schotframe 2 tot de kiel 80 mm is. Aangezien er 24 planken in dit gebied moeten passen, moet de plankbreedte bij schotframe 2 worden verkleind. De vraag is wat de breedte van elke plank moet zijn om 24 planken in dit gebied te krijgen.

Vraag: Wat is de plankbreedte die nodig is bij schotframe 2 als er 24 planken in het gebied moeten passen?

Antwoord: Als de afmeting 80 mm is, deel dan 80 mm door 24 planken, dat is 80/24 = 3,33 mm. De plankbreedte bij schotframe 2 moet dus 3,33 mm zijn om ervoor te zorgen dat er 24 planken in dit gebied passen.

Dezelfde aanpak kan worden toegepast om de plankbreedte bij schotframe 3 te bepalen.

Achterstevenschotframes

Je zult je herinneren dat het gebied tussen de onderkant van de kiel en de onderkant van de schotten aan de achtersteven bekend staat als het doodhoutgebied.

Neem bij het opmeten van deze achterschotframes het “dode hout” mee in de meting.

Bij deze schotbalken zal de afstand tussen de bovenkant van het schotframe en de onderkant van de kiel groter zijn dan bij de schotbalken “midscheeps”. Waar dit gebeurt, moet je korte driehoekige planken invoegen die bekend staan als “Stealers” of “Wedges” om de extra afstand te overbruggen. Het gebruik van stealers of wiggen wordt later behandeld.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 12

De eerste en tweede plank monteren

We zullen ons nu concentreren op het toepassen van de principes van het beplanken van de romp.

Eerste plank

Bepaal aan de hand van de plattegronden en/of de geschreven bouwpakketinstructies de positie van de eerste plank(en). In de “echte” scheepsbouw was het gebruikelijk om te beginnen met beplanken bij de kiel en dan naar boven te werken. In de modelscheepsbouw beginnen we de eerste plank echter meestal in een van de drie posities:

1. Bij een schip met een “vlak” of recht bovendek, zoals de “Bounty” of de “Port Jackson”, wordt de eerste plank gelegd met de bovenkant gelijk met het dekoppervlak. In sommige gevallen ligt de bovenrand van de eerste plank 5 tot 10 mm onder het niveau van het dek. Dit wordt gedaan om de bouw van verschansingen in een later stadium te vergemakkelijken, maar in elk geval zal het evenwijdig zijn aan de lijn van het dek.

2. Bij modellen waarbij het “bovendek” of “bovendek” uit twee of drie verschillende delen bestaat, op verschillende niveaus, wordt de eerste plank gewoonlijk langs de lijn van het “middendek” of “hoofddek” gelegd en volgt dan zijn natuurlijke verloop zowel “voor” als “achter”.

3. Bij veel modellen met open geschutpoorten benedendeks moet de eerste plank de lijn van de geschutpoorten volgen en loopt hij direct boven of onder een rij geschutpoorten.

Nadat je de plaats van de eerste plank hebt bepaald, moet je deze zowel voor als achter om de kromming van de romp buigen. Je zult waarschijnlijk een plankenbuiger moeten gebruiken om de vereiste kromming te krijgen.

Neem een van de te gebruiken planken en leg deze op zijn plaats. Veer de plank voorzichtig rond de boeg. Op het punt waar de plank begint te buigen – markeer dit als punt A-foto 15.

Vervolgens veer je de plank voorzichtig rond de achtersteven. Markeer het punt waar de plank begint te buigen als punt B-foto 16.

We gaan ons heel systematisch voorbereiden op het planken.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 13

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 14

Neem een andere plank en breng deze twee punten daarop over. Markeer op elke plank een pijl die naar de boog wijst. Markeer ook elke plank met “P” voor bakboord (links) en “S” voor stuurboord (rechts). We doen dit voor alle planken die we voorbereiden. We maken alle planken ook in paren.

De eerste plank loopt niet taps toe

Gebruik vanaf punt A een plankenbuiger om de plank voorzichtig naar de boeg toe te buigen-foto 17. Probeer de plank uit. Gebruik indien nodig de plankbuiger opnieuw door voorzichtig te plooien tussen de vorige plooien. Dit zal de kromming van de plank vergroten. Herhaal dit proces tot je tevreden bent met de kromming van de plank.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 15

Gebruik vanaf punt B een plankbuiger om de plank voorzichtig naar de achtersteven te buigen – foto 18. Probeer de plank uit. Gebruik indien nodig de plankbuiger opnieuw, maar plooi voorzichtig tussen de vorige plooien. Herhaal dit proces tot je tevreden bent met de kromming van de plank.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 16

Nu je de eerste plank hebt gevormd, is het tijd om hem in positie te brengen. Merk opnieuw op dat de eerste plank niet taps toeloopt.

Gebruik PVA-lijm om de eerste plank op zijn plaats te bevestigen-foto 19. Zorg ervoor dat beide planken (links en rechts of “bakboord” en “stuurboord”) dezelfde lijn volgen en een spiegelbeeld van elkaar zijn. Bij grote modellen lopen de eerste twee, drie of vier planken niet taps toe.

Voor de Mermaid wordt de eerste plank ingelijmd en 4 mm onder de bovenkant van elk schotframe geplaatst. Dit is gedaan om later een verschansing te kunnen aanbrengen.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 17

Het is belangrijk om te controleren of de eerste planken symmetrisch zijn-controleer of ze elkaars spiegelbeeld zijn bij de boeg en de achtersteven-foto’s 20 & 21.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 18

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 19

Modellen met bulkhead frame hoorns

Sommige modellen hebben schotframes die boven het dek uitsteken. Dit worden de schothoorns genoemd. Als je model schottenframe hoorns heeft, moet je eerst het valse dek monteren voordat je begint met beplanken. Het aanbrengen van het valse dek zal de hele romp sterker maken.

Je begint met het beplanken van de romp op of nabij het niveau van het dek. Als je echter klaar bent met het beplanken van de romp onder het dek, moet je boven de deklijn over de hoorns beplanken. Je zult de hoorns later moeten verwijderen om het dek volledig te beplanken, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat wanneer je over de hoorns beplank, de planken niet op de hoorns worden gelijmd. Hiervoor moet je plakband over de hoorns plakken. Zorg er ook voor dat je lijm aanbrengt aan de zijkanten van de planken als je de hoorns oplijmt.

Wanneer de hele romp volledig beplankt is, gebruik je een scheermeszaag die je gelijk met het valse dek duwt om de hoorns te verwijderen. Je kunt dan het valse dek voorbereiden voor beplanking – dit aspect van modelscheepsbouw wordt behandeld in het hoofdstuk over Dekbeplanking.

Foto’s 22 & 23 tonen een model met schothoorns.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 20

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 21

De tweede plank aanbrengen

De voorgestelde benadering van het beplanken van de romp verdeelt de romp in ten minste twee gebieden. Voor grote modellen kan de aanpak worden gebruikt om de romp in drie of meer banden te verdelen. Elk bandoppervlak wordt afzonderlijk beplankt.

Volg de onderstaande stappen om de twee plankingbanden te maken.

Stap 1: Markeer op de spanten van het middenschipschot een positie ongeveer halverwege de kiel vanaf de onderkant van de eerste plank – dezelfde afstand naar beneden op elk spant van het middenschipschot en een afstand die een veelvoud is van een plankbreedte. Bijvoorbeeld – als de planken (laten we zeggen) 5mm breed zijn, dan moet de afstand van de rand van elk frame tot je potloodstreep (laten we zeggen) 45mm of 50mm of 55mm enz. zijn, maar dezelfde afstand op elk tussenschotframe.

Stap 2: Neem een tweede plank en bevestig deze tijdelijk op de posities die je net hebt gemarkeerd op de frames van het tussenschot – lijm deze plank niet vast. Herhaal dit voor de andere kant van de romp.

Stap 3: Laat deze plank zijn natuurlijke loop volgen over de schotbalken naar de boeg en achtersteven van de schotbalken in het midden van het schip.

Aan de achtersteven eindigt de plank bij de verbinding tussen de kiel en de spiegel. Laat de plank bij de boeg zijn natuurlijke loop volgen.

Stap 4: Bevestig de planken tijdelijk aan de rest van de frames en pas indien nodig aan zodat elke plank een spiegelbeeld is van de andere.

Door de corresponderende metingen (bakboord en stuurboord) op het eerste en laatste frame te controleren, zouden eventuele fouten aan het licht moeten komen.

Er zijn nu vier planken geplaatst, twee aan elke kant van de romp – zie Figuur 3 hieronder.

De romp is nu verdeeld in twee banden: een bovenband en een onderband. In het volgende onderwerp zullen we de berekeningen uitvoeren om de plankbreedte te bepalen bij elk schotframe in elke band.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 22

Eerste laag planken

We zullen ons concentreren op het toepassen van de plankprincipes om de eerste planklaag binnen de twee gecreëerde banden te voltooien.

Band A

Maak voor het model dat je aan het bouwen bent een tabel zoals hieronder afgebeeld met het aantal schotframes. Misschien moet je ook de spiegel meerekenen.

Om de plankbreedte bij elk schotframe te bepalen, meet je met een kleermakers meetlint de afstand tussen plank 1 & plank 2 bij elk schotframe. Noteer deze afstanden in je tabel – zie Tabel 1 hieronder die voor de Zeemeermin is.

Voor de Mermaid is de afstand tussen Plank 1 & Plank 2 bij de midscheeps schotframes 45 mm. De plankbreedte is 5mm. Daarom zijn er 45/5 = 9 planken nodig om in band A te passen.

Deel de bovenstaande maten door 9 (aantal planken) om de plankbreedte bij elk schotframe te bepalen. Noteer in Tabel 1 hieronder.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 23

Neem een paar planken en breng ze met een minischaaf op de vereiste breedte bij elk schot. Gebruik een plankenbuiger om het voor- en achtereinde van elke plank te buigen. Merk op dat de punten A & B aangeven waar het buigen moet beginnen. Breng deze planken aan en lijm ze vast, beginnend bij de onderkant van de eerste plank.

Een vuistregel is dat planken niet taps mogen aflopen tot meer dan de helft van hun breedte. Er kunnen echter momenten zijn waarop deze regel kan worden uitgebreid tot tweederde van de plankbreedte.

Controleer na het plaatsen van elk paar planken opnieuw de afmetingen om zeker te zijn van de juiste plankbreedte. Pas aan indien nodig. Herhaal dit proces totdat band A aan beide zijden van de romp gesloten is-foto 24. Zodra band A gesloten is, verwijder je de tijdelijke planken.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 24

Band B

De volgende stap is het plaatsen van de garboardplank. De garboardplank is de plank die langs de zijkant van de kiel wordt geplaatst. Hij loopt niet taps toe. Het moet echter worden gevormd bij de boeg om de kromming te volgen. Leg nog een plank naast de plank van de garderobekast en breng ook die in vorm.

Leg een derde plank naast de tweede plank die net geplaatst is. Laat deze plank aan de achtersteven zijn natuurlijke kromming volgen over het gebied met dood hout. Je zult zien dat er een opening ontstaat tussen deze plank en de tweede plank die is aangebracht. Een stealer of wig wordt later gebruikt om deze opening op te vullen – foto 25.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 25

Om de resterende ruimte op te vullen, maakt u een tabel zoals hieronder getoond voor band B. Herhaal het proces van metingen op elk schotframe en noteer deze in de tabel.

Bepaal bij de midscheepse spanten hoeveel planken er nodig zijn om het gebied te bedekken. Deel met behulp van de metingen hierboven elk van de maten door het aantal berekende planken om de plankbreedte bij elk schotframe te bepalen. Noteer in Tabel 2 hieronder.

Vergeet niet dat je na het plaatsen van elk paar planken de maten opnieuw moet controleren om de juiste plankbreedte te garanderen. Pas aan indien nodig. Herhaal dit proces totdat band B aan beide zijden van de romp gesloten is.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 26

Terwijl u de opening dichtmaakt, moet de laatste plank aan elke kant mogelijk gevormd en gefractioneerd worden om in de resterende opening te passen. Vervolgens moet je eventuele stealers of wiggen aanbrengen om de openingen in het dode houtgedeelte van de achtersteven op te vullen. Nadat de lijm is uitgehard, snijd je overhangende planken weg. Gebruik houtvuller om holtes in de romp op te vullen en schuur oneffenheden weg als dat nodig is. Schuur de afgewerkte romp met schuurpapier van gemiddelde en fijne kwaliteit. De eerste laag planken is nu klaar.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 27

Bolwerken

Voordat je verder gaat met de tweede laag planken, moet je controleren of je model multiplex heeft dat op de romp moet worden aangebracht. Dit kan een bolwerk zijn. De verschansing is vakwerk dat boven het dek rond het schip is aangebracht. In een modelbouwpakket wordt multiplex gebruikt en later beplankt.

Bolwerken op een modelschip

Tweede laag planken

We gaan ons nu richten op het voltooien van de tweede laag planken. Het proces om de tweede laag planken af te werken is in wezen hetzelfde als voor de eerste laag planken, maar met het extra voordeel dat je een stevige basis hebt om op te werken.

De tweede planklaag is een decoratieve houtsoort zoals walnoot, Tanganyika, teak of mahonie. De dikte hangt af van het type model dat je bouwt. Meestal is de tweede laag planken echter 0,5 mm, 0,6 mm of 1 mm dik. De breedte is meestal 5mm of 6mm.

Bovenste planken

De eerste planken van de tweede laag die moeten worden aangebracht, bevinden zich over de verschansing. Deze planken lopen niet taps toe. Voor de Zeemeermin worden de eerste vier planken op hun plaats gelijmd. Aangezien de planken fineer zijn, gebruik je een contactlijm. Zie foto 28.

Band A

Bepaal op dezelfde manier als voor de eerste laag planken band A en bereken de vereiste plankbreedte. Zie foto 29.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 28

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 29

Band B

Als de beplanking van band A klaar is, monteer je de garboardplanken en nog twee planken erboven. Zie foto 30

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 30

Meet voortdurend naarmate je vordert om de afstand tussen de banden te verkleinen. Zie foto 31

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 31

8.3 De romp afwerken Zodra je de tweede laag planken hebt gesloten, breng je eventuele stealers of wiggen aan in het gebied met dood hout.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 32

Schuur de romp glad en werk af met een blanke matte of satijnen vernis.

Hoe de romp van een modelboot met scherpe boeg te beplanken 33

Leer de kunst van het modelschepen bouwen

Begin vandaag nog met het bouwen van houten modelschepen

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Modelbouwerscentrale. 2023, Alle rechten voorbehouden.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.

Ontvang 10% korting

je eerste bestelling

10% korting geldt alleen voor artikelen met de volle prijs. Door je e-mailadres op te geven, ga je akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.